Ziekenhuishygiëne (infectiepreventie)

De afdeling Infectiepreventie houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in de ruimste zin van het woord

De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via (0299) 457 317 of infectiepreventie@wlz.nl.

Algemeen

Afdeling Infectiepreventie
Doelstelling van de afdeling Infectiepreventie is het zoveel mogelijk beperken van ziekenhuisinfecties. De afdeling adviseert gevraagd en ongevraagd alle afdelingen en specialismen binnen het Waterlandziekenhuis. Er wordt nauw samengewerkt met het Zaans Medisch Centrum.

Wat doet de deskundige infectiepreventie?
De deskundige infectiepreventie werkt op de afdeling Infectiepreventie en houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in de ruimste zin van het woord. Dit gebeurt door het signaleren van situaties in het Waterlandziekenhuis die infecties in de hand werken, het opstellen van beleidsadviezen en protocollen, het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en het gewenste effect opleveren, het geven van instructies, voorlichting en scholing. Dit alles om ziekenhuisinfecties te beperken.

Wat kunt u zelf doen om infecties te voorkomen?

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Ziekenhuispatiënten zijn immers extra gevoelig voor het oplopen van infecties. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden wanneer zij in het ziekenhuis verblijven. De meest effectieve manier om de verspreiding van bacteriën, griep en veel andere virussen te voorkomen is een goede handhygiëne. Was uw handen grondig met water en zeep of gebruik handalcohol:

  • voor het eten;
  • na de toiletgang;
  • na het gebruik van po of urinaal;
  • na hoesten of niezen.

Wat kunt u extra doen?
Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan. Gebruik papieren wegwerpdoekjes indien nodig. Dit eenmalige gebruik voorkomt herbesmetting.

Regelmatig voorkomende ziekenhuisinfectie

MRSA
MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus.
Een Staphylococcus Aureus is een bacterie die tot de normale huidflora behoort. Een Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), is een Staphylococcus aureus die resistent is voor diverse antibiotica.

Gemiddeld 30% van de bevolking draagt deze bacterie regelmatig in de neus. Vanuit de neus wordt de bacterie over de huid verspreid. Dit dragerschap geeft geen enkel verschijnsel. Gezonde mensen worden van deze bacterie ook niet ziek. Echter bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan de Staphylococcus Aureus infecties veroorzaken.

Het percentage MRSA ligt in de meeste buitenlandse ziekenhuizen boven de 20%. In de Nederlandse ziekenhuizen is het percentage MRSA rond de 1%. Bestrijding van MRSA in het ziekenhuis is nodig om te voorkomen dat behandeling van infecties niet goed mogelijk is. De afdeling infectiepreventie voert een actief beleid om verspreiding van MRSA te voorkomen.

Om de MRSA-bacterie zoveel mogelijk buiten onze ziekenhuisdeuren te houden, vragen wij u zich te melden bij de balie of de arts indien u:

  1. In de twee maanden voor uw ziekenhuisbezoek opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis (voor bezoek of operatie). Ook als dit gaat om vakantiedialyse.
  2. Na opname in een buitenlands ziekenhuis nog infecties heeft overgehouden, zoals een abces, steenpuist of blaasontsteking
  3. Woont of werkt op een varkens-, mestklaveren-, of vleeskuikenbedrijf.
  4. De afgelopen twee maanden in contact bent geweest met iemand die MRSA heeft.
  5. Indien u voor uw ziekenhuisbezoek korter dan twee maanden in Nederland woont/verblijft een/of woonachtig bent in een asielzoekerscentrum
  6. Het een opname voor een kind betreft dat een jaar of korter geleden geadopteerd is uit het buitenland

Beantwoordt u één van deze drie vragen met ‘ja’ en wilt u naar het Waterlandziekenhuis voor een polikliniek-afspraak of voor een opname, neemt u dan eerst contact op met uw huisarts of met de afdeling infectiepreventie van het Waterlandziekenhuis. Dit is voor uw eigen veiligheid en die van onze patiënten.

Meer informatie

Isolatieverpleging bij volwassenen
Isolatieverpleging C. difficile bij volwassenen
Isolatieverpleging norovirus bij volwassenen
Isolatieverpleging tuberculose bij volwassenen
Isolatieverpleging bij kinderen
Isolatieverpleging MRSA bij kinderen
Isolatieverpleging norovirus bij kinderen
Rotavirus bij kinderen, ouderinformatie
Isolatieverpleging RS-virus bij kinderen
Isolatieverpleging tuberculose bij volwassenen
MRSA
MRSA-informatie voor klinische patienten
Bezoekersinformatie Norovirus