Neurologie

Het specialisme Neurologie richt zich op onderzoek en behandeling van ziektes aan het zenuwstelsel in de meest ruime zin.

Afspraken voor zowel Volendam als Purmerend kunt u maken via  (0299) 457 142. De polikliniek van het Waterlandziekenhuis bevindt zich op poli 4 en in het Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam op de eerste etage, poli Noord. U kunt hier terecht op maandag-, dinsdag-,  donderdag- en vrijdagochtend.

Algemeen

Het specialisme Neurologie richt zich op onderzoek en behandeling van ziektes aan het zenuwstelsel in de meest ruime zin. Dit kunnen ziektes zijn in de hersenen (CVA, cognitieve afwijkingen), maar ook afwijkingen in de wervelkolom (hernia) of aan het bewegingsapparaat.

Op de polikliniek Neurologie kunt u ook te maken krijgen met medewerkers in opleiding, zoals co-assistenten of artsen in opleiding. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken medewerkers in opleiding mee of voeren ook zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder supervisie. Indien u niet wil dat een co-assistent of een arts in opleiding u onderzoekt dan wel bij de behandeling betrokken is, kunt u dat aangeven.

Uw afspraak op de poli

U kunt telefonisch een afspraak maken voor zowel Purmerend als Volendam via (0299) 457 142. Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk. Voor de CTS-poli kunt u alleen terecht in Purmerend.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak’.

Uw opname

Stroke Unit
De Stroke Unit is een kamer speciaal ingericht om u tijdens de acute fase van een CVA te kunnen controleren. Het kan zijn dat u na enkele dagen wordt verhuisd naar een andere kamer op de afdeling Neurologie.

De Stroke Unit bestaat uit een kamer van vier bedden, waar u gemengd wordt verpleegd.

Kenmerkend voor de zorg op de Stroke Unit is dat heel snel na de opname begonnen wordt met de revalidatie. De revalidatie gebeurt volgens de Neurorevalidatie. Deze richt zich op een intensieve training van de ADL (activiteiten
van het dagelijks leven) en de transfers (het in en uit bed komen). Het doel hiervan is dat het uiteindelijke herstel beter is en de patiënt op den duur zelfstandiger kan functioneren.

PID
U ontvangt op de stroke unit een Patiënten Informatie Dossier (PID). Het PID bestaat uit een mapje met een inleidende folder over de Stroke Unit en  informatiefolders van de Hartstichting. Daarnaast wordt met het PID inzichtelijk wie wat doet heeft gedaan/besproken met de patiënt. Zodra een arts of therapeut een diagnose bij u stelt of vervolgstap bepaalt, wordt een folder hierover toegevoegd.

Algemene informatie over uw opname vindt u op de pagina ‘uw opname‘.

Specialisten

Klik op de foto voor meer informatie

 • dhr. dr. H.M. Schrijver

  dhr. dr. H.M. Schrijver

  Jaar en plaats van afstuderen: 2004, VU Medisch Centrum
  Specifiek medisch interessegebied: multiple sclerose; promotie 2004 (Cytokine gene polymorphisms in MS)

  Meer info
  Hans Schrijver is opgeleid tot neuroloog aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Binnen zijn vakgebied heeft multiple sclerose zijn speciale aandacht. Dr. Schrijver is aan het VUmc gepromoveerd op een onderwerp betreffende multiple sclerose. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Cytokine Gene Polymorphisms in Multiple Sclerosis’.

  Hans is in 2004 ingeschreven in het specialistenregister (MSRC) en is sinds 1 oktober 2004 verbonden aan het Westfriesgasthuis.

  Sluiten
   
 • dhr. T.C. van der Ree

  dhr. T.C. van der Ree

  Jaar en plaats van afstuderen: 1988, Rotterdam
  Afstudeerspecialisatie: 1997
  Specifiek medisch interessegebied: cerebrovasculaire aandoeningen

  Meer info
  Taco van der Ree is opgeleid tot neuroloog in Rotterdam. In 1997 heeft hij zijn opleiding afgerond. Vanaf 2003 is hij werkzaam in het Westfriesgasthuis met als aandachtsgebied de cerebrovasculaire aandoeningen.

  Sluiten
   
 • De heer N.K. Maliepaard

  De heer N.K. Maliepaard

  N.K. Maliepaard

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: BWO*
  Donderdag: poli
  Vrijdagochtend: KNF

  BWO = Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam

  Sluiten
   
 • Mevrouw D.G. Hoeksema

  Mevrouw D.G. Hoeksema

  D.G. Hoeksema

  Maandag: KNF, middag: poli
  Woensdag: poli
  Vrijdagochtend: BWO*

   

  *BWO = Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam.

  Sluiten
   
 • C.P. Zwetsloot

  C.P. Zwetsloot

  C.P. Zwetsloot

  Maandag: BWO, middag: poli-tel
  Woensdag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  *BWO: Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam

  Sluiten
   
 • Mevrouw J. Segers

  Mevrouw J. Segers

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Woensdagochtend: KNF en middag: poli

  Sluiten
   
 • De heer J.W.C. Reinders

  De heer J.W.C. Reinders

  De heer Reinders is opgeleid in het Atrium MC te Heerlen. Hij heeft specifieke belangstelling voor de epileptologie en de neuro-oncologie.

  Aandachtsgebied: Parkinson.

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: KNF, middag: poli
  Donderdagochtend: BWO, middag: poli
  Vrijdagochtend: poli

  *BWO = Behandelcentrum Waterland Oost, Volendam

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialisten

 • Mevrouw W. Oudshoorn

  Mevrouw W. Oudshoorn

  Verpleegkundig specialist  

  Contact
  Telefoon: (0299) 457 343
  E-mail: woudshoorn@wlz.nl

  Achtergrond:

  Nachthoofd
  Verpleegkundige Spoed Eisende Hulp
  Leidinggevende Spoed Eisende Hulp
  Leidinggevende orthopedie/Nurse Practitioner (i.o)

  Werkzaamheden
  In mijn functie als NP kliniek op de afdeling neurologie houdt zij zich (momenteel) alleen bezig met de klinische patiënten. Het is een nieuwe functie in het Waterlandziekenhuis en zij ziet het als een enorme uitdaging. Met de neurologen, management en de verpleegkundigen van de afdeling gaan wij de functie verder ontwikkelen. Deze samenwerking met alle betrokkenen is enorm belangrijk voor de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. Daarnaast heeft zij als extra aandachtsgebied de “acute” CVA patiënten. In januari gestart met een verbeterplan waarbij contactmomenten met familie van de CVA patiënten verbeterd worden.

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Botulinetoxinebehandeling
Carpaal tunnelsyndroom ingreep
CTS onderzoek (elektromyografie)
CTS folder
Duplex carotiden onderzoek
EEG-onderzoek
EEG-onderzoek na slaapdeprivatie
Elektromyografie
EP-onderzoek
Lumbaalpunctie of ruggenprik
Slaapregistratie
Stroke Unit
Tremoronderzoek
Trombolyse bij een herseninfarct
Volwassenen met een beroerte

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

neurologie.nl
Ned. vereniging Neurologie
Ned. verening Kinderneurologie
Ned. vereniging voor klinische neurofysiologie
Stichting epilepsie instellingen Nederland

Zie ook:

Tia-service
CTS-poli