Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 juni 2018

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie Volendam 20
Cardiologie 7
Cardiologisch centrum (Volendam) 7
Vaatchirurgie Purmerend 31
Mammapoli  4
Dermatologie Purmerend 31
Dermatologie Volendam 33
Flebologie 31
Geriatrie 30
Gynaecologie/Verloskunde 31
a) Oncologie 21
b) Infertiliteit 31
c) Incontinentie voor de vrouw 31
Interne geneeskunde Purmerend 10
Interne geneeskunde Volendam 10
a) Endocrinologie 10
b) Nefrologie 14
c) Immunologie 10
d) Infectieziekten 10
e) Hypertensie 10
f) Hematologie 10
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 7
Kindergeneeskunde Purmerend 28
Kindergeneeskunde Volendam 28
a) Cardiologie 21
b) Endocrinologie 21
c) Gastro-enterologie 15
d) Reumatologie 19
e) Metabole ziekten 21
f) Nefrologie 21
g) Sociale pediatrie 21
Longziekten 11
a) oncologie 0
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 100
Neurologie Purmerend 29
Neurologie Volendam 21
Oogheelkunde Purmerend 45
Oogheelkunde Volendam 38
Orthopedie 12
Psychiatrie 41
Revalidatie Purmerend 29
Revalidatie Volendam 38
Reumatologie 19
Urologie Purmerend 14
Urologie Volendam 16

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld. De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 juni 2018

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Heelkunde Operatieve verwijdering borstkanker 15
Carpaal tunnel syndroom 28
Galblaasverwijdering 23
Behandeling liesbreuk 13
Behandeling meniscus en of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopie behandeling) 16
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 42
Gynaecologie Baarmoederverwijdering  29
KNO Neus- en/of keelamandelen 23
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 22
Orthopedie Initiële totale heupvervanging
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 24
Initiële totale knievervanging
Oogheelkunde Staaroperatie 74
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting 43

 

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
CT-scan 2
MRI-scan 3
Gastroscopie 2