Pretecho Centrum Waterland

Bij het Pretecho Centrum Waterland krijg je in een gezellige en ontspannen sfeer een zeer realistische kijk op dat wereldje daarbinnen.

Alvast een afspraak maken? Stuur een e-mail naar pretecho@wlz.nl met daarin vermeld op welke dag je een pretecho wilt laten maken. Je ontvangt binnen één werkdag een e-mail terug met een afspraakdatum. Pretecho Centrum Waterland is geopend op dinsdagavond, vrijdagmiddag en zaterdagochtend en bevindt zich op afdeling A3.

Een kijkje van binnen

Je herkent het vast. De wens om even ‘naar binnen’  te willen kijken:

  • Zal het een jongen of een meisje zijn?
  • Hoe zal mijn kindje eruit zien?
  • Op wie zal het kindje lijken?

Bij Pretecho Centrum Waterland krijg je in een gezellige en ontspannen sfeer een zeer realistische kijkje in dat wereldje daarbinnen. Door middel van de allermodernste digitale 4D apparatuur laat je hier een “pretecho” maken van je kindje door ervaren gecertificeerde echoscopisten.   

Pretecho Centrum Waterland
Pretecho Centrum Waterland is een initiatief van het Waterlandziekenhuis en wordt geleid door twee gecertificeerde echoscopisten die al jaren medische echo’s maken.

Uit deze ervaring blijkt ook dat zwangeren en hun partners naast de medische echo’s (12e en 20e week) graag later in de zwangerschap nog een keer naar hun kindje willen kijken en/of het geslacht willen weten. Met onze 4D echo-apparatuur is het ook mogelijk om een filmpje te maken met diepte erin zodat een duidelijk beeld van jouw kindje ontstaat nog voordat het geboren is.

Pretecho

Wat is een pretecho?
Een pretecho is een echoscopie die tijdens de zwangerschap op niet medische gronden wordt gemaakt. Het kindje wordt wel nagekeken, maar de nadruk ligt op even een kijkje nemen bij het kindje en er wordt niet gescreend op medische zaken. Voor een pretecho heb je dan ook geen verwijsbrief van je verloskundige of gynaecoloog nodig.

Wanneer kun je een pretecho laten maken?
In principe kun je op elk moment in je zwangerschap een echo van je kindje in je buik laten maken. Iedere leeftijd heeft zijn charmes om te bekijken. Voor het slagen van een echo is de ligging van het kindje veel belangrijker dan het aantal weken dat je zwanger bent. Echter, hoe completer het kindje is, hoe meer je kunt zien. De beste periode voor een pretecho is tussen de 22e en de 32e week van je zwangerschap. Bij een pretecho na de 25e week van je zwangerschap kun je zelfs, als je kindje goed ligt, al zien op wie het lijkt! Na de 30e week wordt het kindje te groot om compleet in beeld te krijgen.

Hoe werkt een pretecho?
De pretecho werkt net als een normale echo. Op een groot beeldscherm kijk je samen met een echoscopiste naar je kindje in je buik. Zij vertelt je uitgebreid wat er in je buik gebeurt en geeft uitleg bij de beelden. Het is tijdens het maken van deze echo’s de bedoeling het kindje zo mooi en duidelijk mogelijk te laten zien. Het is dus niet te vergelijken met de 20 weken echo die je in het ziekenhuis of bij de verloskundige krijgt.
De echo duurt ongeveer 30 minuten( 20 minuten voor de echo en 10 minuten nabespreken). Indien gewenst, wordt het filmpje opgenomen op een dvd en worden er meerdere foto`s gemaakt. Deze echo wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Kwaliteit van de echo
De kwaliteit van de echobeelden zijn van bepaalde factoren afhankelijk, namelijk:

  • de hoeveelheid vruchtwater en de verdeling van het vruchtwater rond het kindje;
  • de ligging van het kindje;
  • de bewegelijkheid van het kindje;
  • de ligging van de placenta;
  • jouw eigen lichaamsbouw;
  • het toevallige tijdstip waarop je de afspraak hebt.

Het zal begrijpelijk zijn dat deze factoren niet beïnvloedbaar zijn. Wanneer het de eerste keer niet lukt om een mooi beeld van je kindje te maken mag je nog een keer terugkomen (gratis). Lukt het daarna weer niet, dan maken we een mooie 2D echo.

Risico’s
Een echo maken is volkomen veilig. Deze technologie wordt inmiddels meer dan 25 jaar uitgevoerd en tot op heden zijn er geen schadelijke effecten geconstateerd.

