Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 april 2018

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie 7
Cardiologie 0
Cardiologisch centrum (Volendam) 0
Chirurgie Purmerend 14
Chirurgie Volendam 14
Dermatologie Purmerend 42
Dermatologie Volendam 42
Endoscopie 48
Flebologie 31
Geriatrie 7
Gynaecologie/Verloskunde 24
Interne geneeskunde Purmerend 14
Interne geneeskunde Volendam 14
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 14
Kindergeneeskunde Purmerend 21
Kindergeneeskunde Volendam 56
Longziekten 33
Mammapoli 5
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 70
Neurologie Purmerend 13
Neurologie Volendam 19
Oogheelkunde Purmerend 38
Oogheelkunde Volendam 45
Orthopedie 21
Psychiatrie 60
Revalidatie Purmerend 36
Revalidatie Volendam 50
Reumatologie 19
Urologie Purmerend 20
Urologie Volendam 24

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld. De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 april 2018

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Heelkunde Operatieve verwijdering borstkanker 19
Carpaal tunnel syndroom 41
Galblaasverwijdering 14
Behandeling liesbreuk 34
Behandeling meniscus en of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopie behandeling) 23
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 42
 Gynaecologie Baarmoederverwijdering 62
KNO Neus- en/of keelamandelen 16
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 15
Orthopedie Initiële totale heupvervanging 34
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 22
Initiële totale knie vervanging 49
Oogheelkunde Staaroperatie 61
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting 31

 

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
CT-scan 3
MRI-scan 2
Gastroscopie 2