Onze specialisten

Anesthesiologen

 • Dhr. J. Bohncke

  Dhr. J. Bohncke

  Opleiding:   Geneeskunde en specialisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

  Aandachtsgebied:   Pijnspecialist

  Verbonden aan het WLZ sinds juli 2016

  Ik ben geboren in Amsterdam, heb mijn studie gedaan in Amsterdam en woon sinds oktober 2016 weer in Amsterdam, ‘mijn stad’.

  Bij algemene anesthesiologie is het de uitdaging om de patiënt te laten slapen tijdens een operatie, waardoor hij/zij niets mee krijgt van de operatie. De patiënt mag pas wakker worden op de uitslaapkamer met zo min mogelijk pijn.
  De hele dag pijn hebben, ontwricht de mens in zijn hele wezen. De consequenties zijn enorm voor zijn welbevinden, sociale relaties, vitaliteit, kortom: zijn kwaliteit van zijn leven én dat van zijn omgeving. Mijn uitdaging is om er voor te zorgen dat het leven weer een stuk aangenamer wordt door middel van invasieve behandelingstechnieken dan wel uitgebalanceerde medicatie.

   

  Sluiten
   
 • Dhr. P. Dijkhuizen

  Dhr. P. Dijkhuizen

   
 • Dhr. A.P. Schipper

  Dhr. A.P. Schipper

   
 • Dhr. J.S. de Jong

  Dhr. J.S. de Jong

   
 • Dhr. J.P. van Roy

  Dhr. J.P. van Roy

   
 • Mw. E.J. Ravensbergen

  Mw. E.J. Ravensbergen

   
 • Mw. K.P. Mayland

  Mw. K.P. Mayland

   
 • Mw. F.M. Lemckert-de Jong

  Mw. F.M. Lemckert-de Jong

   
 • Mw. H.H.A. Lecluse

  Mw. H.H.A. Lecluse

   
 • Mw. M. van der Horst

  Mw. M. van der Horst

   
 • Dhr. dr. J.P. Hering

  Dhr. dr. J.P. Hering

   
 • Dhr. L.F. Gabel

  Dhr. L.F. Gabel

   
 • Dhr. R. van Beek

  Dhr. R. van Beek

   
 • De heer J. (Jos) Keijer (PA)

  De heer J. (Jos) Keijer (PA)

  Physician assistent
  Een Physician Assistent(PA) is een assistent van de anesthesiologen. Een PA mag hij beoordelen en onderzoeken uitzetten.

  Sluiten
   
 • De heer P.E. Heun

  De heer P.E. Heun

  Anesthesioloog

  Sluiten
   
 • Mevrouw I. Ptackova

  Mevrouw I. Ptackova

  Aanwezig:

  Maandag: poli *
  Dinsdag: poli *
  Woensdag: poli *
  Donderdag: poli *
  Vrijdag: poli *

  *) een van de anesthesiologen

  Sluiten
   
 • De heer G.O. Navis

  De heer G.O. Navis

  Aanwezig:

  Maandag: poli*
  Dinsdag: poli*
  Woensdag: poli*
  Donderdag: poli*
  Vrijdag: poli*

  * door één van de aanwezige anesthesiologen

  Sluiten
   
 • De heer C. Hengstman

  De heer C. Hengstman

  Aanwezig:

  Maandag: poli*
  Dinsdag: poli*
  Woensdag: poli*
  Donderdag: poli*
  Vrijdag: poli*

  * door één van de aanwezige anesthesiologen

  Sluiten
   
 • De heer P. La Guardia

  De heer P. La Guardia

  Aanwezig:

  Maandag: poli*
  Dinsdag: poli*
  Woensdag: poli*
  Donderdag: poli*
  Vrijdag: poli*

  * door één van de aanwezige anesthesiologen

  Sluiten
   

Cardiologen

 • De heer F.C. van Nooijen

  De heer F.C. van Nooijen

   
 • Mevrouw N.R.C. Telgt

  Mevrouw N.R.C. Telgt

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Dinsdagmiddag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw L. Oosterom

  Mevrouw L. Oosterom

  Mevrouw Oosterom heeft geneeskunde gestudeerd aan de UvA in Amsterdam. Daarna heeft zij 3,5 jaar als AGNIO/onderwijs assistent cardiologie gewerkt in achtereenvolgens het Medisch Centrum Alkmaar, het OLVG in Amsterdam en het UMC in Utrecht.

  In 2003 startte zij met de opleiding cardiologie in het UMC in Utrecht. Na de registratie als cardioloog, in juni 2009, is zij gaan werken als chef de clinique in het OLVG gevold door een fellowship beeldvorming en congenitale cardiologie in het AMC in Amsterdam.

  Na afronden van het fellowship, in oktober 2010, is zij aan de slag gegaan als chef de clinique in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Per september 2011 werkt zij als cardioloog in het Waterlandziekenhuis. Naast de algemene cardiologie zal zij zich bezig gaan houden met CT angiografie en zo mogelijk ook congenitale cardiologie.

  Sluiten
   
 • De heer M. Mihciokur

  De heer M. Mihciokur

  Aanwezig:

  Woensdagochtend: poli
  Donderdagmiddag: CACW
  Vrijdagochtend: poli

  CACW = Cardiologie Centrum Waterland in Volendam

  Sluiten
   
 • M.J.J.A. Bokern

  M.J.J.A. Bokern

  Aanwezig:

  Woensdagmiddag: poli
  Donderdagochtend: poli
  Vrijdagochtend: poli

  Sluiten
   

Chirurgen

 • Mevrouw L.de Widt-Levert

  Mevrouw L.de Widt-Levert

  Aandachtsgebied: Oncologische chirurgie

  Mevrouw De Widt studeerde Geneeskunde te Leiden, en was o.a. een zeer actief wedstrijdroeier bij ‘Njord’. Ze volgde de heelkundige opleiding in Groningen en Zwolle, en na haar registratie als chirurg in 1999 fungeerde ze als fellow chirurgische oncologie in Nijmegen. Ter plaatse werd door haar o.a. een uitgebreide mamma-polikliniek opgezet, en werd de zorg voor melanoom patiënten geprotocolleerd. Diverse publicaties in gerenommeerde tijdschriften zoals het European Journal of Surgery staan op haar naam.  Zij is de eerste vrouwelijke chirurg binnen de maatschap.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli
  Donderdag: Esperanz, middag: poli
  Vrijdag: pok*, middag: poli

  * pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer G.A. Vos

  De heer G.A. Vos

  Aandachtsgebied: vaatchirurgie, traumatologie

  Studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam en legde zijn artsexamen af in 1980. Hierna vervulde hij zijn militaire dienstplicht in het militair hospitaal in Utrecht alwaar hij de chirurgische smaak te pakken kreeg. De opleiding chirurgie was het logische gevolg en deze genoot hij aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Registratie als chirurg geschiedde in 1988. Tot 1991 bekwaamde hij zich verder in de vaatchirurgie en hierna vestigde hij zich in het Waterlandziekenhuis, waar naast de vaatchirurgie ook de traumatologie zich in zijn aandacht mag verheugen.

  Aanwezig:

  Maandag: pok*, middag: flebologie
  Dinsdagochtend: pok*/laseren
  Donderdagmiddag: poli

  *pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer dr. P. Poortman

  De heer dr. P. Poortman

  Aandachtsgebied: Oncologie en laparoscopie

  De heer Poortman is opgeleid in het Elisabethziekenhuis in Tilburg en in de VUMC in Amsterdam. Hij heeft een specialisatie/differentiatie gedaan op het gebied van de oncologische chirurgie.

  Zijn promotie-onderzoek heeft als titel “Assessment of Ultrasonography and Computed Tomography in the Diagnostic Strategy of Suspected Appendicitis”.

  Naast de oncologische chirurgie zal zijn aandachtsgebied liggen op de laparoscopische colonchirurgie.

