Rechten en Plichten

Een patiënt en een arts (of andere zorgverlener) hebben allebei rechten en plichten. De plichten van de arts of zorgverlener zijn bedoeld om u, als patiënt, betere zorg te geven. En omgekeerd heeft u als patiënt rechten en verplichtingen waardoor uw arts betere medische beslissingen kan nemen. Deze rechten en plichten zijn wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).