Toegangs- en wachttijden

toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij vervolg polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 september 2017

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie 30
Cardiologie 20
Cardiologisch centrum (Volendam) 15
Chirurgie 7
Dermatologie Purmerend 42
Dermatologie Volendam 38
Flebologie (spataderen) 38
Geriatrie 7
Gynaecologie/Verloskunde 21
Interne geneeskunde Purmerend 21
Interne geneeskunde Volendam 80
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 12
Kindergeneeskunde Purmerend 14
Kindergeneeskunde Volendam 35
Longziekten 18
Mammapoli 4
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 100
Neurologie 24
Oogheelkunde 42
Orthopedie 14
Psychiatrie 21
Revalidatie 15
Reumatologie 42
Urologie 50

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 augustus 2017

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Chirurgie Spataderen 0
Liesbreuk 18
Galblaas 21
Dupuyten 28
Carpaal Tunnel Syndroom (chir) 28
Gynaecologie Sterilisatie vrouw 3
Baarmoederverwijdering 21
Incontinentie vrouw 27
KNO Neus- en/of keelamandelen 12
Oorbuisjes
Neustussenschot 12
Neurochirurgie Hernia  -
Oogheelkunde Staaroperatie 63
Orthopedie Totale heupoperatie 21
Kijkoperatie knie 7
Totale knieoperatie 21
Carpaal Tunnel Syndroom (orth) 7
Urologie Sterilisatie man 10
Prostaatoperatie 14

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
MRI-scan
CT-scan
Coloscopie
Gastroscopie
3
1
42
42