Reumatologie

Het specialisme Reumatologie richt zich op diagnose en advies ten aanzien van klachten van het bewegingsapparaat en behandeling van inflammatoire reumatische ziekten, met uitzondering van ongevallen en aangeboren afwijkingen.

De polikliniek bevindt zich op de begane grond in vleugel D0, polikliniek nummer 11.

De polikliniek Reumatologie is georganiseerd vanuit Reade (voorheen het Jan van Breemen Instituut) te Amsterdam. Onze polikliniek vormt samen met andere ziekenhuizen in de regio een netwerk. Omdat dit netwerk vanuit Reade werkt, zijn een aantal zaken anders georganiseerd.

Kinderen tot 18 jaar vallen onder kinderreumatologie en worden gezien door Reade in Amsterdam.

Omdat onze afdeling Reumatologie vanuit Reade georganiseerd is, ontvangt u ook een factuur van Reade. Voor meer informatie over uw factuur en/of contante betaling kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële administratie van Reade. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via  (020) 589 63 04 op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur.

Meer informatie is te vinden op de website van Reade.

Uw afspraak op de poli

De heer van Denderen is verbonden aan Reade en houdt twee dagen in de week spreekuur in het Waterlandziekenhuis. Hij behandelt volwassenen.

U kunt een afspraak maken, wijzingen of annuleren via (0299) 457 616.

Voor een afspraak met de reumaconsulent kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hoekstra, verpleegkundig specialist reuma en ouderen. Telefoonnummer (0299) 394 560. Dagelijks te bereiken tussen 09.00 en 13.00 uur.

Spreekuur reumaconsulent
De reumatoloog werkt nauw samen met de reumaconsulent. Dit is mevrouw A. Hoekstra, verpleegkundig specialist reuma en ouderen. Afhankelijk van uw persoonlijke problematiek en vragen geeft de reumaconsulent individueel advies, instructie en voorlichting over uw ziekte en de gevolgen daarvan. Het is niet noodzakelijk om een verwijzing te krijgen van de huisarts of de reumatoloog. De reumaconsulent werkt vanuit Evean Zorg en ondersteunt de reumatoloog op de polikliniek.

Algemene informatie over uw afspraak in het Waterlandziekenhuis vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Uw opname

In het Waterlandziekenhuis worden geen patiënten door de reumatoloog opgenomen. In de sporadische gevallen dat opname toch gewenst is, zal de patiënt naar Amsterdam verwezen worden.

Specialisten

 • De heer J.C.van Denderen

  De heer J.C.van Denderen

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten