Mammapoli

De Mammapoli is een gespecialiseerde polikliniek voor patiënten met borstafwijkingen en voldoet aan de landelijk gestelde normen.

De Mammapoli is bereikbaar via (0299) 457 426 of mammacare@wlz.nl. De Mammapoli is gevestigd in het Multidisciplinair Spreekuurcentrum op bouwdeel C2.

Algemeen

Alle onderzoeken worden binnen één dag afgerond. Veel patiënten kunnen wij gelukkig na die dag geruststellen.

Bij patiënten uit het Bevolkings Onderzoek Borstkanker is soms aanvullend onderzoek nodig, dan duurt het enige dagen langer voordat de definitieve uitslag bekend is. Jaarlijks bezoeken 700 patiënten deze polikliniek; bij ongeveer 140 patiënten per jaar wordt borstkanker geconstateerd.

Op de Mammapoli werkt een multidisciplinair team bestaande uit specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij zijn ervaren in het onderzoeken van borstafwijkingen en door een nauwe samenwerking en snelle procedure heeft u binnen vijf (werk)dagen een definitieve diagnose.

Voor wie
Afspraken voor de Mammapoli kunnen alleen gemaakt worden door een huisarts. Na deze verwijzing kunt u binnen vijf werkdagen terecht.

De Mammapoli is gevestigd in het Multidisciplinair Spreekuurcentrum op bouwdeel C2.

Algemene informatie vindt u onder eerste polikliniekbezoek en website Esperanz

Wie werken er op de Mammapoli

Op de Mammapoli werken een aantal disciplines samen:

 • chirurgen
 • radiologen
 • internist-oncologen
 • pathologen
 • verpleegkundig specialist mammacare
 • verpleegkundig specialist oncologie
 • gespecialiseerd verpleegkundige mammacare/oncologie
 • doktersassistenten
 • radiotherapeut
 • plastisch chirurg

Uw afspraak op de poli

Eerste gesprek
U heeft eerst een gesprek met de verpleegkundig specialist/ gespecialiseerd verpleegkundige mammacare en/of de chirurg. Er wordt gevraagd naar gegevens die met uw klacht te maken hebben. Hierna volgt het lichamelijk onderzoek van uw borsten. Vervolgens wordt zonodig aanvullend onderzoek gedaan, zoals:

 • mammografie
 • echografie
 • punctie

Indien nodig wordt een vacuümbiopt gepland.

De uitslag
Alle uitslagen worden besproken in het multidisciplinair team. De uitslag hoort u binnen vijf (werk)dagen van deverpleegkundig specialist of van uw chirurg.

Behandelopties bij borstkanker (Behandeling op maat)
Bij de behandeling van borstkanker zijn vaak meerdere opties mogelijk. Uw behandelend arts zal de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden met u bespreken waarna u ruimte krijgt om af te wegen welke optie uw voorkeur heeft. Op deze manier wordt samen met u een behandelplan opgesteld, het z.g. gedeelde besluitvorming. Het individueel behandelplan zal vervolgens worden besproken met het multidisciplinaire team.

Bij twijfel kan uw casemanager u helpen met het maken van een keuze. Het helpt in ieder geval om regelmatig stil te staan bij uw zorgen, wensen en/of vragen en deze te uiten zodat de behandeling en zorg daar omheen zo goed mogelijk op u afgestemd kunnen worden. Op www.b-bewust.nl vindt u themalijsten met voorbeeldvragen waaruit u vragen op uw eigen checklist kunt zetten. Op deze manier kunt u gesprekken met uw zorgverleners goed voorbereiden.

Vervolgafspraak
Tijdens dit gesprek wordt de uitslag besproken en indien nodig de behandeling met u doorgesproken. Ook kan het zijn dat er nog verdere onderzoeken nodig zijn of dat bij een goedaardige borstafwijking voor de zekerheid nog een controlemammografie wordt gemaakt.

Vragen?
Heeft u vragen, neem contact op met de verpleegkundig specialist, Truus Smit. Zij heeft telefonisch spreekuur (voor (ex-) patiënten) op maandag en donderdag van 12.00 – 12.30 uur via (0299) 457 426 of per e-mail mammacare@wlz.nl.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli’.

Patiënteninformatie

Gespecialiseerd oncologie verpleegkundigen

Links
www.esperanz.org
www.heelmeester.nl
www.mannenmetborstkanker.nl

Zie ook: