uw afspraak op de poli

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt?
Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed. Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar of deze met het ziekenhuis van uw keuze een contract heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welk ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wij bellen u
Als de huisarts u verwijst, ontvangt u een verwijsbrief of patiëntenbericht (zie onder). De polikliniek waarnaar u verwezen bent krijgt een kopie van deze verwijzing. Deze informatie is voor ons van belang om te kunnen bekijken wanneer, hoe en waar de afspraak moet worden gemaakt. Met welke arts, of wellicht gecombineerd met andere afspraken. Deze digitale verwijzing is echter niet altijd op dezelfde dag bij ons binnen. Zodra deze verwijsbrief bij ons binnen is bellen wij u voor het maken van een afspraak op de bij ons bekende gegevens. Sommige poliklinieken nodigen u uit per brief. U hoeft ons dus niet meer zelf te bellen. U krijgt van ons een uitnodiging.

Wanneer moet u wel bellen?
Heeft u na vijf werkdagen nog niets van ons gehoord, dan kunt u ons bellen om een afspraak te maken. Houdt bij het maken van de afspraak uw verwijzing of patiëntenbericht bij de hand.

Verwijzing met een patiëntenbericht
U krijgt van uw huisarts een patiëntenbericht mee, in sommige gevallen ontvangt u thuis een e-mail met dit patiëntenbericht. Op dit patiëntenbericht staat een ZD-nummer. Ook staat in dit patiëntenbericht precies vermeld
hoe uw afspraak tot stand komt.

Waar vindt mij afspraak plaats?
Het Waterlandziekenhuis heeft twee locaties: In Purmerend en in Volendam. Bij het  maken van een afspraak wordt altijd bevestigd waar de afspraak zal plaatsvinden. Soms is dit een andere locatie dan op uw oorspronkelijke patiëntenbericht staat. Bijvoorbeeld: Uw huisarts heeft een verwijzing gemaakt voor de locatie Volendam. Bij het maken van de afspraak wordt besproken dat de afspraak zal plaatsvinden in Purmerend. Op het oorspronkelijke patiëntenbericht staat dan echter nog steeds ‘Volendam’. Noteer daarom bij het maken van de afspraak goed de locatie waar de afspraak plaats vindt.

Verwijsbrief
U heeft een verwijsbrief nodig wanneer er sprake is van:

  • Een nieuwe zorgvraag, dus bij uw eerste bezoek aan de poli.
  • Bij terugkerende klachten van een eerder behandelde zorgvraag die 365 dagen daarvoor is afgehandeld. Bijvoorbeeld u bent geopereerd en de specialist heeft u terugverwezen naar de huisarts of ontslagen uit het ziekenhuis. En u hoeft niet meer terug te komen bij de specialist en de klachten na 365 dagen keren toch weer terug. Dan moet u opnieuw naar de huisarts voor een nieuwe verwijzing.
  • Als u door de opticien naar het ziekenhuis wordt verwezen.

Er is geen verwijsbrief nodig wanneer u:

  • reeds onder controle bij de specialist voor een bestaande zorgvraag. Dus als u voor een tweede of derde bezoek naar de specialist komt. Bijvoorbeeld als de patiënt glaucoom heeft en de oogarts heeft aangegeven, dat patiënt ieder jaar hiervoor gecontroleerd moet worden.
  • Volgens de specialist niet meer terug hoeft te komen, maar er binnen een jaar weer dezelfde klachten optreden.

 Op de poli

Bij uw eerste bezoek schrijft u zich in bij de registratiebalie, bij de hoofdingang direct links. Voor antwoorden op uw vragen verwijzen wij u naar de meest gestelde vragen over uw registratie.

Aansluitend meldt u zich bij de polikliniekbalie waar u een afspraak heeft. De bereikbaarheid van de poliklinieken vindt u op deze plattegrond.

Wat neemt u mee?
– een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning);
– verwijsbrief van de huisarts voor de specialist;
– geldig verzekeringsbewijs van uw zorgverzekeraar;
– medicatielijst of de medicijnen die u gebruikt.

Voorbereiding
Schrijf vooraf op welke vragen u wilt stellen of wat u de specialist wilt vertellen. Een handig hulpmiddel hierbij is de folder ‘Wat vraag ik aan mijn arts’ van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Het onderzoek
De arts probeert aan de hand van een gesprek of lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te vinden. Het kan voorkomen dat hij of zij u voor verder onderzoek verwijst naar andere afdelingen van het Waterlandziekenhuis. Sommige onderzoeken kunnen nog dezelfde dag plaatsvinden. Vaak moet u echter op een ander tijdstip terugkomen.
Na het gesprek met de arts maakt de polikliniekmedewerker een afspraak met u voor onderzoek of behandeling. Van veel ziekten, onderzoeken en behandelingen zijn folders aanwezig. Vraagt u hier gerust naar.

Veel onderzoeken en sommige behandelingen worden poliklinisch gedaan. Bij meer voorbereiding of verpleegkundige nazorg gebeurt het onderzoek of de behandeling in dagverpleging. Meer informatie over de dagbehandeling vindt u hier.

De uitslag
U krijgt de uitslag van uw specialist of uw huisarts zodra de resultaten bekend zijn.

Verhinderd voor een afspraak?

Bent u verhinderd voor uw afspraak, dan verzoeken wij u zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden via het afsprakennummer op de poli. Is de polikliniek gesloten, dan kunt u ook uw afbericht doorgeven via het algemene telefoonnummer 0299 457457.

Service op de polikliniek

Nadat u zich heeft aangemeld bij de polikliniekbalie, neemt u plaats in de wachtkamer. Daar staat koffie en thee voor u klaar of er komt een gastvrouw langs om u iets aan te bieden. Iedere wachtruimte is voorzien van een TV-scherm waarop naast de eventuele uitlooptijden van de specialist informatie wordt aangeboden over het Waterlandziekenhuis, de regio en actualiteiten.