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli, middag: pok
  Woensdag: poli, middag: OK/poli
  Vrijdag: poli/pok*, middag: OK/poli*

  * : om de week
  pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer P. Heres

  De heer P. Heres

  Aandachtsgebied: Laparoscopische chirurgie, traumatologie, gastro-enterologische chirurgie

  Studeerde geneeskunde aan de gemeente universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de chirurgie in het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit(VU) van Amsterdam. Was hierna werkzaam in het academisch ziekenhuis van Leiden, het Lucasziekenhuis in Amsterdam, het ziekenhuis Amstelveen, weer het academisch ziekenhuis van de VU en daarna tien jaar in het Van Weel Bethesda ziekenhuis te Dirksland op Goeree Overflakkee.

  Vanaf eind december 2000 opgenomen in de maatschap chirurgie van het Waterlandziekenhuis met als aandachtsgebieden de laparoscopische chirurgie, de traumatologie en de gastro-enterologische chirurgie. Vanaf oktober 2001 lid van de commissie voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

  Aanwezig:

  Maandag: poli/OK*, middag: pok
  Dinsdagmiddag: poli/pok
  Woensdagochtend: poli

  pok = poliklinische OK
  * = om de week

  Sluiten
   
 • De heer M.I. Amir

  De heer M.I. Amir

  Aandachtsgebied: Oncologische en gastro-entrologische chirurgie, longchirurgie

  Geboren in Paramaribo (Suriname) is hij begin jaren 70 naar Nederland gekomen.
  Na het gymnasium in Zwolle volgde in 1985 de studie geneeskunde aan de rijksuniversiteit van Groningen. Co-schappen werden met veel plezier doorlopen in de Deventer ziekenhuizen en deels in het Sophia ziekenhuis in Zwolle.

  Vervolgens werd van juni 92 tot juni 95 als Agnio interne/cardiologie, radiotherapie en chirurgie gewerkt in achtereenvolgens Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Een kortdurend intermezzo bestond uit een functie als keuringsarts op de Bloedbank in Deventer. Hierna volgde de opleiding tot algemeen chirurg in het Academisch Ziekenhuis Groningen en het Medisch Spectrum Twente.

  Na registratie als chirurg in juni 2001 werd in het Medisch Spectrum Twente de extra specialisatie longchirurgie (in combinatie met de oncologische en gastro-enterologische chirurgie) gedaan; registratie als longchirurg geschiedde in januari 2003.

  Hierna was hij tot juni 2003 werkzaam als chef de clinique in het Medisch Spectrum Twente.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli/OK*
  Dinsdag: laser/pok, middag: poli
  Donderdag: poli, middag: pok
  Vrijdagochtend: poli/OK*

  pok = poliklinische OK
  *: ene week poli, andere week (poliklinische) OK

   

  Sluiten
   

Dermatologen

 • Mw. M.D. Sprockel

  Mw. M.D. Sprockel

   
 • De heer P.M.J.H. Kemperman

  De heer P.M.J.H. Kemperman

  Aandachtsgebieden: kinderdermatologie en inflammatoire dermatologie

  De heer Kemperman heeft zijn specialisatie Dermatologie doorlopen in het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn kinderdermatologie en inflammatoire dermatologie. Daarnaast heeft Kemperman veel ervaring met dermato-oncologie, dermachirurgie en psychodermatologie. Kemperman blijft op de dinsdagen verbonden aan het Erasmus MC in verband met zijn promotieonderzoek naar de relatie eczeem en verstoorde huid barrière.

  Aanwezig:

  Woensdag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdag: flebologie, middag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw R.E. Brandsen

  Mevrouw R.E. Brandsen

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: poli
  Donderdag: flebologie, middag: poli

  Sluiten
   

Geriaters


Gynaecologen

 • Mevrouw P.S.M. Bakker

  Mevrouw P.S.M. Bakker

  Naam: P.S.M. (Petra) Bakker
  Specialisme: Gynaecologie/Verloskunde
  Functie: gynaecoloog
  Aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie, hysteroscopie, menopauze, seksuologie, subfertiliteit
  Opleiding: 2005-2008 Medisch Spectrum Twente te Enschede. 2008-2010 VU medisch centrum te Amsterdam
  Verbonden aan het WLZ sinds: 1 juni 2016
  Eerdere werkgevers: 2010-2016 MC Slotervaart (voormalig Slotervaart ziekenhuis) te Amsterdam
  Promotieonderzoek:  -
  Persoonlijke introductie: Ik ben sinds 2010 werkzaam als allround gynaecoloog. Daarnaast volg ik sinds 2014 de opleiding tot seksuoloog, om mijn interesse voor de psychosomatische kant van het vak meer te verdiepen. Ik hoop dat ik hier in het Waterlandziekenhuis deze kennis kan inzetten voor de gynaecologische patiënten.
  Poli op: Maandag, dinsdag en vrijdag

   

  Sluiten
   
 • Mevrouw I. Moolhuizen

  Mevrouw I. Moolhuizen

  Aandachtsgebied: Verloskunde
  In dienst van het Waterlandziekenhuis per 15 mei 2016

   

  Sluiten
   
 • De heer dr. E.A.H. Knauff

  De heer dr. E.A.H. Knauff

  Dr. E.A.H. Knauff, gynaecoloog; hiervoor werkzaam geweest als gynaecoloog in opleiding in Medisch Centrum Alkmaar, St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

  Gepromoveerd op medische en genetische aspecten van de (vervroegde) overgang.

  Specifieke expertise: kijkbuisoperaties in de buik en baarmoeder (laparoscopische ingrepen en hysteroscopie)

  http://twitter.com/DokterK

  Sluiten
   
 • De heer C. van Katwijk

  De heer C. van Katwijk

  Aandachtsgebied: urine-incontinentie, bekkenbodemproblematiek en oncologie

  Mede oprichter Continentie Centrum Waterland in Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam. Op woensdagmiddag speciaal spreekuur samen met uroloog voor incontinentie- en bekkenbodemproblematiek.

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Woensdag: poli, middag: CCW
  Donderdagmiddag: zwangeren
  Vrijdag:zwangeren, middag: poli*

  * of een van de andere gynaecologen
  CCW: Continentie Centrum Waterland in BWO (Volendam)

  Sluiten
   
 • De heer W.de Wit

  De heer W.de Wit

  Aandachtgebied: Endocrinologie, vruchtbaarheidsstoornissen en endoscopie

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli
  Dinsdag: poli, middag: BWO
  Donderdag: zwangeren, middag: poli, avond: fertiliteit**
  Vrijdag: poli, middag: poli*

  * of een van de andere gynaecologen
  ** om de week

   

  Sluiten
   
 • Mevrouw A.M.G. van de Swaluw

  Mevrouw A.M.G. van de Swaluw

  Mevrouw A.M.G. van de Swaluw is gestart per 1-1-2011.

  Zij studeerde geneeskunde aan de UvA. Ze volgde de opleiding tot gynaecoloog in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het Amphia Ziekenhuis in Breda. Tijdens haar opleiding deed zij onderzoek bij het NKI-AvL naar de lange termijneffecten van subfertiliteitsbehandeling. In het laatste jaar van haar opleiding heeft zij een differentiatiejaar Oncologie gedaan in de Daniël den Hoekkliniek/Erasmus MC. Haar aandachtsgebied is oncologie.

