Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 okt 2018

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie Purmerend 5
Anesthesie Volendam 20
Cardiologie 7
Cardiologisch centrum (Volendam) 7
Vaatchirurgie Purmerend 12
Mammapoli  6
Dermatologie Purmerend 10
Dermatologie Volendam 17
Flebologie 12
Geriatrie 22
Gynaecologie 10
Verloskunde 3
a) Oncologie 28
b) Infertiliteit 9
c) Incontinentie voor de vrouw 10
Interne geneeskunde Purmerend 15
Interne geneeskunde Volendam 15
a) Endocrinologie 10
b) Nefrologie 14
c) Immunologie 10
d) Infectieziekten 10
e) Hypertensie 10
f) Hematologie 10
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 10
Kindergeneeskunde Purmerend 15
Kindergeneeskunde Volendam 28
a) Cardiologie 21
b) Endocrinologie 21
c) Gastro-enterologie 15
d) Reumatologie 19
e) Metabole ziekten 21
f) Nefrologie 21
g) Sociale pediatrie 21
Longziekten 16
a) oncologie 0
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 100
Neurologie Purmerend 36
Neurologie Volendam 36
Oogheelkunde Purmerend 30
Oogheelkunde Volendam 60
Orthopedie 14
Psychiatrie 62
Revalidatie Purmerend 35
Revalidatie Volendam 22
Reumatologie 19
Urologie Purmerend 10
Urologie Volendam 16

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld. De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 okt 2018

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Heelkunde Operatieve verwijdering borstkanker 15
Carpaal tunnel syndroom 28
Galblaasverwijdering 19
Behandeling liesbreuk 19
Behandeling meniscus en of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopie behandeling) 21
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 50
Neuro/Orthopedie behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 41
KNO Neus- en/of keelamandelen 21
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 16
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  43
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 19
Initiële totale knievervanging  41
Oogheelkunde Staaroperatie 74
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting 46

 

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
CT-scan 3
MRI-scan 7
Gastroscopie 2