Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden in het Waterlandziekenhuis zijn collectief vastgelegd in de CAO Ziekenhuizen. Daarnaast heeft het Waterlandziekenhuis aanvullende arbeidsvoorwaardenregelingen die het werken in het Waterlandziekenhuis nog aantrekkelijker maken.

De primaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden uit CAO-ziekenhuizen

  • Reiskosten woon-werkverkeer: 8 cent per kilometer met een maximum van 30 kilometer enkele reis.
  • Eindejaarsuitkering: 8,33% van het bruto jaarsalaris
  • Pensioenpremie: Momenteel betaalt de werkgever 50% en de medewerker 50%.
  • Periodieke verhoging: Bij goed functioneren wordt er jaarlijks een periodieke verhoging toegekend totdat het maximum van de betreffende salarisschaal is bereikt.
  • Persoonlijk Levensfase Budget (PLB): Iedere medewerker heeft jaarlijks recht op 57 uur PLB op fulltime basis. Dit zijn extra verlofuren die over meerdere jaren kunnen worden opgespaard. Medewerkers kunnen met deze uren zelf de keuze maken op welk moment in hun leven zij het meest behoefte hebben aan extra verlof.
  • Vakantiebijslag: 8% van het bruto jaarsalaris.
  • Vakantiedagen: 144 uur per jaar bij fulltime dienstverband.

De secundaire arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Het Waterlandziekenhuis biedt de mogelijkheid om bepaalde arbeidsvoorwaarden om te zetten voor andere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is het o.a. mogelijk om deel te nemen aan een fietsplan, aanvullende vergoeding reiskosten of het fiscaal voordelig bekostigen van een vakbondscontributie en of een beroepsvereniging.

Collectieve zorgverzekering

De medewerker kan deelnemen aan een collectieve zorgverzekering van het IZZ of Zilveren Kruis Achmea.

Veelzeggende medezeggenschap

Het Waterlandziekenhuis heeft een actieve ondernemingsraad.

Personeelskortingen

Bedrijfscultureel abonnement: naar het theater, musical, concerten met korting
Centraal Beheer Achmea: korting op verzekeringen en financiële diensten
Univé: korting op verzekeringen
Kledingmerk G-star: met korting inkopen doen bij de outletstore
Dell: 5% extra korting

Faciliteiten

Bewegingsactiviteiten

Het Waterlandziekenhuis heeft extra faciliteiten voor haar medewerkers. Het accent ligt op vitaliteit: gezond en fit. Dit om met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers een kwalitatief goede dienstverlening te leveren.

Het Waterlandziekenhuis streeft ernaar om zijn medewerkers gezond, veilig en met plezier te laten werken. Vanuit “Keep on Moving” worden verschillende sportactiviteiten en bewegingsvormen georganiseerd en gestimuleerd. Door samen of individueel te werken aan conditie en kracht zal het werk zowel fysiek maar in de vorm van uitlaatklep ook mentaal, goed vol te houden zijn. Het plezier en de voldoening die uit bewegen te halen is, kan een positieve weerslag hebben op de sfeer in het team, de afdeling en het hele ziekenhuis.

De volgende activiteiten worden onder andere georganiseerd:

-Sportschool op basis van flexibele arbeidsvoorwaarden
-Fietsplan
-Doorlopende activiteiten, als lunchwandelen, traplopen, fietsen naar het werk etc.
-Deelname aan wandeltochten (Dam tot Dam, Egmond)
-Deelname aan hardloopevenement zoals Dam tot Dam
-Fietstochten vanuit het Waterlandziekenhuis
-Sportclinics, om nieuwe sporten te ervaren en eventueel zelf te gaan beoefenen.

Bij sportactiviteiten wordt gezocht naar een diversiteit in het aanbod en zijn nieuwe suggesties altijd welkom. Er wordt nauw samengewerkt met de personeelsvereniging bij de organisatie. heb je zelf een sport waarin je het leuk zou vinden om deze samen met collega’s te beoefenen laat het ons (HRM) dan weten. Dan zoeken wij naar mogelijkheden om dit te organiseren.

Bedrijfsport: Keep on moving verzorgt het hele jaar verschillende vormen van bedrijfsfitness. Regelmatig vinden er ook eenmalige sportactiviteiten plaats.

Overig

Verpleegkundige Advies Raad: de VAR is het adviesorgaan voor verpleegkundigen en verzorgenden in het Waterlandziekenhuis

Om verzuim te voorkomen of verkorten

Het Waterlandziekenhuis voert al jaren een actief verzuim- en reintegratiebeleid. Een greep uit de faciliteiten om verzuim te voorkomen en/of te verkorten:

Bedrijfsarts: Iedere medewerker kan zelf (preventief) een afspraak maken met de bedrijfsarts.

Bedrijfsopvangteam (BOT): Gerichte opvang voor medewerkers (door eigen medewerkers) na het meemaken van (een) schokkende of nare ervaring(en).

Spreekuur fysiotherapie: Tijdens het medewerkersspreekuur fysiotherapie krijgen medewerkers met een lichamelijke klacht een professioneel advies.