Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 februari 2018

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie 60
Cardiologie 20
Cardiologisch centrum (Volendam) 0
Chirurgie 21
Dermatologie Purmerend 20
Dermatologie Volendam 20
Endoscopie -
Flebologie (spataderen) 32
Geriatrie 29
Gynaecologie/Verloskunde 18
Interne geneeskunde Purmerend 14
Interne geneeskunde Volendam 14
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 12
Kindergeneeskunde Purmerend 35
Kindergeneeskunde Volendam 35
Longziekten 26
Mammapoli 21
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 35
Neurologie Purmerend 19
Neurologie Volendam 19
Oogheelkunde Purmerend 60
Oogheelkunde Volendam 60
Orthopedie 10
Psychiatrie 35
Revalidatie Purmerend 16
Revalidatie Volendam 37
Reumatologie 42
Urologie Purmerend 21
Urologie Volendam 21
Verloskunde 10

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld. De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifiekealle diagnostiek! specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 februari 2018

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Chirurgie Carpaal Tunnel Syndroom (chir) 14
Liesbreuk 14
Galblaas 20
Dupuyten 14
Gynaecologie Sterilisatie vrouw
Baarmoederverwijdering 21
Incontinentieoperatie vrouw 21
KNO Neus- en/of keelamandelen 14
Neustussenschot 14
Neurochirurgie Rughernia 31
Oogheelkunde Staaroperatie
Orthopedie Totale heupoperatie 7
Kijkoperatie knie 56
Totale knieoperatie 56
Carpaal Tunnel Syndroom (orth) 7
Urologie Sterilisatie man 21
Prostaatoperatie 21
Blaasoperatie man 21
Continentie operatie vrouw 14

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
Mammografie
Echografie
CT-scan
MRI-scan
Gastroscopie
Colonscopie
Scopie spoed
1
1
3
2
40
80
7