Spoedeisende Hulp (S.E.H.)

Op deze pagina vindt u informatie over de SEH

De SEH is 24 uur per dag geopend. Doordeweeks na 17.00 uur tot ’s morgens 08.00 uur en in het weekend van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur vormt de SEH samen met de Huisartenpost de Spoedpost Waterland.

Doelstelling op de Spoed Eisende Hulp (SEH) is om mensen integer en respectvol op te vangen, te verzorgen, behandelen en/of door te verwijzen met acuut ontstane verwondingen en/of ziektebeelden.

Algemeen

Visie van afdeling SEH
Centraal staat:

 • het leveren van goede medische zorg (die aansluit bij level 2 IC);
 • efficiëntie;
 • de patiënt;
 • actieve bijdrage aan de ketenzorg;
 • kwaliteit personeel;
 • klantvriendelijke en marktgerichte zorg.

Om dit te kunnen realiseren wordt geïnvesteerd in onderwijs, overleggen, protocollering en aanname van personeel met ervaring.

Wat is de taak van een arts op de SEH?
Elke arts op de SEH ziet alle patiënten die zich, al dan niet ingestuurd door de huisarts of de specialist, melden bij de SEH. Zij beoordelen de patiënt aanvankelijk zelfstandig, maken een inschatting van de pathologie en starten de eerste diagnostiek en therapie, Vervolgens besluiten zij, indien nodig in overleg met de specialist, of de patiënt naar huis kan, naar de polikliniek moet of moet worden opgenomen in het ziekenhuis voor verdere behandeling.
Daarnaast zijn de artsen in de avond/nacht/weekenduren ook het eerste aanspreekpunt voor acute pathologie op de verpleegafdelingen.

SEH-arts
Een SEH arts is een arts die opgeleid is specifiek voor het werk op de spoedeisende hulp. Dat betekent, na het artsexamen, een specialisatie van 3 jaar, waarin alle relevante specialismen aan bod komen en een aantal cursussen verplicht zijn.

Poortarts
Een poortarts is opgeleid tot arts en werkt veelal op de SEH om ervaring op te doen en later door te stromen naar een opleiding tot specialist.

Gang van zaken op de SEH

 • de ingang van de SEH is aan de voorzijde (hoofdingang) van het ziekenhuis;
 • bij binnenkomst wordt u ingeschreven door de doktersassistente;
 • aangegeven wordt of u in de wachtkamer van SEH of huisarts kunt plaatsnemen;
 • u wordt opgehaald zodra u aan de beurt bent. Hierbij geldt dat meest acute klachten voorgaan, waarbij het dus kan voorkomen dat iemand die later binnenkomt eerder wordt geholpen.

De SEH bestaat uit zeven behandelkamers en één gipskamer.

Specialisten

 • Mevrouw A. de Jonge

  Mevrouw de Jonge heeft haar studie geneeskunde gevolgd aan het AMC. De eerste anderhalf jaar na het afstuderen in 1995 heeft zij ervaring opgedaan als arts-assistent chirurgie in het Spaarneziekenhuis in Heemstede.
  Sinds 1997 werkt zij met veel plezier op de SEH van het Waterlandziekenhuis.
  Naast het werk op de SEH heeft zij zitting in de werkgroep kindermishandeling en de commissie orgaan- en weefseldonatie. Daarnaast verzorgt zij samen met een aantal collega’s de ALS (reanimatie)trainingen.

  Sluiten
   
 • De heer E. Engelen

  De heer E. Engelen

   

A. Deyl
P. Guikema
J. Kij
C. Springer
J. Weber
J. Wijnands

Verpleegkundig specialist

 • mw. M. Flipse

  mw. M. Flipse

  Verpleegkundig specialist geriatrie

   

  Werkzaamheden
  In 2005 gestart met de opleiding NP met het voornemen in de patiëntenzorg werkzaam te blijven, gaandeweg de opleiding bleek echter dat de behoefte aan een teamleider groter was dan de mogelijkheid tot het opzetten van een NP domein voor een specifieke patiëntencategorie op de SEH. Omdat de opleiding tot NP voorheen door het WLZ verplicht gesteld was voor teamleiders, was deze keuze geen belemmering voor het afstuderen.

  Aan het eind van de opleiding bleek de functie teamleider SEH echter niet te combineren met de intensieve en/ of exclusieve zorg voor een NP patiëntencategorie. De opleiding heeft wel een zekere  meerwaarde bij de uitvoering van teamleiderstaken. De rollen van ‘innovator’ t.b.v. innovatie en implementatie, van ‘professional leader’ in het kader van samenwerking in een multidisciplinaire organisatie en van ‘consultant’ m.b.t. het werken aan kwaliteit sluiten naadloos aan bij de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden van een teamleider.

  De rollen ‘clinical expert’ en ‘clinical researcher’ zijn per definitie patiëntgebonden en daarmee niet meer behorend tot het huidige takenpakket. Hiermee is zij een vreemde “patiëntloze” eend in de bijt tussen de andere NP-ers in het Waterlandziekenhuis. De toekomst zal leren of er bestaansrecht is voor patiëntloze NP-ers, laten we hoopvol blijven: in de VS bestaan de NP managers al, meestal volgt Europa een decennium later!

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Beschadiging van het hoornvlies
Bloedneus
Een steen in de urinewegen
Hoornvliesbeschadiging door fel licht
Koortsstuip
Tekenbeet
Tetanusvaccinatie
Uitleen elleboogkrukken
Verstuikte enkel
Wekadvies
Spoedeisende Hulp - informatiefolder
SEH nazorg mogelijkheden
Hyperventilatie

Externe link
De volgende link verwijst naar een website die door het Waterlandziekenhuis wordt aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

Website betrouwbare bron

Zie ook:

Spoedpost Waterland
Gipsverbandkamer