Ziekenhuiszorg, wat kost dat?

Alles wat er binnen een ziekenhuis gebeurt, van spreekuur, onderzoek, behandeling tot en met de nazorg, ligt vast in een Diagnose Behandel Combinatie. Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling, van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling opname en/of operatie – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijke van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Film: hoe komt een DBC tot stand?
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In het filmpje hieronder legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen ? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

De prijzen die een ziekenhuis hanteert, worden grotendeels bepaald in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Voor het resterende deel gelden landelijke tarieven. De DBC-prijzen zijn vastgesteld op wat een ziekenhuis gemiddeld doet bij een behandeling. Daarom kan bij relatief weinig genoten zorg de rekening tot hoog uitvallen. Andersom komt ook voor.

Prijsopgave vooraf?
Dat is lastig. Komt u bijvoorbeeld met buikklachten naar het ziekenhuis, dan is niet direct bekend wat er aan de hand is. En zelfs als de diagnose gesteld is, verschilt een behandeling van patiënt tot patiënt. Soms heeft iemand meerdere klachten, treden er complicaties op, moet iemand langer blijven of vaker terugkomen.  Dit maakt dat de totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

Let op!
Soms loopt een behandeling door in het nieuwe kalenderjaar. Wijzigt u op 1 januari uw eigen risico, uw zorgpolis of verandert u van zorgverzekeraar, dan gelden toch de regels en bedragen zoals die bij de start van uw zorgvraag waren. Twijfelt u of er nog DBC’s doorlopen? Vraag het dan onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar op telefoonnummer (0299) 457 226