  Maandag: poli, middag: zwangeren spreekuur
  Dinsdag: poli, middag: gyn. spreekuur
  Woensdag: poli BWO*, middag: gyn spreekuur
  Vrijdagochtend: OK

  *BWO = Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam

  Sluiten
   

Intensivisten

 • De heer C. (Carlo) Gowrising

  De heer C. (Carlo) Gowrising

   
 • De heer S. Van der Sluis

  De heer S. Van der Sluis

   
 • De heer M. (Michiel) Erkamp

  De heer M. (Michiel) Erkamp

   
 • De heer J. (Johan) van de Klooster

  De heer J. (Johan) van de Klooster

   
 • Mevrouw E.J. (Edith) Woldering

  Mevrouw E.J. (Edith) Woldering

  Naam: Mw. E.J. (Edith) Woldring
  Specialisme: Intensive Care
  Functie: Internist-intensivist
  Aandachtsgebieden:
  Opleiding: 2006-2008 Spaarne Ziekenhuis2008-2009 VUMC2009-2012 OLVG fellow IC
  Verbonden aan het WLZ sinds: 1 juli 2017
  Eerdere werkgevers: 2012-2016 Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden2016-2017 Alrijne  Ziekenhuis, Leiderdorp
  Promotieonderzoek:
  Persoonlijke introductie: Sinds 1 juli jl werk ik met veel plezier op de Intensive Care van het Waterlandziekenhuis. Het zorgen voor de ziekste patiënten in het ziekenhuis is elke dag weer een uitdaging. Ook het begeleiden van de familie vind ik een bijzonder aspect van mijn vakgebied. Ik wil me graag inzetten voor hoog-kwalitatieve zorg op beide ziekenhuislocaties.
  Poli op: geen
  Sluiten
   
 • Mevrouw T. Pistekova

  Mevrouw T. Pistekova

  functie: anesthesioloog-intensivist

  Sluiten
   

Internisten

 • dr. H. Wessels

  dr. H. Wessels

   
 • Mevrouw E. Kolsteren

  Mevrouw E. Kolsteren

  Aandachtsgebied: Hematologie en oncologie

  Mevrouw Kolsteren is opgeleid in het AMC en het VUmc, alwaar zij respectievelijk haar registraties in de hematologie en de medische oncologie behaalde. Zij heeft in het bijzonder veel expertise opgebouwd op het gebied van palliatieve zorg.

  Poli: maandag, woensdagochtend en donderdag.

   

  Sluiten
   
 • Mevrouw M. de Fost

  Mevrouw M. de Fost

  Aandachtsgebied: Internist – endocrinoloog.

  Mevrouw dr. de Fost heeft geneeskunde en biomedische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zij is gespecialiseerd en gepromoveerd in het AMC te Amsterdam. Ze is sinds 20 april 2015 werkzaam in het Waterlandziekenhuis.

  Poli: Maandagmorgen, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag.

   

  Sluiten
   
 • De heer J. Vermeulen

  De heer J. Vermeulen

  Chef de Clinique

  Sluiten
   
 • Mevrouw dr. M. Vleugel

  Mevrouw dr. M. Vleugel

   
 • Mevrouw R.E. Broers

  Mevrouw R.E. Broers

  Aandachtsgebied: Internist – hematologie

  Mevrouw Broers heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en 1 jaar aan de universiteit van Leuven (België). Daarna heeft zij haar specialisatie tot internist-hematoloog gedaan in het VUmc. Mevrouw Broers is sinds juni 2011 werkzaam in het Waterlandziekenhuis als internist-hematoloog.

  De hematoloog en de oncologen van het Waterlandziekenhuis werken in Esperanz-verband samen met het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum, met als academisch consultziekenhuis de afdeling Hematologie van het VUmc te Amsterdam.  ‘Samen met de gespecialiseerd hematologieverpleegkundigen vormen wij een goed samenwerkend, zeer betrokken hematologisch team’.

  Aanwezig:

  Poli: dagelijks behalve op woensdag.

   

   

   

   

   

  De heer

  Specialiteit: Parkinson.

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: KNF, middag: poli
  Donderdagochtend: BWO, middag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  BWO = Behandelcentrum Waterland Oost, Volendam

  Sluiten
   
 • De heer F.A.J. Verburg

  De heer F.A.J. Verburg

  Aandachtsgebied: Internist-Endocrinoloog met specifieke aandacht voor diabetes mellitus en overige endocriene en metabole ziektebeelden.

  De heer Verburg is gestart per 1 januari 2011.

  Hij heeft zijn opleiding geneeskunde genoten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De opleiding interne geneeskunde in de regio Noord-Oost Nederland en de opleiding tot internist met het aandachtsgebied endocrinologie afgerond in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

  Aanwezig:

  Maandagmiddag: poli
  Dinsdag: poli, middag:  poli na 14.30 uur
  Woensdagmiddag: poli
  Donderdagmiddag: poli
  Vrijdagmiddag: poli tot 16.30 uur

  Sluiten
   
 • Mevrouw L.J. Eichweber

  Mevrouw L.J. Eichweber

  Aandachtsgebied: Maag- darm en leverziekten en vasculaire geneeskunde

  Aanwezig:

  Maandag: poli tot 10.00 uur, middag: functie
  Woensdag: poli, middag: functie
  Donderdag: poli tot 10.30 uur, middag: functie

   

  Sluiten
   

Kaakchirurgen

 • De heer E.L. van der Mark

  De heer E.L. van der Mark

  Aangezichtschirurgie, academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)

  Tandheelkunde Vrije universiteit Brussel, DMD
  1 jaar algemene chirurgie Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)
  2 jaar plastische chirurgie Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
  1 jaar kaak- en aangezichtschirurgie Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)
  4 jaar specialisatie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

  Geneeskunde, Erasmus universiteit Rotterdam, MD

  Sluiten
   
 • De heer M.R.E. Bom

  De heer M.R.E. Bom

  De heer Bom heeft in 1992-1998 Tandheelkunde gestudeerd aan de ACTA (UvA) te Amsterdam. Hij behaalde zijn Tandartsenbul op 17 juli 1998.  Direct aansluitend heeft hij Geneeskunde gestudeerd aan de VU te Amsterdam. Zijn artsexamen  behaalde hij ‘Cum laude’ in 14 maart 2003. Hierna heeft de heer Bom de Specialisatie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie gedaan in de VuMC te Amsterdam (2003-2007). In 2005 doet hij de Perifere deelopleiding MKA in Alkmaar (MCA). Sinds 2008 is hij werkzaam als Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurg in het Zaans Medisch Centrum. Sinds 2015 werkt hij ook in het Waterlandziekenhuis.

  Sluiten
   

Kinderartsen

 • De heer S. Mir

  De heer S. Mir

  Aandachtsgebied: erfelijke en aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.

  De heer Mir heeft geneeskunde gestudeerd aan de VUmc in Amsterdam en alhier ook zijn opleiding tot kinderarts gedaan. Een verdiepingsstage op het gebied van erfelijke en aangeboren afwijkingen heeft hij gevolgd in het Sophia kinderziekenhuis. Binnenkort rond hij zijn promotieonderzoek af naar kinderhersentumoren.

  Sluiten
   
 • Mevrouw L. Ay Demir

  Mevrouw L. Ay Demir

  Aandachtsgebied: kinderendocrinologie (hormoonleer), kinderdiabetes, opleiding studenten geneeskunde

  Mevrouw Ay Demir heeft Geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Haar opleiding Kindergeneeskunde deed zij in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zij heeft tijdens haar opleiding ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. In 2011 is zij op dit onderzoek gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In het Waterlandziekenhuis is zij 1 van de 2 kinderartsen van het kinderdiabetesteam. Het kinderdiabetesteam is onderdeel van het Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland. Naast de klinische werkzaamheden is zij de opleider voor co-assistenten en semiartsen voor het specialisme kindergeneeskunde.

   

   

  Sluiten
   
 • Mevrouw N.M. Weggelaar

  Mevrouw N.M. Weggelaar

  Aandachtsgebied: oncologie/hematologie/immunologie en infectieziekten

  Nielske Weggelaar kreeg haar opleiding in het Emma Kinderziekenhuis AMC en heeft als algemeen kinderarts een brede belangstelling. Zij presenteerde haar onderzoek naar de lange termijn effecten van de behandeling van kinderen met een B-cel-Non Hodgkin Lymfoom in New York en Caïro. Ze schreef met Jamiu Busari, die ook in het Waterlandziekenhuis werkte, een review over kinderen met spraak-taal achterstand en zij deed belangrijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan specialisten in opleiding. Dit jaar wil mevrouw Weggelaar zich naast haar algemeen klinische werkzaamheden in het Waterlandziekenhuis vooral richten op het opstarten van het Obesitas-programma Zaanstreek/ Waterland voor kinderen van 3 tot 17 jaar.

