Sollicitatieprocedure

Wanneer u heeft gesolliciteerd op een vacature via onze website dan ontvangt u direct een bevestiging. Na de sluitingsdatum, binnen een termijn van drie weken, wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure.

Wanneer u vragen heeft over uw sollicitatie of de procedure, kunt u contact opnemen met het secretariaat HRM. Telefoon: 0299 – 457 334.

Wordt u onze nieuwe collega?

Hier vindt u informatie over de aanstellingsprocedure voor nieuwe medewerkers. Lees op tijd welke gegevens er nodig zijn voor het arbeidsvoorwaardengesprek.

Het arbeidsvoorwaardengesprek

De volgende documenten neemt u altijd mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek:

  • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
  • Een kopie van originele diploma’s, certificaten en getuigschriften van opleidingen die van belang zijn voor uw functie.
  • BIG registratie: vereist de functie die u gaat uitoefenen een BIG-registratie, neem dan uw registratiebewijs mee naar het arbeidsvoorwaardengesprek.
  • Een kopie van uw bankpas is nodig ter controle van het rekeningnummer.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Om de professionaliteit van ons personeel en de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, vragen wij van iedere nieuwe medewerker een ‘verklaring omtrent gedrag’. Deze verklaring is een document wat u opvraagt bij de gemeente en waaruit blijkt dat er bij justitie geen relevante bezwaren bekend zijn voor het beoogde doel van de aanvraag, in dit geval het werken in een bepaalde functie binnen ons ziekenhuis.
Direct na het arbeidsvoorwaardengesprek dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente. U ontvangt dit document na 3 a 4 weken. Dit document bepaalt de startdatum van uw werkzaamheden bij ons.

Introductiebijeenkomst

Om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met het Waterlandziekenhuis, organiseert het Waterlandziekenhuis een introductiedag, de zogenaamde Waterlanddag. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.