Neonatologie

Op zondag 4 november 2018 zijn de bevallingen vanuit het Geboortehotel van het Verloskundig Centrum Waterland en de afdeling Verloskunde van het Waterlandziekenhuis naar het Centrum voor geboortezorg in het Westfriesgasthuis in Hoorn verhuisd. De mogelijkheid om in het Geboortehotel en het Waterlandziekenhuis in Purmerend te bevallen bestaat vanaf dat moment niet meer. De zorg voor pasgeborenen (neonatologie) is, met ingang van dezelfde datum, ook mee naar Hoorn verhuisd.

Uw baby is of wordt opgenomen op de afdeling Neonatologie (te vroeg geboren zuigelingen) of op zuigelingenafdeling.

 

Couveuseafdeling

De couveuseafdeling is een onderdeel van de kinderafdeling waar baby’s verblijven die nog niet zonder medische apparatuur kunnen. De afdeling bestaat uit een couveusekamer en een warme kamer. Op deze kamers is diverse apparatuur aanwezig om uw kind zo goed mogelijk te observeren en te behandelen, zoals een monitor, een spuitpomp en een zuurstofklok. Ook is het hier een stuk warmer. De afdeling heeft vijf gesloten couveuses, drie open couveuses en zes wiegjes.

De neonatologieverpleegkundigen betrekken u vanaf het begin zoveel mogelijk bij de dagelijkse zorg van uw baby.

Zuigelingenafdeling

Op de zuigelingenafdeling liggen baby’s/peuters tot 18 maanden oud. Zij liggen op een zaal met maximaal vier kinderen of op een éénpersoonskamer, dit heet een box. Een kindje verblijft in een box wanneer het ernstig ziek is,  een besmettelijke ziekte heeft of rust nodig heeft.

Eén ouder mag blijven slapen. Op deze afdeling gelden dezelfde bezoektijden en regels als op de kinderafdeling.

Couveuse nazorgpoli

Als uw kindje op de couveuseafdeling van het Waterlandziekenhuis opgenomen is geweest, zien wij ongeveer een week na ontslag uw kindje terug op de couveuse nazorgpoli.

Dit spreekuur is speciaal bedoeld voor kinderen die te vroeg geboren zijn of te licht waren. Maar ook voor kinderen met een bijzondere problematiek.

Deze kinderen moeten vaak een inhaalslag maken waardoor hun ontwikkeling anders kan verlopen dan normaal. Daarom bieden wij u deze extra zorg aan.

Op de couveuse nazorgpoli ziet u de verpleegkundige van de couveuse unit.

Zij bespreekt met u de periode in het ziekenhuis en de eerste week thuis. Ook lengte, gewicht en voeding worden bekeken.

De gespecialiseerde verpleegkundige kan een vraagbaak voor u zijn en u helpen een aantal mogelijke problemen te voorkomen of op tijd te signaleren.

Wie werken er op de afdeling?

Neonatologieverpleegkundigen
Zij zorgen voor de te vroeg geborenen op de couveuseafdeling en ondersteunen de ouders bij het verzorgen van hun baby. Op de polikliniek houden zij het nazorgspreekuur.

Pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers zijn werkzaam op de afdeling neonatologie. Zij ondersteunen de baby’s tijdens bloedafname, onderzoeken en verrichtingen. Tevens kunnen zij ouders adviseren hoe zij zelf hun kind kunnen ondersteunen en brengen zij het ouderboek bij ouders onder de aandacht.

Bezoek

Het is goed om regelmatig bij uw kindje te zijn. Als ouders bent u de hele dag welkom, behalve tussen 10.00 – en 11.00 uur in verband met artsenvisite. U kunt op het planbord bij de balie aangeven wanneer u komt.

Bezoek van broertjes en zusjes is toegestaan onder begeleiding van een ouder. Stel het bezoek uit als hij/zij een mogelijke infectie heeft of als er op school een kinderziekte heerst.

Overig bezoek mag alleen naar binnen als er minimaal één ouder bij aanwezig is. Bij uw baby mogen maximaal twee personen aanwezig zijn. Om onrust op de kamer te beperken, is het niet toegestaan om van bezoekers te wisselen. Wij raden u aan om het bezoek 15 minuten voor de voedingstijden mee te nemen. U kunt dan rustig uw baby verzorgen en voeden. Bezoek mag niet aanwezig zijn tijdens het voeden.

In verband met privacy en rust van de baby’s op de afdeling is het niet toegestaan dat u of uw bezoek bij de andere baby’s gaat kijken.

Hygiënevoorschriften
Voor de couveuse en warme kamer gelden speciale hygiënevoorschriften. Pasgeboren kinderen hebben immers weinig weerstand tegen infecties en zijn hierdoor kwetsbaar. Wij verzoeken u zich aan de hygiënevoorschriften te houden en uw bezoek hierop te wijzen:

  • jas aan de kapstok in de gang hangen;
  • geen tassen mee naar binnen;
  • sieraden van armen en handen afdoen;
  • handen met zeep en vervolgens met desinfectans reinigen;
  • na luierwissel de handen opnieuw inwrijven met desinfectans;
  • baby’s mogen alleen door hun ouders worden verzorgd.

Webcams

De afdeling Neonatologie wil het verblijf van pasgeborenen zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij willen wij ouders, zusjes en broertjes zoveel mogelijk betrekken. De mogelijkheid om de baby elk moment van de dag live te kunnen zien, is daarbij ontzettend belangrijk. Dit geeft gevoelsmatig meer grip op de situatie.

Het is onze wens om een live internetverbinding te realiseren met in totaal zes webcams, boven elke couveuse een. Ouders kunnen dan dag en nacht inloggen om hun pasgeborene te zien. Het ziekenhuisbudget voorziet echter niet geheel in deze investering. Daarom vraagt Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis uw hulp om dit verder te realiseren.

Klik hier voor de folder over dit project.

Patiënteninformatie

Bezoekregels en tips afdeling Neonatologie
Cirkel van rust en regelmaat
Het geel worden van baby’s
Huilgedrag bij baby’s
Ontwikkelingsgerichte zorg
Opname op de Neonatologie
Ouderinformatie inbakeren
Ontslagboekje Neonatologie
Rooming-in op de afdeling Neonatologie
Wegwijs op de kinderafdeling
Video Interactie Begeleiding bij pasgeborenen
Video Interactie Begeleiding bij overmatig huilen bij baby’s