Met Ontslag

Bij een opname hoort ook een ontslagmoment. Het is goed om al voor uw opname na te denken over uw ontslag. Door vooraf enkele zaken regelen kunt u thuis sneller werken aan uw herstel. Wat moet u weten?

Ontslaggesprek

Meestal hoort u voor opname hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis ongeveer gaat duren. Wanneer u daadwerkelijk met ontslag gaat, is afhankelijk van het verloop van uw herstel. Uw behandelend specialist zal u hier zo goed mogelijk over inlichten. Voor uw vertrek heeft u zowel een gesprek met de behandelend arts/specialist als met de verpleegkundige. Indien van toepassing bespreken zij de volgende onderwerpen met u:
• dieet
• fysiotherapeutische behandeling
• eventuele vervolgafspraak
• informatie, instructies en adviezen over uw nazorg na ontslag.

Ontslagpakket
Voor u naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige de ontslagpapieren met o.a. een afspraak voor controle op de polikliniek en instructies voor thuis. De specialist informeert uw huisarts over uw behandeling en de nazorg, zodat
de huisarts u verder kan begeleiden.

Medicatie na ontslag

Wanneer u na uw verblijf in het ziekenhuis weer naar huis mag vertelt de verpleegkundige of u medicatie mee naar huis krijgt. Deze medicatie kunt u direct ophalen bij de 24-uurs apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. U krijgt
hier ook een toelichting op het gebruik van deze medicatie.

Mantelzorg

De verpleegkundige bespreekt met u en uw contactpersoon of mantelzorg noodzakelijk is en wat dat voor uw thuissituatie betekent. Naar huis met thuiszorg/ herstelplek of revalidatie Afhankelijk van uw thuissituatie heeft de verpleegkundige/
arts het transferbureau ingeschakeld voor het regelen van nazorg, bijvoorbeeld thuiszorg of (tijdelijke) zorg in een verzorgingstehuis/ verpleeghuis of revalidatiecentrum. Zie de folder ‘Transferbureau, over zorg na ontslag uit het
Waterlandziekenhuis’ onder het kopje Patiëntenvoorlichting. Hierin vindt u uitgebreide informatie over wat er geregeld moet worden.

Vervoer naar huis

In veel gevallen is het niet aan te raden alleen naar huis te gaan. Soms kan het om medische redenen noodzakelijk zijn dat u per ambulance of taxi naar huis wordt vervoerd. De kosten hiervan worden door de vervoerder bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het is in dit geval gebruikelijk dat u zelf een vervoersbewijs aan uw behandelend
arts vraagt. Dit bewijs heeft u nodig om de kosten te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vragen of problemen na ontslag?

Het is mogelijk dat er na uw ontslag uit het ziekenhuis complicaties optreden. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk:
• Zorg ervoor dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en dat u de eerste nacht niet alleen bent.
• Bent u geopereerd, dan krijgt u een kaartje mee met telefoonnummers die de eerste 24 uur gebeld kunnen worden bij een complicatie. Na deze 24 uur kunt u bij uw huisarts terecht.

Patiënteninformatie

Het transferbureau
Ontslaginformatie afdeling A2  (Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde, Neurologie en Cardiologie)
Ontslaginformatie van afdeling B2 (Chirurgie, Orthopedie, Urologie, KNO)
Algemene informatie bij ontslag