Wat is een 4D echo?
Een echo is een vertaling van geluidsgolven naar beeld. Een echoscopie ontstaat via ultrageluidsgolven. Deze hebben een heel hoge frequentie, die voor de mens niet hoorbaar zijn. De golven worden uitgezonden door een transducer (het apparaatje waarmee de echoscopiste over de buik beweegt) en in het lichaam door de organen teruggekaatst waarna ze door het echoapparaat omgezet worden in beelden. Er zijn 2D, 3D en 4D echo’s. De 2D echo ken je waarschijnlijk wel uit het ziekenhuis. De 3D echo geeft diepte weer en bij een 4D echo wordt daar ook nog beweging aan toegevoegd, er wordt een soort filmpje van je kindje gemaakt.


Prijslijst

Dit zijn de prijzen per 1 januari 2017 inclusief btw.

2D Basis pakket korte echo € 45,-
• Jonge zwangerschap
• Geslachtsbepaling (indien gewenst)
• Minimaal 3 zwart-wit foto’s

2D DVD pakket € 72,50
• Echoconsult (45 minuten)
• Geslachtsbepaling (indien gewenst)
• Minimaal 3 zwart-wit foto’s
• DVD registratie (inclusief DVD)

3/4D DVD pakket € 97,50
• Echoconsult (45 minuten)
• Geslachtsbepaling (indien gewenst)
• Minimaal 3 kleurenfoto’s
• DVD registratie (inclusief DVD)

Combinatiepakket 2D/4D € 165,-
• – 2D echo rond de 16e week
– Echoconsult (45 minuten)
– Geslachtsbepaling (indien gewenst)
– Inclusief 3 zwart-wit foto’s
– DVD registratie

• – 3/4D echo rond de 28e week
– Echoconsult (45 minuten)
– Inclusief 2 kleurenfoto’s
– DVD registratie

Er is bij ons de mogelijkheid om te pinnen.

Algemene voorwaarden

Pretecho Centrum Waterland hanteert de onderstaande voorwaarden bij haar werkzaamheden. Van klanten wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen en akkoord gaan met onderstaande bepalingen.

Pretecho Centrum Waterland heeft als doel het maken, tonen en verschaffen van foto’s en/of DVD beelden van het ongeboren kind via echografisch onderzoek. Het echografisch onderzoek wordt verricht door een gediplomeerde en gecertificeerde echoscopiste.

Pretecho Centrum Waterland werkt op afspraak, dit is om een onderzoek ongestoord te laten verlopen. Mochten wij echter aanwezig zijn in het echocentrum, dan ben je altijd welkom voor het maken of verzetten van een afspraak of om eens te kijken waar het allemaal zal plaatsvinden.

Mocht je op de afgesproken datum niet kunnen, wil je dan zo vriendelijk zijn dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven? Wordt er niets van je vernomen dan zien we je graag komen op de afgesproken datum en tijd.

Je kunt vanaf de 16e week op afspraak terecht bij Pretecho Centrum Waterland.
Geslachtsbepaling kan vanaf de 16e week worden gedaan. Verder kun je tijdens de gehele zwangerschap een echo laten maken. Er kan geen garantie worden gegeven over het geslacht van het ongeboren kind. Het Pretecho Centrum is dus niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de verkeerde inschatting van het geslacht.

De zekerheid die een echo geeft is relatief. Een deskundig en zorgvuldig uitgevoerd echografisch onderzoek geeft geen enkele garantie op het krijgen van een gezonde baby.

Pretecho Centrum Waterland houdt zich nadrukkelijk niet bezig met het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen op basis van de gemaakte echo. De medische verantwoordelijkheid berust volledig bij de behandelend arts en/of verloskundige. Mocht het echter voorkomen dat tijdens de echo onregelmatigheden ontdekt worden, dan behoudt Pretecho Centrum Waterland zich het recht om de opdrachtgever en/of de behandelend arts of verloskundige hierover in te lichten.

Indien het door de ligging van de baby niet lukt om een 3/4D echo te maken, wordt er een afspraak gemaakt voor een nieuwe poging. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Wanneer er na de tweede poging weer geen goede 3D echo kan worden gemaakt, wordt het niet nogmaals geprobeerd.

Wordt er voor een DVD-opname gekozen, dan wordt de DVD door ons verstrekt. Hierdoor kan de kwaliteit worden gewaarborgd.

Betaling kan contant of met pinnen geschieden.

Een echografie is een momentopname, de ligging van het kindje speelt een belangrijke rol in de beeldvorming. Het geslacht van de baby kan hierdoor niet met 100% zekerheid worden vastgesteld. In geval van twijfel zal er geen uitspraak gedaan worden. Ook het uiteindelijke resultaat van een echografie, zeker in het geval bij driedimensionale opname, is ondermeer afhankelijk van de ligging en de beweeglijkheid van de baby, hierdoor kunnen geen garanties worden gegeven. De echoscopiste zal haar uiterste best doen om in de afgesproken tijd een bevredigend resultaat te verkrijgen. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de eventuele nadelige gevolgen van echografie. Tot op heden is van negatieve effecten voor moeder en/of kind niets gebleken.

Zie ook:

Verloskundig Centrum Waterland
Gynaecologie/Verloskunde