Mammapoli

De mammapoli is een polikliniek voor patiënten met borstafwijkingen. De poli is bereikbaar via (0299) 457 211 of mammacare@wlz.nl. De mammapoli is gevestigd in het Multidisciplinair Spreekuurcentrum in bouwdeel C2.

Algemeen

Alle onderzoeken worden binnen één dag afgerond. Veel patiënten kunnen wij gelukkig na die dag geruststellen.

Bij patiënten uit het Bevolkings Onderzoek Borstkanker is soms aanvullend onderzoek nodig, dan duurt het enige dagen langer voordat de definitieve uitslag bekend is. Jaarlijks bezoeken 700 patiënten deze polikliniek; bij ongeveer 140 patiënten per jaar wordt borstkanker geconstateerd.

Op de Mammapoli werkt een multidisciplinair team bestaande uit specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn ervaren in het onderzoeken van borstafwijkingen en door een nauwe samenwerking en snelle procedure heeft u binnen vijf (werk)dagen een definitieve diagnose.

Voor wie
Afspraken voor de mammapoli kunnen alleen gemaakt worden door uw huisarts. Na die verwijzing kunt u binnen vijf werkdagen bij ons terecht.

Wie werken er op de Mammapoli

Op de mammapoli werkt een aantal functies samen:

 • chirurgen
 • radiologen
 • internist-oncologen
 • pathologen
 • verpleegkundig specialist mammacare
 • verpleegkundig specialist oncologie
 • gespecialiseerd verpleegkundige mammacare/oncologie
 • doktersassistenten
 • radiotherapeut
 • plastisch chirurg
 • klinisch geneticus

Uw afspraak op de poli

Eerste gesprek
U heeft eerst een gesprek met de verpleegkundig specialist/ gespecialiseerd verpleegkundige mammacare en/of de chirurg. Zij vragen naar gegevens die met uw klacht te maken hebben. Daarna volgt het onderzoek van uw borsten. Vervolgens doen ze zonodig aanvullend onderzoek, zoals:

 • mammografie
 • echografie
 • punctie

Zonodig wordt een vacuümbiopt gepland.

De uitslag
De uitslag van de diagnostiek wordt meteen met u besproken. Veel mensen kunnen we dan geruststellen. Zonodig worden de uitslagen besproken in het multidisciplinair team. Die uitslag hoort in binnen vijf (werk)dagen van de verpleegkundig specialist of chirurg.

Behandelingen bij borstkanker
Bij de behandeling van borstkanker zijn vaak meerdere opties mogelijk. Uw behandelend arts zal de voor- en nadelen van de mogelijkheden met u bespreken. Daarna krijgt u de tijd om af te wegen welke optie uw voorkeur heeft. Dan wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Het individueel behandelplan zal vervolgens worden besproken met het multidisciplinaire team.

Bij twijfel kan uw casemanager u helpen met het maken van een keuze. Het helpt in ieder geval als u uw zorgen, wensen en/of vragen uit, zodat de zorg zo goed mogelijk op u afgestemd kan worden. Op b-bewust.nl vindt u themalijsten met voorbeeldvragen waaruit u vragen op uw eigen checklist kunt zetten. Op deze manier kunt u gesprekken met uw zorgverleners goed voorbereiden.

Tweede afspraak
Tijdens de tweede afspraak wordt de uitslag en zonodig de behandeling met u besproken. Ook kan het zijn dat er nog verdere onderzoeken nodig zijn of dat bij een goedaardige borstafwijking voor de zekerheid nog een controlemammografie wordt gemaakt.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de verpleegkundig specialist, Truus Smit. Zij heeft telefonisch spreekuur voor (ex-)patiënten op maandag en donderdag van 12.00 – 12.30 uur via (0299) 457 426 of per e-mail mammacare@wlz.nl.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli’.

Patiënteninformatie

Gespecialiseerd oncologie verpleegkundigen

Links
b-bewust.nl
heelmeester.nl
mannenmetborstkanker.nl