Medisch dossier

Indien u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van het Waterlandziekenhuis.

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u een kopie uit uw dossier krijgen. De inzage is gratis en gebeurt altijd onder toezicht van een medewerker van het Waterlandziekenhuis.

Medisch dossier

U kunt een verzoek tot inzage, kopie, corrigeren, aanvullen of vernietigen van uw eigen medische gegevens aanvragen door het invullen van het formulier Aanvraag medisch dossier. Bij het insturen van dit formulier dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Op het formulier staat uitgebreide informatie en een overzicht van de kosten voor kopieën.

Kopie radiologiebeeld

U kunt een kopie opvragen van uw radiologie (beeldvormend) onderzoek via het formulier externe aanvraag kopie Radiologie onderzoek (CD). Bij het insturen van dit formulier dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Hier vindt u uitgebreide informatie en een overzicht van de kosten.