Passantentarieven

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit is het zogenaamde passantentarief.  U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Passantentarieven 2018*
Passantentarieven 2017*

*Deze prijzen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Wanneer er een prijsverschil is tussen het moment van opvragen en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), is de prijs op laatstgenoemd moment altijd van toepassing.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de kosten van uw behandeling of uw factuur? De afdeling klantcontacten staat u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer (0299) 457 226 / 227.