Urologie

Urologie houdt zich bezig met stoornissen in de organen die betrokken zijn bij de urinewegen en mannelijke voortplantingsorganen.

De polikliniek Urologie is op werkdagen geopend van 8.30 – 17.00 uur. Voor vragen, problemen of overleg kunt u altijd contact opnemen met de poli urologie, bereikbaar tussen 9.00 – 11.00 uur en 14.00 – 16.00 uur via (0299) 457 139. Buiten kantooruren en alleen indien spoedeisend belt u naar de SEH: (0299) 457 368. In het Behandelcentrum Waterland Oost is er een polikliniek Urologie op woensdag ochtend op poli Noord.
Ook voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0299) 457 139.

Het betreft:

 • afwijkingen van de afvoerwegen van de nier, zoals: vernauwingen van de urineleider, stenen, goed- en kwaadaardige tumoren in en om de nier, aangeboren afwijkingen. De nier zelf, ten aanzien van de functie ervan als ‘afvalverwerker’,  en de bijnier horen tot het gebied van de internist/nefroloog;
 • afwijkingen van de urineblaas, zoals: tumoren, stenen of aangeboren afwijkingen, incontinentieklachten bij de vrouw;
 • afwijkingen van de plasbuis en prostaat, zoals: tumoren, vernauwingen, infecties;
 • afwijkingen van de penis, zoals: impotentie, aangeboren afwijkingen, tumoren;
 • afwijkingen van de testikel, bijbal en zaadleider, zoals: ontstekingen, tumoren, sterilisaties, mannelijke onvruchtbaarheid;
 • alhoewel het maar een klein deel van het lichaam is, zijn de urinewegen net als de voortplantingsorganen essentieel voor het voortbestaan.

Uw afspraak op de poli

In overleg met uw (huis)arts bent u doorverwezen naar de polikliniek Urologie van het Waterlandziekenhuis.

U kunt op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur een afspraak maken of verzetten via de afsprakenplanner via (0299) 457 139.

Algemene informatie over uw (eerste) afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact op met de polikliniekassistente.

Een eerste bezoek aan de uroloog duurt gemiddeld 20 minuten.

De medewerkers op de poli

Vervolgafspraak

 • na uw eerste bezoek aan de uroloog wordt zo nodig een vervolgafspraak gepland voor (vervolg)onderzoek of behandeling;
 • vindt een operatie in dagbehandeling plaats, dan kunt u direct naar het inloopspreekuur van de polikliniek Anesthesiologie;
 • wordt u opgenomen voor een operatie van meer dan één dag dan maakt de polikliniekassistent een afspraak voor de polikliniek Anesthesiologie en wordt u op de wachtlijst geplaatst. De opnameplanner neemt contact met u op zodra de opnamedatum bekend is.

Uw opname op de afdeling Dagbehandeling

Samen met de uroloog heeft u besloten dat u wordt opgenomen voor een dagbehandeling. U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling bij:

Kleine operatieve ingrepen
Bij kleinere operatieve ingrepen, die op de operatiekamer in plaats van de poli plaatsvinden, worden patiënten op de afdeling Dagbehandeling snijdend opgenomen. Vinden er geen complicaties plaats, dan kunt u dezelfde dag nog naar huis.

Voor kinderen is er ook de mogelijkheid om ze voor één dag op de Kinderafdeling op te nemen.

Niersteenvergruizer
Voor een behandeling van nierstenen wordt op vaste tijden gebruik gemaakt van een mobiele niersteenvergruizer. U wordt hiervoor een aantal uren op de Dagbehandeling beschouwend opgenomen.

Blaasspoeling
Voor een blaasspoeling wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling beschouwend.

Opname regelen
De opnameplanner van de polikliniek Urologie bericht u als uw opnamedatum bekend is. Voor een eventueel voorgesprek gaat u naar het inloopspreekuur van de polikliniek Anesthesiologie.

Informatie over de dagbehandeling
Er is algemene patiënteninformatie te vinden op de pagina Dagbehandeling.

Algemene informatie over uw opname vindt u op de pagina ‘uw opname‘.

Nazorg
Tijdens kantoortijden kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie, via (0299) 457 580. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedpost via (0299) 313 233.

Uw opname op de afdeling

U heeft samen met de uroloog besloten dat u wordt opgenomen op de afdeling Urologie.
De verpleegafdeling Urologie bevindt zich op afdeling B2 en heeft 18 bedden.  U wordt hier opgenomen als u langer dan één dag in het Waterlandziekenhuis verblijft. Zodra de opnamedatum bekend is, wordt u hierover bericht door de opnameplanner Urologie.

Voor algemene informatie verwijzen wij u naar ons opnamemagazine, de brochure Anesthesie en de pagina ‘uw opname‘.

De medewerkers op de afdeling

Specialisten

 • Mevrouw V. Franken

  Mevrouw V. Franken

   
 • Mevrouw M.W.G. Brenninkmeijer

  Mevrouw M.W.G. Brenninkmeijer

   
 • De heer R.V. Gordijn

  De heer R.V. Gordijn

  Aandachtsgebied: Steentherapie, oncologie

  Aanwezig:

  Maandag:  verrichtingen, middag: OK
  Dinsdag: poli, middag: verrichtingen
  Woensdag: verrichtingen, middag: poli
  Donderdag: OK, middag: poli
  Vrijdag: verrichtingen of poli*, middag: poli (BWO) of verrichtingen*

  * spreekuur wordt gehouden door één van de aanwezige specialisten
  BWO: Behandelcentrum Waterland Oost

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialist

 • Mevrouw M. van Liere-Barten

  Mevrouw M. van Liere-Barten

  Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie, specialisme urologie

  Achtergrond: verpleegkundige

  Spreekuren: dinsdag (oneven week), woensdag en vrijdag

  Locatie: poli 6

  Contact
  Telefoon: (0299) 457 291
  E-mail: bartenm@wlz.nl

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Algemeen
Tur-prostaat - opname
Verblijfskatheter
TURblaashals, meatotomie en dilatatie
Het opheffen van vernauwingen in de plasbuis (Sachse-Otis urethrotomie)
Nefrectomie (nierverwijdering)
Ureterorenoscopie
Transurethrale resectie van een blaastumor - TURblaas
Percutane niersteenverwijdering
Hydrocele-spermatocele operatie
Mictiedagboek CCW
TVT-O-operatie
Prostaatoperatie
Sterilisatie bij de man (vasectomie)
Testikel - niet ingedaald
Circumcisie of besnijdenis

Links
De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.
Bedplassen bij kinderen
Blaaskanker
Blaasontsteking bij mannen
Blaasontsteking bij vrouwen
Blaasontsteking bij kinderen
Plasproblemen

Nier
Nefrectomie (nierverwijdering)

Percutane niersteenverwijdering

Links
Behandeling met de niersteenvergruizer
De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.
Nierkanker
Nierstenen

Prostaat
Tur-prostaat - opname

Prostaatoperatie

Echografie van de prostaat

Leefregels na een prostaatoperatie

Links
De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.
Ligging van de prostaat
Prostaatkanker, diagnostiek en behandeling
Prostaatontsteking

Penis
Circumcisie of besnijdenis

Links
De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.
Hypospadie: te korte plasbuis bij kinderen
Vernauwde voorhuid bij kinderen
Impotentie (erectiestoornis)

Testikel
Testikel - niet ingedaald

Sterilisatie bij de man (vasectomie)

Sterilisatie en hersteloperatie

Zie ook:

Continentie Centrum Waterland 
Dagbehandeling