Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, het herstel en het compenseren van een ziekte of aandoening of de gevolgen daarvan.

Onze polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur via (0299) 457 630. De polikliniek bevindt zich in het Waterlandziekenhuis op de begane grond in vleugel C0, poli 15/16. Ook is er iedere 1e en 3e dinsdag van de maand spreekuur in het Behandelcentrum Waterland Oost (BWO) in Volendam, eerste etage poli Noord.
Per 9 april 2018 is de afdeling kinderrevalidatie verhuisd naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. U kunt de afdeling kinderrevalidatie in Hoorn bereiken via telefoonnummer 0229 25 7687. Lees meer over de verhuizing.

Algemeen

Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, het herstel en het compenseren van een ziekte of aandoening of de gevolgen daarvan. Door een medische aandoening kunnen functiestoornissen ontstaan die soms leiden tot beperkingen in het uitvoeren van alledaagse bezigheden. Deze beperkingen kunnen leiden tot vermindering van de mogelijkheden om te participeren in de maatschappij (handicap).

Hiernaast is de kinderrevalidatie gericht op het stimuleren, begeleiden en trainen van kinderen met een (niet) aangeboren afwijking dan wel ontwikkelingsachterstand.

Voor sommige revalidanten volstaat een advies, recept of injectie. Voor anderen betekent dit actief oefenen binnen een multidisciplinair team (fysiotherapeut(e), ergotherapeut(e), logopediste, maatschappelijk werk en medische psychologie) onder leiding van de revalidatiearts. In een aantal gevallen moet men leren omgaan met de gevolgen van een aangeboren afwijking, ziekte of ongeval.

In het Waterlandziekenhuis wordt poliklinische revalidatiebehandeling geboden. De revalidatiearts wordt voor klinische patiënten in consult of medebehandeling geroepen door andere specialisten. Voor klinische revalidatie wordt verwezen naar één van de revalidatiecentra of naar een van de verpleeghuizen in Purmerend, voornamelijk Novawhere.

Revalidatieartsen: de revalidatieartsen zijn in dienst van de Stichting Revalidatie Ziekenhuizen Noord Holland (SRZ). In deze stichting wordt er samengewerkt met de revalidatieartsen werkzaam in de ziekenhuizen in Noord Holland.

Revalidatieteam

Als er besloten wordt tot een vorm van behandeling krijgt de patiënt doorgaans te maken met een aantal van de hieronder genoemde deskundigen. Zij werken nauw met elkaar samen in teamverband.

 • de fysiotherapeut behandelt stoornissen die het bewegen bemoeilijken;
 • de ergotherapeut maakt alledaagse handelingen tot onderwerp van therapie;
 • de logopedist helpt bij moeilijkheden met communiceren, eten en drinken;
 • de maatschappelijk werkende geeft psychosociale begeleiding bij de behandeling en de verwerking van de gevolgen van de handicap;
 • de psycholoog doet (neuropsychologisch) onderzoek en ondersteunt de patiënt en het behandelteam bij de revalidatie;
 • de revalidatiearts coördineert de behandeling en bespreekt de voortgang tijdens een controleafspraak op de polikliniek.

Uw afspraak op de poli

Algemene informatie over uw afspraak op de poli vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Afspraken
Om een afspraak te krijgen met een revalidatiearts heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of  medisch specialist. Onze polikliniek is telefonisch bereikbaar via (0299) 457 630. Tweemaal per maand wordt er op dinsdag van 17.00 – 20.00 uur een avondspreekuur gehouden. Op woensdagmiddag is er een spreekuur voor kinderen. Met deze service is het mogelijk om na werk- en schooltijd de polikliniek Revalidatie te bezoeken.

Als u chronische pijn heeft en reeds contact met ons heeft gezocht voor een poliklinische afspraak, dan verzoeken wij u om de vragenlijst bij pijn in te vullen en aan ons te retourneren. Het secretariaat kan de pijnvragenlijst eventueel ook per post naar u opsturen.

Speciale spreekuren:

Op de polikliniek revalidatiegeneeskunde:

 • acuut handletselspreekuur: op maandagochtend en donderdagmiddag is er een spreekuur waarbij de revalidatiearts samen met een (hand)ergotherapeute patienten zien na acuut handletsel (als startmoment van een revalidatiebehandeling);
 • avondspreekuur: tweemaal per maand wordt er op dinsdag van 17.00 – 20.00 uur een avondspreekuur gehouden;
 • botox: een revalidatiearts samen met een fysiotherapeut injecteert botox als behandeling van spasticiteit op een donderdagmiddag eenmaal per maand;
 • kinder technisch spreekuur: de revalidatiearts heeft samen met de orthopedisch schoenmaker van ‘Veld orthopedische schoentechniek’ en de instrumentmaker van Firma Kamer spreekuur op woensdagmiddag, eenmaal per twee weken. Locatie polikliniek revalidatie.
 • volwassen schoenspreekuur: de revalidatiearts heeft samen met de orthopedisch schoenmaker van ‘Veld orthopedische schoentechniek’ elke dinsdagmiddag dit spreekuur.

Externe spreekuren:

 • volwassen technisch spreekuur: revalidatiearts heeft samen met de orthopedisch instrumentmaker elke dinsdagmiddag spreekuur om ortheses, protheses en andere hulpmiddelen aan te meten;
 • Novawhere: om de week heeft een revalidatiearts spreekuur in het verpleeghuis Novawhere. Ook is de orthopedisch schoenmaker van ‘Veld orthopedische schoentechniek’ en de instrumentmaker van Firma Kamer aanwezig.

Behandelprogramma’s

Chronische lage rugpijn: er is een mogelijkheid voor een revalidatieprogramma specifiek gericht op rugproblematiek. Een eerste stap hier naartoe is een poliklinische afspraak bij een van de revalidatieartsen.
Kinderrevalidatie: Kinderen met ontwikkelingsachterstand of problemen t.g.v. (niet) aangeboren aandoeningen komen vaak in aanmerking voor multidisciplinaire behandeling poliklinische revalidatie.
Handteam: Op een gezamenlijk spreekuur van de revalidatiearts en de ergotherapeute worden patiënten gezien met (sub) acute handproblematiek. Diagnoses die vaak worden gezien zijn peesletsels, Dupuytren, Quervain en fracturen.
Chronisch pijnprogramma: een gedragsmatig programma gericht op patiënten die chronisch pijn hebben in het bewegingsapparaat.

Patiënteninformatie

Spasticiteit
Wijziging in de rijbevoegdheid
Developmental Coordination Disorder (DCD)
Kinderfysiotherapie – informatiefolder ontwikkelingsgerichte zorg
Nabehandeling bij een contractuur van Dupuytren
Kinderrevalidatie
Richtlijnen voor uw behandeling

Externe link
De volgende link verwijst naar een website die door het Waterlandziekenhuis wordt aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over die website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

Zie ook:

Revalidatie & Therapie
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Bekkenfysiotherapie
Maatschappelijk werk