Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan van het Waterlandziekenhuis en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en hun familie/vrienden. Zij ziet het Waterlandziekenhuis door de ogen van de patiënten (en hun familie/vrienden).

Het Waterlandziekenhuis hanteert de visie dat de wensen en behoeften van patiënten leidend zijn. De clientenraad waakt hiervoor. Sinds 1996 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet bepaalt dat elke zorginstelling wettelijk verplicht is een clientenraad in te stellen.

Wat doet de clientenraad?
Een van de belangrijkste bevoegdheden van de cliëntenraad is de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het gaat veelal om zaken die patiënten direct raken. Te denken valt aan de wachttijden bij een afspraak, de bezoektijden voor bezoekers, maar ook het schoonmaakbeleid en de kwaliteit van het eten en drinken zijn onderwerpen waar de cliëntenraad zich over buigt.

Om op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen die zich afspelen in het ziekenhuis, vergadert de cliëntenraad periodiek met diverse disciplines van het ziekenhuis. Zo wordt de cliëntenraad onder meer door de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Medische staf en de Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad bijgepraat.

Ook vraagt de cliëntenraad rapportages en verslagen op. Naar aanleiding van deze rapportages/verslagen kan de cliëntenraad vragen stellen en een advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur om de Raad van Bestuur te bewegen om haar aanbevelingen op te volgen. De cliëntenraad is als het ware het klankbord voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling clientenraad

Om de patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen bestaat de cliëntenraad thans uit zeven leden met elk zijn/haar eigen aandachtsgebieden. De cliëntenraad bestaat uit:

  • Nel Douw (voorzitter)
  • Ingrid Koopman (secretaris)
  • Ronald van Scheijndel (lid)
  • Simon Schoen, (lid)
  • Nathalie Limmen-Nauta (lid)
  • Dea de Witte-Bobeldijk (lid)
  • Han Fasten (lid)
  • Hans Schipper (lid)
  • Werner Krijgsman (lid)

De leden van de cliëntenraad zijn niet in dienst van het Waterlandziekenhuis. Derhalve is de cliëntenraad onafhankelijk en onpartijdig.

Contact met de Cliëntenraad
Mocht u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties hebben, dan hoort de cliëntenraad dat uiteraard graag. De cliëntenraad hoort graag van u wat uw ervaringen zijn. Tenslotte wijst de cliëntenraad u er graag op dat, indien u een klacht heeft, u deze kunt richten aan de klachtencommissie of de klachtenfunctionaris.

Uw mail of brief kunt u richten aan de cliëntenraad: clientenraad@wlz.nl of Postbus 250, 1440 AG, Purmerend.

Meer informatie
Informatiebrochure Cliëntenraad Waterlandziekenhuis
Jaarverslag Clientenraad 2013