  Sluiten
   
 • Mevrouw L. Wafelman

  Mevrouw L. Wafelman

  Aandachtsgebied: neonatologie, sociale pediatrie inclusief kindermishandeling.

  Sluiten
   
 • Mevrouw C.G. Massar

  Mevrouw C.G. Massar

  Aandachtsgebied: kindermaag-darm-leverziekten, kinderendocrinologie (hormoonleer)

  Mevrouw Massar heeft geneeskunde gestudeerd in Amsterdam.(cum laude) Zij bracht anderhalf jaar door in het Birmingham Childrens Hospital in Engeland. Haar opleiding kindergeneeskunde deed zij in het AMC en het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch. Zij publiceerde onder andere in Cancer en European Journal of Gastroenterology and Nutrition. Ze is werkzaam in het Waterlandziekenhuis sinds december 2000.

  Sluiten
   
 • Mevrouw C. Lim

  Mevrouw C. Lim

  Aandachtsgebieden: kinderdiabetes en maag-, darm- en leverziekten, huisartsenopleider

  Mevrouw Lim heeft Geneeskunde en Kindergeneeskunde in Gent (België) gestudeerd. Daar is ze met grote onderscheiding (cum laude) afgestudeerd.

  Werkzaam als algemeen kinderarts in het Waterlandziekenhuis sinds 1999.

  Maakt deel uit van het kinderdiabetesteam dat onderdeel is van het Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland.

  Huisartsenopleider op het gebied van Kindergeneeskunde.

  Sluiten
   
 • Mevrouw A. Bouwman

  Mevrouw A. Bouwman

  Aandachtsgebied: Kinderlongziekten

  Mevrouw A. Bouwman heeft haar opleiding voltooid in de VU. Zij is vanaf 1 februari 2011 werkzaam in het Waterlandziekenhuis.

  Sluiten
   

KNO-artsen

 • De heer dr. C.F.G.M. Smit

  De heer dr. C.F.G.M. Smit

  De heer dr. Smit was als assistent KNO-heelkunde verbonden aan het Militair Hospitaal Dr A. Mathijsen in het kader van de dienstplicht vervulling. Hij heeft zijn opleiding tot KNO-arts gevolgd in het AMC te Amsterdam en heeft hierna nog 3 jaar als KNO-arts gewerkt in het AMC en vervolgens als KNO-arts in het VU medisch centrum. Vanaf 2005 werkt dr. Smit op maandag en woensdag in het Waterlandziekenhuis en de overige dagen in het VU medisch centrum.

  Dr Smit is in 2001 gepromoveerd met het proefschrift: “Diagnosis and consequences of GER in otolaryngology”. Met dit proefschrift won hij de KNO-jaarprijs voor beste wetenschappelijke onderzoek op KNO-gebied.
  Dr Smit is medeoprichter geweest van het Cochleair Implantatie team Amsterdam. Hij is jurylid van de rotsbeendissectieprijs. Verder is hij lid van de American Academy of Otolaryngology, Head&Neck Surgery en van de American Broncho-Esophageal Association. Tevens is hij lid van de werkgroep medisch technische zaken van Eardrop, een stichting die zich inzet voor het opleiden van KNO-artsen in Afrika.

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Woensdagochtend: poli

  Sluiten
   
 • De heer dr. M.P. Kos

  De heer dr. M.P. Kos

  De heer dr. M.P. Kos studeerde geneeskunde te Groningen. Zijn opleiding tot KNO-arts heeft hij gevolgd in het VU medisch centrum te Amsterdam, het Spaarne ziekenhuis te Hoofddorp en het Westfriesgasthuis te Hoorn. Voor zijn promotieonderzoek naar “chirurgische behandelingen van slik- en verslikklachten” heeft hij diverse artikelen in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. In januari 2011 is hij gepromoveerd.

  De heer Kos is werkzaam vanaf 2008 in het Waterlandziekenhuis. In 2009 combineerde hij deze functie met een vervolgopleiding plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie onder leiding van Prof dr. Nolst Trenite in het AMC en dr Vuyk in Tergooiziekenhuizen Blaricum. Binnen het Waterlandziekenhuis oefent hij het vak in de gehele omvang uit.

  Aanwezig:

  Maandag: poli*
  Dinsdag: poli, middag: poli v.a. 16.00 uur, avond: poli tot 19.00 uur
  Donderdag: poli
  Vrijdagmiddag: poli

  * om de week

  Sluiten
   
 • De heer P.I. Doornenbal

  De heer P.I. Doornenbal

  De heer P.I.Doornenbal studeerde geneeskunde in Leiden, alwaar hij ook de opleiding volgde tot Keel-, Neus- en Oorarts.  Tevens heeft hij vier jaar sportgeneeskunde gestudeerd in o.a. Groningen en Amsterdam en was hij als assistent chirurgie verbonden aan het marinehospitaal te Overveen in het kader van zijn dienstplichtinvulling. Hij was ca 2 jaar staflid in het LUMC en was mededocent van de Leidse endonasale neusbijholten cursus. Speciale aandachtsgebieden zijn de endonasale neusbijholten chirurgie en de correctie van afstaande oren (flapoorcorrectie). Vanaf 1997 maakt hij deel uit van de maatschap KNO-heelkunde van het Waterlandziekenhuis.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli
  Dinsdag: poli v.a. 13.15 uur, avond: poli tot 19.00 uur
  Woensdagmiddag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw H.A.J. Brok

  Mevrouw H.A.J. Brok

  Mevrouw Brok studeerde Geneeskunde te Rotterdam. Ze volgde de opleiding tot KNO-arts in het AMC te Amsterdam, het Lucas Ziekenhuis te Amsterdam en het Elisabeth Gasthuis te Haarlem. Tijdens deze periode heeft zij diverse stukken in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

  Tijdens de opleiding en ook na haar registratie als KNO-arts in 1999 heeft zij zich onder leiding van Prof.Dr Nolst Trenite bekwaamd in de in- en uitwendige neuschirurgie.

  Sinds eind 2001 maakt zij deel uit van de maatschap KNO-heelkunde van het Waterlandziekenhuis.

  Aanwezig:

  Maandagmiddag: poli
  Dinsdagochtend: poli
  Vrijdagochtend: poli

  Sluiten
   

Longartsen

 • De heer G. Rootmensen

  De heer G. Rootmensen

  De heer Rootmensen is per 10 oktober 2010 werkzaam in het Waterlandziekenhuis. Hij is opgeleid in het AMC en heeft zijn opleiding in augustus 2010 afgerond.

  Hij is tevens bezig met de laatste fase van zijn promotieonderzoek met als onderwerp”Effectiviteit en doelmatigheid van de longverpleegkundige in de tweede lijn”

  Aanwezig:

  Maandagochtend: chemo inspanning longfunctie
  Woensdag: functiekamer, middag: poli
  Donderdagochtend: poli
  Vrijdagochtend: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw K. Maassen van den Brink

  Mevrouw K. Maassen van den Brink

  Mevrouw Maassen van den Brink is sind 1 mei 2003 werkzaam als longarts in het Waterlandziekenhuis. Zij behaalde haar artsendiploma aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar longartsenspecialisatie  in 2003 aan de Universiteit van Maastricht. Ze werkt met prof dr M. Drent, hoogleraar interstitiële longziekten in ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede, samen voor patienten met sarcoïdose.

