Uw opname

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw opname in het Waterlandziekenhuis bieden wij u informatie over:

Opnamedatum

We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen bij het vaststellen van uw opnamedatum. Hoelang het duurt voor u opgenomen wordt, verschilt per specialisme en specialist.

Opname-informatie per afdeling

Onze afdelingen hebben afdelingsinformatie op hun pagina’s staan (werkwijze, therapiemogelijkheden, contactgegevens). Een overzicht van deze afdelingen vindt u onder poliklinieken en afdelingen.

In ons Opnamemagazine, dat aan u wordt uitgereikt bij het plannen van uw opname, vindt u algemene informatie over het verloop van een ziekenhuisopname en ontslag uit het Waterlandziekenhuis. Omdat voor sommige behandelingen, onderzoeken of operaties specifieke instructies horen, zijn de afspraken die u met uw arts maakt altijd leidend.

Ontvangst op de afdeling (en plattegrond)

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdelingssecretaresse van de betreffende verpleegafdeling. U wordt ontvangen door de verpleegkundige. Zij leidt u rond over de verpleegafdeling en uw kamer. Wij raden u aan om uw contactpersoon mee te nemen.

Op de plattegrond kunt u zien waar de verpleegafdeling zich bevindt (door erop te klikken kunt u hem vergroten). De hoofdingang bevindt zich links.

Opnamegesprek

De verpleegkundige voert met u en uw contactpersoon een opnamegesprek. Hier wordt u uitgebreid verteld wat u tijdens uw opname te wachten staat. Het is de bedoeling dat uw contactpersoon na het opnamegesprek naar huis gaat.

Polsbandje

Het polsbandje ontvangt u bij opname en draagt u tijdens uw verblijf in het Waterlandziekenhuis. Het is één van de veiligheidsmaatregelen van het ziekenhuis. Hiermee willen wij vergissingen door persoonverwisselingen voorkomen.

Afdeling dagbehandeling

Alle informatie over uw dagopname vindt u hier.

MRSA preventie

MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Gemiddeld 30% van de bevolking draagt deze bacterie regelmatig in de neus. Vanuit de neus wordt de bacterie verspreid.
Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan MRSA infecties veroorzaken.

De afdeling infectiepreventie voert een actief beleid om verspreiding van MRSA te voorkomen. Om de MRSA-bacterie zoveel mogelijk buiten onze ziekenhuisdeuren te houden vragen wij u voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis contact op te nemen met uw huisarts indien:

  1. U in de twee maanden voor uw ziekenhuisbezoek opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis. Ook als dit gaat om vakantiedialyse.
  2. U na opname in een buitenlands ziekenhuis nog infecties heeft overgehouden, zoals een abces, steenpuist of blaasontsteking.
  3. U woont of werkt op een varkens-, mestklaveren-, of vleeskuikenbedrijf.
  4. U de afgelopen twee maanden in contact bent geweest met iemand die MRSA heeft.
  5. Voor uw ziekenhuisbezoek, korter dan twee maanden in Nederland in een asielzoekerscentrum woont/verblijft een/of woonachtig bent (geweest).
  6. Het een opname voor uw kind betreft, dat een jaar of korter geleden geadopteerd is uit het buitenland.

Uw huisarts onderzoekt in dat geval of u drager bent van de MRSA-bacterie. Is dit het geval, dan wordt uw opname uitgesteld. Wanneer dit om medische redenen niet mogelijk is, gaat de geplande opname vanzelfsprekend door. Wij nemen dan maatregelen in acht. Wanneer u niet bij uw huisarts terecht kunt, neemt u dan contact op met de ziekenhuishygiënist van het Waterlandziekenhuis, telefoonnummer (0299) 457 317.

Naar huis

Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren wanneer u met ontslag gaat.
Toch is het verstandig om al voor uw opname na te denken over uw thuiskomst na een opname. Soms heeft u zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis. Ons transferbureau geeft informatie en advies over zorginstellingen en voorzieningen en is op de hoogte van de bijbehorende wet- en regelgeving. Lees hier meer over in de folder ‘Transferbureau’.

Ontslagpakket

Voordat u met ontslag gaat, ontvangt u van de verpleegkundige een ontslagpakket. Hierin vindt u een afspraak voor controle op de polikliniek, een formulier met instructies voor thuis, een enqueteformulier en eventueel pleisters om de wond te verzorgen.

Vervoer

Wij adviseren u om uw vervoer naar huis op tijd te regelen en raden u nadrukkelijk af om alleen naar huis te gaan.

Is het om medische redenen noodzakelijk dat u per ambulance of taxi naar huis wordt vervoerd? Dan worden de kosten hiervan door de vervoerder bij u of uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Vraagt u wel een vervoersbewijs aan bij uw arts, uw verzekering heeft dit nodig.

Transferbureau

Het transferbureau zorgt ervoor dat de patiënt een vloeiende overgang ondergaat om te herstellen. Dit kan zijn van het Waterlandziekenhuis naar huis of naar een ander verblijf om te herstellen. Lees meer over wat het Transferbureau voor u kan betekenen in de folder ‘Transferbureau’.