Medische Microbiologie

De artsen-microbioloog zijn 24-uur per dag bereikbaar voor consult door specialisten en huisartsen. Ook initiëren zij zelf consulten naar aanleiding van laboratoriumresultaten als zij dit in het belang van de patiënt/cliënt achten.

Microbiologische diagnostiek wordt verricht in het Regionaal Microbiologisch Laboratorium (RML). Dit laboratorium werkt onder andere voor het Waterland Ziekenhuis. Het is gevestigd in het Zaans Medisch Centrum.

Infectieziekten worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten. Deze micro-organismen worden opgespoord door middel van laboratoriumonderzoek zoals de kweek, PCR of microscopisch onderzoek. Ook  kunnen antilichamen tegen verschillende microorganismen bepaald worden.

De artsen-microbioloog van het RML houden zich bezig met:

  • diagnostiek
  • therapieadvies
  • preventie van infectieziekten.

Specifieke informatie

Er zijn afnamerichtlijnen. Deze informatie is voor de medewerkers van het Waterlandziekenhuis. In de richtlijn wordt beschreven hoe materiaal afgenomen en aangeleverd moet worden aan het laboratorium. De wijze van afnemen en het transportmateriaal bepalen mede de kwaliteit van de uitslag.

Specialisten

Mevr. Dr. K.J. von Eije
Dhr. Dr. C.A.P.M.J. Fijen
Dhr. Drs. S.A. de Jager
Mevr. Drs. J. H. Oudbier
Dhr. Drs. B.U. Ridwan
Dhr. Dr. T.D.K. Thai

Zie ook:
Ziekenhuishygiëne
Comicro