  Aanwezig:

  Dinsdag: inspanning longfunctie, middag: poli*, avond: poli**
  Donderdagmiddag: poli
  Vrijdag: functiekamer v.a. 10.00 uur, middag: poli

  * oneven weken
  ** even weken

  Sluiten
   
 • Mevrouw V. Diepen, van

  Mevrouw V. Diepen, van

  Sinds 1 september 2008 werkt mevrouw van Diepen als longarts bij ons. Zij heeft haar artsopleiding afgerond aan de UvA. Haar longspecialisatie heeft ze eind 2006 in het  Antoniusziekenhuis in Nieuwegein behaald. Aansluitend heeft ze waargenomen in Amstelveen en later gewerkt als chef de clinique in Medisch centrum Alkmaar.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: np chemo
  Dinsdagmiddag: poli (even weken), avond: poli (oneven weken)
  Donderdagmiddag: poli
  Vrijdagochtend: functiekamer tot 10.00 uur, middag: pol

  Sluiten
   
 • De heer B. Alberts

  De heer B. Alberts

  De heer Alberts is opgeleid in het Hagaziekenhuis in Den Haag en is zijn loopbaan als longarts begonnen in het Vlietlandziekenhuis te Schiedam.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: chemo tot 10.15 uur, functiekamer v.a 10.15 uur
  Dinsdagochtend: poli
  Woensdag: functiekamer v.a. 10.00 uur, middag: poli
  Donderdag: poli, middag: inspanning longfunctie

  Sluiten
   

MDL-artsen

 • De heer X. Vos

  De heer X. Vos

  MDL-arts (maag, lever darm)

  Sluiten
   
 • Mevrouw M. Sikkens

  Mevrouw M. Sikkens

  MDL-arts (maag, lever darm)

  Sluiten
   
 • De heer F. te Braake

  De heer F. te Braake

  MDL-arts (maag, lever darm)

  Sluiten
   
 • De heer A. Karimbeg

  De heer A. Karimbeg

  Naam: Azem Karimbeg
  Specialisme: MDL
  Functie: Internist
  Aandachtsgebieden: Maagdarmleverziekten
  Opleiding: In het VUMC
  Verbonden aan het WLZ sinds: Sinds nov 2016
   Eerdere werkgevers: Sinds 2010 in het WFG werkzaam
  Promotieonderzoek:  
  Persoonlijke introductie:  
  Poli op:  
  Sluiten
   
 • De heer S. Balkema

  De heer S. Balkema

  MDL-arts (maag, lever darm)

   

  Naam:  S. (Sebastiaan) Balkema
  Specialisme:  MDL-arts
  Functie:  MDL-arts
  Aandachtsgebieden:  Maag, darm en lever
  Opleiding: Geneeskunde in het AMC in Amsterdam. 2006 basisarts en in 2013 klaar als MDL-arts
  Verbonden aan het WLZ sinds:  oktober 2016
  Eerdere werkgevers: Vanaf 2013 tot december 2015 werkzaam in het Teergooi ziekenhuis in Hilversum
  Promotieonderzoek:
  Persoonlijke introductie:  Ik ben in januari 2016 begonnen als MDL-arts in het Westfriesgasthuis en werk nog steeds. Sinds oktober ben ik daarnaast een dag in de week werkzaam als MDL-arts in het Waterlandziekenhuis
  Poli op:  woensdag
  Sluiten
   

Nefrologen

 • dr. H. Wessels

  dr. H. Wessels

   
 • Mevrouw dr. C.L. Verhoeven

  Mevrouw dr. C.L. Verhoeven

  Internist-nefroloog
  Aandachtsgebied: nefrologie
  Verbonden aan het Westfriesgasthuis

  Afgestudeerd in Utrecht in 1997
  Afstudeerspecialisatie: 2005

  Sluiten
   
 • Mevrouw dr. A. van Tellingen

  Mevrouw dr. A. van Tellingen

  internist-nefroloog

  Aandachtsgebieden: Algemene nierziekten, Nierfunctie vervangende behandeling , Niertransplantatie  en SLE.
  Sinds 2010 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum
  2008-2010 Internist-nefroloog Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (afdeling niertransplantatie)

  Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar
  VU Medische Centrum te Amsterdam

  Sluiten
   
 • De heer dr. M.H.M. Raasveld

  De heer dr. M.H.M. Raasveld

  Internist-nefroloog
  Aandachtgebied: Nefrologie
  Verbonden aan het Westfriesgasthuis

  Afgestudeerd in 1994, AMC
  Afstudeerspecialisatie: 2000, AMC

  Sluiten
   
 • Mevrouw E.A.C. Kuin

  Mevrouw E.A.C. Kuin

  Internist-nefroloog
  Aandachtsgebied:
  Sinds juni 2014 verbonden aan het Westfriesgasthuis

  Liesbeth Kuin volgde haar opleiding aan het AMC en deels in het Westfriesgasthuis.
  Jaar en plaats van afstuderen: 2011, Amsterdam

  Sluiten
   
 • De heer dr. R.J.L. Klaassen

  De heer dr. R.J.L. Klaassen

  internist-nefroloog
  Aandachtsgebieden: Internist met extra registratie in:nierziekten (nefroloog)bloedvataandoeningen (vasculaire geneeskundige)immuunziekten (immunoloog)
  Sinds 1998 verbonden aan het Zaans Medisch Centrum.

  1996-1998: Opleiding in aandachtsgebied nefrologie

  1993-1995: Voltooiing opleiding Internist  Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

  1991-1992: Vooropleiding Interne Geneeskunde Zuiderziekenhuis Rotterdam

  1987-1990: Wetenschappelijk medewerker afd. immuunhaematologie Universiteit Amsterdam, afgerond met proefschrift Autoimmunity against peripheral blood cells in HIV-1-infection and Fc-receptor-mediated clearance en met de registratie als immunoloog

  1978-1986: studie geneeskunde RijksUnversiteit Groningen

  Sluiten
   
 • De heer dr. D. Boon

  De heer dr. D. Boon

  Internist-nefroloog
  De heer Boon is sinds 2008 verbonden aan het Westfriesgasthuis.

  D. Boon (1972) volgde de opleiding tot internist-nefroloog in het AMC te Amsterdam. Voor zijn specialisatie promoveerde hij op het proefschrift getiteld ‘Haemodynamic studies in haemodynamically challenged patients’ waarvoor patiëntgebonden onderzoek heeft plaatsgevonden in het AMC. Zijn promotor was Prof. dr. M.M. Levi, hoogleraar Interne Geneeskunde.

  Mede dankzij dit onderzoek ligt zijn bijzondere belangstelling bij hypertensie.

  Sluiten
   

Neurochirurg

Neurologen

 • De heer N.K. Maliepaard

  De heer N.K. Maliepaard

  N.K. Maliepaard

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: BWO*
  Donderdag: poli
  Vrijdagochtend: KNF

  BWO = Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam

  Sluiten
   
 • Mevrouw D.G. Hoeksema

  Mevrouw D.G. Hoeksema

  D.G. Hoeksema

  Maandag: KNF, middag: poli
  Woensdag: poli
  Vrijdagochtend: BWO*

   

  *BWO = Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam.

  Sluiten
   
 • C.P. Zwetsloot

  C.P. Zwetsloot

  C.P. Zwetsloot

  Maandag: BWO, middag: poli-tel
  Woensdag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  *BWO: Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam

  Sluiten
   
 • Mevrouw J. Segers

  Mevrouw J. Segers

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Woensdagochtend: KNF en middag: poli

  Sluiten
   
 • De heer J.W.C. Reinders

  De heer J.W.C. Reinders

  De heer Reinders is opgeleid in het Atrium MC te Heerlen. Hij heeft specifieke belangstelling voor de epileptologie en de neuro-oncologie.

  Aandachtsgebied: Parkinson.

