Vragen en antwoorden over de fusie: geboortezorg

Sinds 1 april 2017 is het Waterlandziekenhuis gefuseerd met het Westfriesgasthuis. Zo nu en dan leven er vragen over de gevolgen voor patiënten, o.a. van de geboortezorg. Hieronder vindt u antwoorden op enkele vragen.

Waarom zijn de bevallingen en neonatologie van het Geboortehotel VCW en Waterlandziekenhuis naar het Centrum voor geboortezorg in Hoorn verhuisd?
Door het samengaan van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis kunnen we de kwaliteit van zorg aan vrouw en kind verder verbeteren. Zo maakt het verplaatsen van de acute geboortezorg per 4 november 2018 het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een geboortezorgteam (gynaecoloog, kinderarts, anesthesist en OK-team) in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een kindje met spoed geboren moet worden via een keizersnede, of pijnbestrijding gewenst is.
Een voorwaarde voor goede zorg is ook dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen heeft ook zijn weerslag op onze ziekenhuizen. Dankzij het bundelen van onze teams uit Purmerend en Hoorn zijn we verzekerd van voldoende gespecialiseerde medewerkers beschikbaar om de beste geboortezorg te kunnen bieden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft gewoon mogelijk in de regio Waterland.
Het liefst bieden wij alle zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten, maar dat is kwalitatief en financieel gezien niet haalbaar. Daarom is er voor gekozen om de acute verloskunde en neonatologie per 4 november 2018 aan te bieden op één locatie, in Hoorn. Dat heeft te maken met verschillende factoren, te weten:
• De geografische ligging (in het midden tussen regio Enkhuizen en Waterland).
• De aanwezigheid van een modern en volledig toegerust Centrum voor geboortezorg met luxe suites waar zoveel mogelijk een huiselijke situatie wordt gecreëerd. Tijdens het hele verblijf van bevallen en, als dat nodig is, de kraamperiode blijven moeder en baby samen in de suite. Ook de partner kan blijven eten en slapen. Alle zorg is er op gericht om moeder en kind samen de beste start te geven.
• De mogelijkheid om dit centrum uit te breiden, zodat ook alle zwangeren uit Waterland hier terecht kunnen.

Waarom kan de geboortezorg niet in Purmerend blijven?
In opdracht van de overheid wordt in het hele land gekeken naar mogelijkheden om de zorg rondom geboortes te verbeteren. Het doel daarvan is om de zorg rondom de geboorte veiliger te maken. Dat betekent ook dat er vanuit de overheid een aantal eisen wordt gesteld aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van medisch (verloskundig) team. Dat kunnen ziekenhuizen alleen waarmaken/betalen als ze samenwerken en met meer dokters voor een groter aantal patiënten klaarstaan. Daarom is de zorg rondom de geboorte geconcentreerd in Hoorn, dat daar een Centrum voor geboortezorg heeft met alle zorg voor moeder en kind. Alle zwangeren uit het Waterland kunnen ook bij dit centrum terecht. Ook zonder de fusie zou deze verandering gaan gelden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft wel gewoon in Purmerend.

Wanneer zijn de bevallingen en neonatologie naar Hoorn verhuisd?
Het Geboortehotel VCW en de afdelingen Verloskunde en Neonatologie van het Waterlandziekenhuis zijn op 4 november 2018 naar het Centrum voor geboortezorg in het Westfriesgasthuis in Hoorn verhuisd. Om de toename in het aantal bevallingen goed aan te kunnen, worden het aantal kraamsuites in het Centrum voor geboortezorg deze zomer uitgebreid.

Als ik niet thuis wil bevallen, waar kan ik dan terecht?
Dan kan je kiezen voor een bevalling in een geboortecentrum of ziekenhuis. Dat heet een poliklinische bevalling. Als je een medische indicatie hebt (onder begeleiding staat van een gynaecoloog) moet je sowieso in het ziekenhuis bevallen.

Als ik ga bevallen, is er dan nog wel tijd om te reizen naar het Centrum voor geboortezorg?
In overleg met je verloskundige vertrek je op tijd naar het Centrum voor geboortezorg in Hoorn. Het Centrum voor geboortezorg is goed bereikbaar, zodat je er heel snel kan komen wanneer dat nodig is. In heel zeldzame gevallen verloopt een bevalling sneller dan gedacht. Dan overleg je met de verloskundige wat het meest verstandig is om te doen.

Moet ik ook voor alle verloskundige controles naar Hoorn?
Nee, alle verloskundige zorg tijdens de zwangerschap en kraamtijd blijft in Purmerend beschikbaar. Je blijft gewoon onder controle bij je eigen verloskundige in de praktijk. Ook als je een medische indicatie hebt, blijven je controles plaatsvinden in het Waterlandziekenhuis. Alleen voor de bevalling zelf kun je straks niet meer in Purmerend terecht.

Moet ik bevallen in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn?
Sinds 4 november kun je alleen bevallen in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn. Hier gaan de verloskundigen van het VCW ook allemaal werken. Zij werken dus én in Purmerend én in Hoorn.

Kan ik wel geboorteaangifte doen in Purmerend als mijn kindje buiten Purmerend is geboren?
Nee, je moet aangifte doen in de gemeente waar je kindje is geboren. Dat heeft de overheid zo bepaald.

Heb je meer vragen over je bevalling? Stel ze aan je verloskundige. Zij helpt je graag. Ben je nieuwsgierig naar het Centrum voor geboortezorg? Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Iedere maand zijn er voorlichtingsavonden en rondleidingen. Kijk op centrumvoorgeboortezorg.nu voor meer informatie. Of neem contact op via 0229-257838.