OK opleidingen

Het Waterlandziekenhuis verzorgt de opleiding tot operatieassistent en anesthesiemedewerker.

Wat doet een assistent op de OK?

Zoals in de naam besloten ligt, is de kern van het beroep assisteren.

En dit houdt meer in dan de juiste instrumenten, materialen of medicamenten aanreiken. Hiervoor is een gedegen theoretische en praktische opleiding van drie jaar nodig.

De assistenten zijn onderdeel van het operatieteam, om de medisch specialist, chirurg of anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt te assisteren. De assistent weet goed wat de behandeling inhoudt, welke complicaties daarbij eventueel kunnen optreden en waarop hij/zij bedacht moet zijn, welke technieken gebruikt moeten worden, welke apparatuur daarbij nodig is en hoe deze functioneert.

Bij dit alles staat de veiligheid van de patiënt voorop. Dit betekent dat de assistent steeds vooruit denkt, als het ware voorspelt wat de chirurg of de anesthesioloog gaat doen, zowel bij kleine als bij grote operaties.

Daarbij is het vanzelfsprekend dat de assistent de patiënt goed moet kunnen opvangen en begeleiden, want iedere operatie­patiënt heeft speciale aandacht nodig.

We kennen assistenten die de chirurgen (algemeen chirurgen, gynaecologen, orthopeden, oogartsen, keel-, neus-, en oorartsen, urologen etc.) assisteren en medewerkers die de anesthesiologen bij de algemene en speciale anesthesiologie assisteren. De eerste groep is de operatieassistenten de tweede groep de anesthesiemedewerkers.

De opleiding

De opleiding is een in-service opleiding, dat wil zeggen dat de student op basis van een leerovereenkomst tijdens de BVP (beroeps voorbereidende periode) van 4 maanden en een leerarbeidsovereenkomst voor het resterende gedeelte van de opleiding onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis wordt opgeleid. De opleiding is een beroepsopleiding voor een medisch-assisterend beroep op het niveau van het hoger beroepsonderwijs.

Vooropleiding

Als wij starten met de opleiding zijn wij op zoek naar schoolverlaters met een  HAVO of VWO diploma met het profiel  “natuur en gezondheid” of “natuur en techniek”.