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: KNF, middag: poli
  Donderdagochtend: BWO, middag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  *BWO = Behandelcentrum Waterland Oost, Volendam

  Sluiten
   

Oogartsen

 • De heer R.P.W. de Boer

  De heer R.P.W. de Boer

  Per 1 september 2013 is de heer R.P.W. de Boer gestart binnen de maatschap Oogheelkunde. De Boer heeft geneeskunde gestudeerd in Leuven (België) en Maastricht. Zijn opleiding tot oogarts heeft hij afgerond in het UMC-Maastricht en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Hij is eerder werkzaam geweest in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Amphiaziekenhuis in Breda/ Oosterhout als waarnemende oogarts.

  Sluiten
   
 • Mevrouw F.L. Njoo

  Mevrouw F.L. Njoo

  Aandachtsgebieden: oorsegment-, oculoplastische- en strabismuschirurgie, glaucoom- en traanwegchirurgie

  Mevr dr. F.L. Njoo is geboren in Indonesië, in 1973 kwam ze naar Nederland. Na haar VWO opleiding (afstudeerjaar 1983) studeerde ze geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar ze in 1990 afstudeerde.

  In 1994 promoveerde ze op onchocerciasis (rivierenblindheid). In datzelfde jaar begon ze zich te specialiseren tot oogarts  in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze was daarna nog 2 jaar staflid in Utrecht, waar ze zich meer bekwaamde in de oculoplastische chirurgie, orbita pathologie en uveitis. Vervolgens was ze gedurende 1 jaar fellow in Vrije Universiteit te Amsterdam (medische retina/oculoplastische chirurgie).

  Sinds 2001 is ze als oogarts verbonden aan het Waterlandziekenhuis. Naast de voorsegment-, oculoplastiche- en strabismuschirurgie, is ze verantwoordelijk voor de glaucoom-en traanwegchirurgie in de praktijk. Zij is lid van de landelijke uveitis werkgroep en de commissie resultaten -en complicatieregistratie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli*, middag: poli
  Woensdag: poli, middag: poli/verrichtingen BWO
  Donderdagmiddag: poli BWO
  Vrijdag: poli

  * spreekuur wordt gehouden door één van de aanwezige specialisten
  BWO: Behandelcentrum Waterland Oost

  Sluiten
   
 • De heer H.A. Khalil

  De heer H.A. Khalil

  Aanwezig:

  Maandagmiddag: verrichtingen/ poli BWO
  Dinsdag: poli, middag: poli*
  Donderdag: poli
  Vrijdag: poli

  * spreekuur wordt gehouden door één van de aanwezige specialisten
  BWO: Behandelcentrum Waterland Oost

  Sluiten
   

Orthopeden

 • De heer dr. D.A. van Kampen

  De heer dr. D.A. van Kampen

  Dr. D.A. (Derk) van Kampen is werkzaam als orthopedisch chirurg in het Waterlandziekenhuis.

  Aandachtsgebieden: de traumatologie, prothesiologie en schouder- en kniechirurgie.

  Na zijn studie geneeskunde aan de universiteit van Groningen heeft hij de opleiding orthopedische chirurgie gevolgd in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam en in het UMC Utrecht. Tijdens zijn opleiding tot orthopedisch chirurg heeft hij zich actief bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

  Hij is gepromoveerd op het gebied van schouderklachten, aan de universiteit van Utrecht onder leiding van prof. dr. Rene Castelein. Daarnaast heeft hij een research fellowship (verdiepingsstage) gedaan op het gebied van de voorste kruisband bij prof. dr. Freddie H. FU, in Pittsburgh, USA en op het gebied van patella instabiliteit (knie schijf uit de kom) bij prof. dr. Albert van Kampen in Nijmegen.

  Mocht u het proefschrift willen lezen dan is dit te downloaden voor de iPad of als PDF via: www.derkvankampen.nl
  Derk van Kampen publiceerde als (co)auteur meerdere artikelen.

   

  Sluiten
   
 • De heer dr. R.J. Hillen

  De heer dr. R.J. Hillen

  Vanaf juli 2010 werkzaam in het Waterlandziekenhuis. Hij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. De algemeen chirurgische vooropleiding werd gevolgd in het diaconessenziekenhuis te Utrecht. De verdere specialisatie tot orthopaedisch chirurg werd gevolgd in het MCA te Alkmaar en het VU medisch centrum te Amsterdam.

  Daarnaast heeft R.J. Hillen nog een fellowship / training gedaan in schouder- en elleboogchirurgie in het Amphiaziekenhuis te Breda en heeft hij gewerkt als chef de clinique in het AMC te Amsterdam.

  Naast de algemene orthopedie heeft hij zich ook verdiept en bekwaamd in de traumatologie en heeft daarover verschillende artikelen gepubliceerd.

  R.J. Hillen is lid van de Nederlandse Orthopaedische vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie, de Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie, de European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow en lid van de werkgroep schouder van de Nederlandse orthopedie vereniging.

  Aanwezig:

  Maandag: pok BWO*, middag: poli
  Dinsdagochtend: poli
  Woensdagmiddag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   
 • De heer P.J. Damen

  De heer P.J. Damen

  Aandachtsgebieden: Prothesiologie en arthroscopische (sport)chirurgie, voet- en enkelchirurgie, traumatologie

  Vanaf januari 2012 werkzaam in het Waterlandziekenhuis. Hij studeerde geneeskunde in het AMC te Amsterdam. De algemeen chirurgische vooropleiding werd gevolgd in het Medisch Centrum Alkmaar. De verdere specialisatie tot orthopaedisch chirurg werd gevolgd in het Tergooiziekenhuis te Hilversum, AMC en Slotervaartziekenhuis.

  In 2011 heeft P.J. Damen een jaar als chef de clinique gewerkt in het Gelre Ziekenhuis locatie Apeldoorn en daar zijn kennis in de arthroscopische chirurgie verder uitgebouwd.

  P.J. Damen is lid van de Nederlandse Orthopaedische vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie en de Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Woensdag: poli, middag: OK
  Donderdag: OK
  Vrijdag: OK, middag: poli

  Sluiten
   
 • De heer dr. M. Bouman

  De heer dr. M. Bouman

  Werd geboren en groeide op in Amersfoort. Studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na het artsexamen in 1990 vervulde hij zijn dienstplicht als onderdeelsarts van de 43e Brigade Geneeskundige Compagnie te Havelte. Hier groeide zijn interesse in de letsels en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Na een jaar gewerkt te hebben in het Streekziekenhuis Walcheren, locatie Middelburg, op de afdeling heelkunde, werd de overstap gemaakt naar de afdeling orthopedie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam voor de opleiding tot orthopedisch chirurg. Naast de algmene orthopedie waren de zwaartepunten in de opleiding de traumatologie, behandeling van posttraumatische afwijkingen, de arthroscopische chirurgie en de kinderorthopedie.

  In maart 2000 werd hij orthopedisch chirurg en werkte hij nog enige tijd als chef de clinique in het AMC. Vanaf september 2000 maakt hij deel uit van
  de maatschap chirurgie/orthopedie van het Waterlandziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn de traumatologie, prothesiologie en kinderorthopedie.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli
  Dinsdagmiddag: poli
  Donderdag: pok* BWO, middag: poli
  Vrijdagmiddag: poli

  *pok: poliklinische OK

  Sluiten
   

Pijnartsen

Psychiaters

 • Mevrouw A.M.L. Oude Elberink

  Mevrouw A.M.L. Oude Elberink

  Mevrouw Oude Elberink groeide op in Twente en volgde haar studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam alwaar ze in 2008 cum laude afstudeerde. Hierna werkte ze gedurende een jaar in de acute psychiatrie bij Arkin te Amsterdam. Bij Arkin heeft ze vervolgens het grootste gedeelte van haar opleiding tot psychiater gevolgd. Het laatste gedeelte van haar opleiding verdiepte ze zich in de psychotische stoornissen op het AMC. In 2014 heeft ze haar opleiding tot psychiater afgerond en is ze gaan werken in het Waterlandziekenhuis, alwaar ze reeds eerder, nog in het kader van haar opleiding, ook een stage liep. Naast haar werkzaamheden op de polikliniek, consulten en het verrichten van electroconvulsietherapie (ECT), houdt ze zich in samenwerking met de gynaecoloog en kinderarts bezig met de zwangerschapspsychiatrie.

