Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarbij helpen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij volgende polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 aug 2018

Specialisme Toegangstijd
(in kalenderdagen)
Anesthesie Volendam 20
Cardiologie 7
Cardiologisch centrum (Volendam) 7
Vaatchirurgie Purmerend 24
Mammapoli  5
Dermatologie Purmerend 32
Dermatologie Volendam 31
Flebologie 24
Geriatrie 22
Gynaecologie 9
Verloskunde 3
a) Oncologie 28
b) Infertiliteit 9
c) Incontinentie voor de vrouw 9
Interne geneeskunde Purmerend 14
Interne geneeskunde Volendam 15
a) Endocrinologie 10
b) Nefrologie 14
c) Immunologie 10
d) Infectieziekten 10
e) Hypertensie 10
f) Hematologie 10
Kaakchirurgie 14
Keel-, neus- en oorkunde 9
Kindergeneeskunde Purmerend 15
Kindergeneeskunde Volendam 42
a) Cardiologie 21
b) Endocrinologie 21
c) Gastro-enterologie 15
d) Reumatologie 19
e) Metabole ziekten 21
f) Nefrologie 21
g) Sociale pediatrie 21
Longziekten 25
a) oncologie 0
MDL (maag-, darm- en leverziekten) 90
Neurologie Purmerend 40
Neurologie Volendam 41
Oogheelkunde Purmerend 45
Oogheelkunde Volendam 70
Orthopedie 4
Psychiatrie 97
Revalidatie Purmerend 37
Revalidatie Volendam 37
Reumatologie 19
Urologie Purmerend 10
Urologie Volendam 16

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld. De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dat geldt ook als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 aug 2018

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in kalenderdagen)
Heelkunde Operatieve verwijdering borstkanker 19
Carpaal tunnel syndroom 28
Galblaasverwijdering 18
Behandeling liesbreuk 16
Behandeling meniscus en of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopie behandeling) 21
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 46
KNO Neus- en/of keelamandelen 23
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 23
Orthopedie Initiële totale heupvervanging  43
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 15
Initiële totale knievervanging  76
Oogheelkunde Staaroperatie 56
Urologie Sterilisatie man als zelfstandige verrichting 57

 

 

Diagnostiek Wachttijd
(in kalenderdagen)
CT-scan 3
MRI-scan 7
Gastroscopie 2