Toegangs- en wachttijden

toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij vervolg polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 november 2017

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie 30
Cardiologie 20
Cardiologisch centrum (Volendam) 15
Chirurgie 7
Dermatologie Purmerend 35
Dermatologie Volendam 38
Endoscopie 48
Flebologie (spataderen) 23
Geriatrie 26
Gynaecologie/Verloskunde 63
Interne geneeskunde Purmerend 15
Interne geneeskunde Volendam 100
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 12
Kindergeneeskunde Purmerend 21
Kindergeneeskunde Volendam 56
Longziekten 6
Mammapoli 4
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 100
Neurologie Purmerend 21
Neurologie Volendam 21
Oogheelkunde 45
Orthopedie 11
Psychiatrie 67
Revalidatie Purmerend 21
Revalidatie Volendam 36
Reumatologie 42
Urologie Purmerend 28
Urologie Volendam 30
Verloskunde 17

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 november 2017

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (chir) 26
Liesbreuk 28
Galblaas 18
Dupuyten 26
Gynaecologie Sterilisatie vrouw
Baarmoederverwijdering 41
Incontinentieoperatie vrouw 28
KNO Neus- en/of keelamandelen 13
Neustussenschot 13
Oogheelkunde Staaroperatie 70
Orthopedie Totale heupoperatie 40
Kijkoperatie knie 19
Totale knieoperatie 30
Carpaal Tunnel Syndroom (orth) 21
Urologie Sterilisatie man 28
Prostaatoperatie 26
Blaasoperatie man 26
Continentie operatie vrouw 35

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
Mammografie
Echografie
CT-scan
MRI-scan
Gastroscopie
Colonscopie
Scopie spoed
4
5
6
6
14
42
7