  Poli: maandag, donderdag, vrijdag.

  Sluiten
   
 • Mevrouw M.P. Stuijvenberg

  Mevrouw M.P. Stuijvenberg

  Aandachtsgebied: psychiater

  Aanwezig:

  Maandagmiddag en avond: poli
  Woensdagochtend: poli
  Donderdagochtend: poli

  Sluiten
   
 • De heer dr. G.M.G.I. Ramaekers

  De heer dr. G.M.G.I. Ramaekers

  De heer Ramaekers werd geboren in 1956 en groeide op in Maastricht. Na het gymnasium bèta en twee jaar Diergeneeskunde in Gent (België), studeerde hij psychologie (psychofysiologie) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte acht jaar als onderzoekspsycholoog aan de Vrije Universiteit en bij de Stichting Dysphatische Ontwikkeling. De studie Geneeskunde volgde hij aan de Universiteit van Amsterdam, de specialisatie Psychiatrie in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Hij promoveerde in 1991 op de ontwikkeling van de samenwerking van beide hersenhelften bij jonge kinderen. Als psychiater werkte hij in Amsterdam en drie jaar in Willemstad (Curaçao). Hij is lid van de NvvP, de KNMG en the European College of Neuropsychopharmacology.

  Sinds 2003 werkt hij als psychiater op de afdeling PMP van het Waterlandziekenhuis. Daarnaast is hij werkzaam als consulent bij de HSK-groep (arbeidsgerelateerde psychiatrische problematiek) en lid van het bestuur van de Stichting Dysphatische Ontwikkeling.

  Aanwezig:

  Dinsdagmiddag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  Sluiten
   
 • De heer Y. Bijpost

  De heer Y. Bijpost

  De heer Bijpost is geboren in 1968 en groeide op in Sint Maarten. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heeft hij een jaar gewerkt als arts bij de afdeling neurologie van het OLVG te Amsterdam.

  De opleiding tot psychiater heeft hij gedaan bij Prof. Dr R Kahn aan het UMCU te Utrecht. Vervolgens heeft hij 5 jaar gewerkt bij Arkin te Amsterdam in de acute psychiatrie alwaar hij ook meewerkte aan diverse onderzoeken mbt separatie. Hierover is ook een publicatie verschenen. Daarnaast maakte hij deel uit van het specialistische behandelteam voor Borderline Persoonlijkheidsstoornissen, de zogeheten Linehan-behandeling.
  Verder is hij werkzaam geweest op de psychiatrische afdeling en dagbehandeling van het Brandwondencentrum/Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, hierbij was hij tevens consulent voor revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee.

  Psychotherapie is één van zijn aandachtsgebieden en het betreft hier cognitieve -en psychodynamische psychotherapie en mindfulness. Zijn andere aandachtsgebieden betreffen de biologische behandeling/ beïnvloeding van diverse psychiatrische beelden.

  In het Waterlandziekenhuis maakt hij deel uit van het behandelteam voor adolescenten.

  Aanwezig:

  Maandag: poli, middag: poli
  Dinsdag: poli, middag: poli
  Woensdag: poli
  Donderdag: poli, middag: poli

  Sluiten
   

Psychologen

 • Mevrouw S. Rutten

  Mevrouw S. Rutten

  Registratie: Klinisch psycholoog en psychotherapeut

  Mevrouw S. (Sonja) Rutten werkt sinds maart 2015 in het Waterlandziekenhuis als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is lid van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP) en werkzaam binnen de vakgroep Medische Psychologie. Zij is in 1996 afgestudeerd als psycholoog, in 2002 werd zij geregistreerd als GZ-psycholoog en in 2006 als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij heeft in diverse ziekenhuizen in het land gewerkt met als aandachtsgebieden neuropsychologie, revalidatie, oncologie, chronische ziekten en lichamelijk onverklaarde klachten. Zij is gespecialiseerd in  kortdurende psychotherapeutische behandelingen, waaronder CGT en EMDR.

  Zij is supervisor/werkbegeleider voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en praktijkopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog. Zij is bezig met de opleiding tot supervisor NVP en EMDR-practitioner.
  Dinsdag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagmiddag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw S. van 't Hof

  Mevrouw S. van 't Hof

  Registratie: Registerpsycholoog NIP / in opleiding tot GZ-psycholoog

  Mevrouw S. (Sylvia) van ‘t Hof werkt sinds 2012 in het Waterlandziekenhuis als psycholoog. Ze is lid van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP) en werkzaam binnen de vakgroep Medische Psychologie. Zij is in 2003 afgestudeerd als psycholoog, waarna zij bij diverse zorg- en onderwijsinstellingen werkzaam was. In 2010 werd zij geregistreerd als Registerpsycholoog NIP en in 2016 rondt zij de opleiding tot GZ-psycholoog af. Haar werkzaamheden behelzen psychodiagnostiek en psychologische behandeling, waaronder CGT en EMDR.  Haar specialisaties zijn kortdurende zorg en de behandeling en diagnostiek bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is lid van het NIP en zit daar tevens in de ledenraad.

  maandag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagmiddag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw M. Smit

  Aandachtsgebied: psychotherapie

  Mevrouw M. (Marjolein) Smit is in 2003 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft zij twee jaar gewerkt als psycholoog op de polikliniek psychiatrie van Mentrum in Amsterdam. In 2006 is ze gestart met de postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut. Van 2006 tot en met 2010 werkte ze op de afdeling psychiatrie van het Zaans Medisch Centrum. Sinds 2011 is zij ingeschreven in het BIG-register voor psychotherapeuten.

  Sinds maart 2011 is Marjolein Smit als psycholoog/psychotherapeut verbonden aan het Waterlandziekenhuis. Ze is lid van de vakgroep Medische Psychologie en voor het grootste deel werkzaam op de afdeling Psychiatrie. Zij gespecialiseerd in kortdurende psychotherapeutische behandelingen, groepstherapie en de behandeling seksuele en relatieproblemen.

  Marjolein Smit is ook werkzaam op de afdeling Psychiatrie.

  Aanwezig:
  Maandag: poli
  Dinsdag: poli
  Woensdag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw R.E. Nicolaas

  Mevrouw R.E. Nicolaas

  Registratie: klinisch psycholoog
  Mevrouw R. (Renate) Nicolaas werkt sinds 2010 in het Waterlandziekenhuis als klinisch psycholoog. Zij is lid van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP) en werkzaam binnen de vakgroep Medische Psychologie. Zij is tevens medisch manager van de vakgroep. Binnen het Waterlandziekenhuis is zij verbonden aan Kindergeneeskunde en Interne Geneeskunde met aandachtgebiedsgebied diabetes mellitus.

  Zij is in 1987 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1991 werd zij opgenomen in het register van klinisch psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In 1999 werd zij geregistreerd als GZ-psycholoog en in 2000 is zij ingeschreven in het BIG-register voor klinisch psychogen.

  Renate Nicolaas was van 1987 tot 1990 werkzaam in het Meander Medisch Centrum (voormalig St. Elisabeth Ziekenhuis). In 1990 verhuisde zij naar Zwitserland en was aldaar tot 2010 werkzaam in het Nederlands Astmacentrum Davos.
  Aandachtsgebieden zijn chronische ziekten, zg. diffcult to treat asthma, lichamelijk onverklaarde klachten, ziekte-management. Zij is gespecialiseerd in kortdurende gedragstherapeutische behandelingen.

