Vaatlaboratorium

Op het Vaatlaboratorium vinden alle doppler- en duplexonderzoeken plaats van de (slag)aders van het hele lichaam. Uitzondering zijn de hart(slag)aders, deze worden op de afdeling Cardiologie onderzocht.

Het vaatlaboratorium is gevestigd op de polikliniek Chirurgie, poli 22, vleugel J1. Afspraken maakt u via de afsprakenplanner Chirurgie via(0299) 457 134.

Het vaatlaboratorium heeft vijf (parttime) vaatlaboranten en is in het bezit van het vaatkeurmerk.

Functie van de bloedvaten
Bloedvaten transporteren bloed vanuit het hart naar alle delen van uw lichaam en weer terug. Voedingsstoffen worden aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd.

Bloedvaten die uw bloed aanvoeren worden slagaders (arteriën) genoemd, bloedvaten die het bloed terug naar uw hart voeren heten aders (venen). Tijdens de onderzoeken wordt nagegaan of uw bloedvaten nog goed functioneren.

Uw afspraak op de poli

U hoeft voor de onderzoeken geen voorbereidingen te treffen. U kunt op de dag van het onderzoek normaal eten en drinken. Ook neemt u uw medicijnen in zoals u dat gewend bent.

Het is van belang om met een goed uitgerust lichaam te starten met het onderzoek. We vragen u dan ook om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat uw lichaam even tot rust kan komen. Omdat u voor het onderzoek uw schoenen, bovenbroek of rok uit moet doen, adviseren wij u zo mogelijk gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Behandelingen

Op het vaatlaboratorium vinden de volgende onderzoeken plaats:

Uitgebreide informatie over Doppler- en Duplexonderzoek vindt u ook op de website van de chirurgen.

Ziektebeelden

Informatie over veel voorkomende ziektebeelden, onderzoeken, behandelingen en voorlichtingsfolders:

Patiënteninformatie

Artiële duplex en-of Doppleronderzoek

Veneuze duplex: onderzoek

Links
De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.
Vereniging voor vaatpatiënten
Hartstichting

Zie ook:
Chirurgie