Medisch maatschappelijk werk

Een medisch maatschappelijk werker kan u helpen bij het vinden van een manier om met ziekte en de praktische of emotionele gevolgen daarvan om te gaan.

Waarom medisch maatschappelijk werk?

Ziekte, opname of behandeling in een ziekenhuis kan gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Als u zich hierdoor somber of onzeker voelt, kan het prettig zijn deze emoties te uiten. Hoe moet het verder, is het nodig om praktische maatregelen te treffen? Een maatschappelijk werker probeert samen met u dergelijke vragen op een rij te zetten en te zoeken naar oplossingen.

Medisch maatschappelijk werk biedt psychosociale begeleiding. Daarbij kunt u denken aan:

 • informatie, advies en bemiddeling bij praktische gevolgen van ziekte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als huisvesting, relaties, werk, financiën of wet- en regelgeving.
 • ondersteuning bij het omgaan met slecht nieuws.
 • hulp bij het vinden van de juiste instanties buiten het ziekenhuis.
 • ondersteuning bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.

Procedure

U kunt uw behandelend arts of de verpleegkundige vragen om een maatschappelijk werker in te schakelen als u problemen heeft die samenhangen met uw ziekte of met de opname in het ziekenhuis.

De maatschappelijk werkers maken deel uit van het multidisciplinaire behandelteam. Ze werken nauw samen met de artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars. Ze zijn op de hoogte van uw medische gegevens en kunnen daarom goed inspelen op uw specifieke situatie.

Natuurlijk blijven uw gegevens vertrouwelijk. Maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Indien het nodig is om anderen van uw situatie op de hoogte te stellen, bespreekt hij/zij dit vooraf met u.

Voor zaken die niet samenhangen met uw opname of behandeling wordt u verwezen naar instanties buiten het ziekenhuis.

De medisch maatschappelijk werkers

 • Peter Tijs

  Aandachtsgebied: psychiatrie

   

  Sluiten
   
 • Geerke van der Steen

  Aandachtsgebieden: psychiatrie en verpleegafdelingen

  Sluiten
   
 • Sandra Jessurun

  Aandachtsgebied: kindergeneeskunde

  Sluiten
   
 • Joanne Labadie

  Aandachtsgebieden: revalidatie & therapie en verpleegafdelingen

  Sluiten
   

Voor wie

Het medisch maatschappelijk werk is er niet alleen voor u. Ook uw partner, kinderen of familieleden kunnen er gebruik maken van maken.

Zie ook

Psychiatrie en Medische Psychologie

Revalidatie en Therapie