  Verder is zij lid van de NIP-sectie Psychologen in Algemene en academische ziekenhuizen (PAZ), de Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen (LVMP) en is zij gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Zij is praktijkopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog en voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Woensdagochtend: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   
 • De heer J.van Luyk

  De heer J.van Luyk

  Registratie: klinisch psycholoog

  De heer J (Jos) van Luyk behaalde in 1982 het doctoraaldiploma Psychologie (klinische psychologie en organisatiepsychologie). In 1987 werd hij opgenomen in het register van klinisch psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In 1999 werd hij geregistreerd als GZ-psycholoog, in 2000 in het overheidsregister van psychotherapeuten en in 2001 als eerstelijns psycholoog. Tot 1986 werkte hij onder meer bij het Centrum voor Epilepsiebestrijding te Heemstede en het Van Dam-Bethesda Ziekenhuis te Rotterdam.

  Hij is lid van het NIP, van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en de Vereniging voor Seksuologie, alsmede van de Nederlandse Vereniging voor Impotentieonderzoek.
  In het verleden is hij secretaris geweest van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW) en van de NIP-sectie Psychologen in Algemene en academische Ziekenhuizen (PAZ), de Landelijke Vereniging van Medische Psychologen (LVMP), de landelijke visitatiecommissie van de NIP/PAZ.
  Hij is supervisor voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. Sinds november 2011 is hij voorzitter van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW).

  Sinds 1986 werkt Jos van Luyk in het Waterlandziekenhuis als klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zijn werkzaamheden behelzen psychodiagnostiek, psychologische behandeling en psychotherapie bij volwassenen en ouderen na verwijzing door de somatisch-medisch specialisten van het Waterlandziekenhuis. Zijn specialisaties zijn neuropsychologie, psychosomatiek, revalidatiepsychologie, oncologie en seksuologie.
  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: poli
  Woensdag: poli
  Donderdagochtend: poli

   


  Sluiten
   

Radiologen

 • Mevrouw M. van Loveren

  Mevrouw M. van Loveren

  Specialisme: Radioloog
  Functie: Radioloog
  Aandachtsgebied: Mamma-radiologie
  Opleiding: OLVG en fellowship NKI-AVL
  Verbonden aan het WLZ sinds: 01-09-2016
  Eerdere werkgevers: NKI-AVL
  Sluiten
   
 • De heer J. M. Sala

  De heer J. M. Sala

   
 • De heer A. Moolhuijzen

  De heer A. Moolhuijzen

   
 • De heer D. Duterloo

  De heer D. Duterloo

   

Reumatoloog

 • De heer J.C.van Denderen

  De heer J.C.van Denderen

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   

Revalidatieartsen

 • Mw. J. de Bruin

  Mw. J. de Bruin

  Naam: Julya de Bruin-Bolle
  Specialisme: Revalidatiegeneeskunde
  Functie: Revalidatiearts
  Aandachtsgebieden: Rugrevalidatie, pijnrevalidatie, klinische consulten, schoenenspreekuur
  Opleiding: NoordWestziekenhuisgroep te  Alkmaar, Reade revalidatiecentrum te Amsterdam, Merem Behandelcentra/revalidatiecentrum de Trappenberg te Huizen.
  Verbonden aan het WLZ sinds: 16-1-2017
  Eerdere werkgevers: -
  Promotieonderzoek: -
  Persoonlijke introductie: -
  Poli op: Maandag, dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag.
  Sluiten
   
 • Mw. R.S. Lagrand

  Mw. R.S. Lagrand

  Naam: Rimke Lagrand
  Specialisme: Revalidatiegeneeskunde
  Functie: Revalidatiearts
  Aandachtsgebieden: Prothesiologie/orthesiologie, handrevalidatie, MS, parkinson.
  Opleiding: VUmc, Reade, Spaarne Gasthuis Hoofddorp en NWZ Alkmaar.
  Verbonden aan het WLZ sinds: 1-1-2017
  Eerdere werkgevers: -
  Promotieonderzoek: -
  Persoonlijke introductie: -
  Poli op: Dinsdag, woensdag en donderdag.
  Sluiten
   
 • Mevrouw A.M. Knottnerus

  Mevrouw A.M. Knottnerus

  Na haar VWO te hebben afgerond heeft zij haar propedeuse bewegingswetenschappen behaald op Vrije Universiteit Amsterdam in 1996.
  Hierna is zij gestart op het VuMC met de studie geneeskunde, in 2003 behaalde zij haar artsexamen. Tijdens haar studie heeft ze tweemaal een buitenlandse stage gedaan; in Monterrey Mexico een klinische stage op de afdeling gynaecologie en in Adelaide Australie een wetenschappelijke stage.

  In december 2003 is zij gestart met haar specialisatie Revalidatiegeneeskunde gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.
  Tijdens haar specialisatie Revalidatiegeneeskunde is ze werkzaam geweest in het Revalidatiecentrum de Trappenberg Huizen, het Revalidatiecentrum Amsterdam en in het Medisch Centrum Alkmaar. Registratie als revalidatiearts vond plaats in 2010.

  Hiernaast heeft ze tijdens en aansluitend aan haar specialisatie wetenschappelijk onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. Op de afdeling biomechanica van de Washington State University (Pullman, WA) heeft ze in 2006/2007 gekeken naar de effecten van de krachten die op nekspieren kunnen werken tijdens een auto-ongeluk.
  In 2007/2008 en in 2010/2011 heeft ze in Tucson (University of Arizona) zich gericht op basale spierfysiologie en gekeken naar spiereiwitten die passieve kracht genereren bij rek.

  Zij is werkzaam als all round revalidatiearts met neurologie, botox bij spasticiteit en chronisch pijn als aandachtsgebied.
  Ze is lid van de beroepsvereniging (V.R.A.) en Stichting Revalidatie Noord Holland (S.R.Z.).

  Sluiten
   
 • Mevrouw L. Corporaal

  Mevrouw L. Corporaal

  Mevrouw Corporaal heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar zij in 2004 haar artsexamen heeft behaald. Tijdens de specialisatie Revalidatiegeneeskunde is zij werkzaam geweest in het Revalidatiecentrum Amsterdam (klinische en poliklinische revalidatie), Revalidatiecentrum de Trappenberg in Huizen (kinderrevalidatie) en in het Medisch Centrum Alkmaar (ziekenhuisrevalidatie en poliklinische revalidatie).
  Registratie als revalidatiearts vond plaats in 2010.

  Sinds maart 2011 is zij werkzaam in het Waterlandziekenhuis als allround revalidatiearts met de kinderrevalidatie als aandachtsgebied. Ze is lid van de beroepsvereniging (V.R.A.) en Stichting Revalidatie Noord Holland (S.R.Z.).

  Sluiten
   

Urologen

 • Mevrouw V. Franken

  Mevrouw V. Franken

   
 • Mevrouw M.W.G. Brenninkmeijer

  Mevrouw M.W.G. Brenninkmeijer

   
 • De heer R.V. Gordijn

  De heer R.V. Gordijn

  Aandachtsgebied: Steentherapie, oncologie

  Aanwezig:

  Maandag:  verrichtingen, middag: OK
  Dinsdag: poli, middag: verrichtingen
  Woensdag: verrichtingen, middag: poli
  Donderdag: OK, middag: poli
  Vrijdag: verrichtingen of poli*, middag: poli (BWO) of verrichtingen*

  * spreekuur wordt gehouden door één van de aanwezige specialisten
  BWO: Behandelcentrum Waterland Oost

  Sluiten
   

Ziekenhuisapothekers

 • Mevrouw C. Kluft-van Driel

  Mevrouw C. Kluft-van Driel

  Projectapotheker Electronisch Voorschrijf Systeem (EVS)

  Sluiten
   
 • De heer W.J. Keijer

  De heer W.J. Keijer

  Aandachtsgebied: apotheker

  Sluiten
   
 • De heer R. de Jong

  De heer R. de Jong

  Aandachtsgebied: oncologie, infectieziekten

   

  Sluiten