Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 december 2018

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie Purmerend 7
Anesthesie Volendam 5
Cardiologie 5
Cardiologisch centrum (Volendam) 5
Vaatchirurgie Purmerend 12
Mammapoli  5
Dermatologie Purmerend 8
Dermatologie Volendam 10
Flebologie 7
Geriatrie 14
Gynaecologie 31
Verloskunde 3
a) Oncologie 21
b) Infertiliteit 31
c) Incontinentie voor de vrouw 31
Interne geneeskunde Purmerend 15
Interne geneeskunde Volendam 15
a) Endocrinologie 10
b) Nefrologie 14
c) Immunologie 10
d) Infectieziekten 10
e) Hypertensie 10
f) Hematologie 10
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 8
Kindergeneeskunde Purmerend 21
Kindergeneeskunde Volendam 15
a) Cardiologie 21
b) Endocrinologie 21
c) Gastro-enterologie 15
d) Reumatologie 19
e) Metabole ziekten 21
f) Nefrologie 21
g) Sociale pediatrie 21
Longziekten 12
a) oncologie 0
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 130
Neurologie Purmerend 39
Neurologie Volendam 39
Oogheelkunde Purmerend 60
Oogheelkunde Volendam 60
Orthopedie 14
Psychiatrie 103
Revalidatie Purmerend 19
Revalidatie Volendam 43
Reumatologie 19
Urologie Purmerend 12
Urologie Volendam 12

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld. De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 december 2018

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Heelkunde Operatieve verwijdering borstkanker 19
Carpaal tunnel syndroom 13
Galblaasverwijdering 21
Behandeling liesbreuk 26
Behandeling meniscus en of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopie behandeling) 50
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 36
Neuro/Orthopedie behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 26
KNO Neus- en/of keelamandelen 21
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 16
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  56
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 39
Initiële totale knievervanging  90
Oogheelkunde Staaroperatie 90
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting 31

 

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
CT-scan 1
MRI-scan 12
Gastroscopie 3