Longziekten

Het specialisme longziekten richt zich op alle aandoeningen van de luchtwegen voorbij de stembanden.

De afdeling Longziekten is bereikbaar via (0299) 457 147 en bevindt zich op vleugel H0, poli 20. De verpleegafdeling is in bouwdeel C2.

Algemeen

Het specialisme longziekten richt zich op alle aandoeningen van de luchtwegen voorbij de stembanden: het longweefsel, het borstvlies en de borstwand, het weefsel tussen de beide longen (het “mediastinum”) en het middenrif.

 Voorbeelden zijn:

 • astma en COPD;
 • allergie;
 • infecties zoals longontsteking of pleuritis;
 • longkanker;
 • systeemaandoeningen zoals sarcoïdose;
 • slaapapneusyndroom;
 • ziekten waarbij de bloedvaten van de longen zijn aangedaan zoals longembolie.

Daarnaast is de longarts de specialist op het gebied van tuberculose, zowel in de longen als elders in het lichaam.

Behandelingen

Bronchoscopie
In de regel gaat het om onderzoeken met de flexibele fiberscoop onder plaatselijke verdoving bij mensen die een afwijking hebben op de longfoto.

Pleurapunctie en pleuradrainage
Vindt plaats voor onderzoek en behandeling van vocht of lucht in de borstholte.

Mantoux
Onderzoeken of iemand antistoffen tegen tuberculose heeft ontwikkeld en mogelijk besmet is.

Longrevalidatie
Longrevalidatie is een multidisciplinaire behandeling van patiënten met astma/COPD. Bij de behandeling zijn de volgende disciplines betrokken: longarts, fysiotherapeut, longverpleegkundige, maatschappelijk werker, medisch psycholoog, een diëtiste en Evean thuiszorg.

Slaapstoornissen
In samenwerking met de neuroloog en KNO-arts wordt onderzoek gedaan naar slaapstoornissen. Dit gebeurt onder andere door het doen van slaapregistraties. Onderzoek gebeurt tijdens een nacht slapen in het ziekenhuis.

Longrevalidatieprogramma

Samen met de afdeling Revalidatie & Therapie, Psychiatrie en Medische Psychologie en Evean Zorg is er een revalidatieprogramma voor (zeer) ernstige COPD-patiënten, die onder behandeling zijn van longartsen van het Waterlandziekenhuis. Doel is om de conditie van  patiënten onder begeleiding te verbeteren en waar mogelijk klachten te verminderen en om te leren hoe je de mogelijkheden in het dagelijks leven efficiënter kunt benutten.

Onderdelen longrevalidatieprogramma

 • Ergotherapie: leren zo efficiënt mogelijk om te gaan met beperkingen in het dagelijks leven;
 • Fysiotherapie: verbeteren van het inspanningsvermogen;
 • Diëtetiek: voedingsadvies;
 • Medisch maatschappelijk werk en psychologie: hoe omgaan met en accepteren van fysieke beperkingen;
 • Longverpleegkundige/nurse practitioner: coördinatie van het revalidatieprogramma en het individuele revalidatieproces.

Werkwijze longrevalidatieprogramma

 • Intakedag waarbij door middel van een intakegesprek bij de betrokken disciplines de individuele uitgangspositie en doelen worden bepaald;
 • Het is een 12 weken durend programma waarbij drie maal per week in het ziekenhuis 1,5 tot 2,5 uur per dag in groepsverband aan het programma wordt gewerkt. Het programma start twee maal per jaar;
 • Voorwaarden zijn dat deelnemers stoppen met roken voordat zij starten met het programma en dat zij in behandeling zijn bij de longartsen van het Waterlandziekenhuis.

Uw afspraak op de poli

Een eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer 30 minuten.
Algemene informatie over uw (eerste) afspraak vindt u op de pagina uw afspraak op de poli.

Spreekuur  gespecialiseerd longverpleegkundige
De gespecialiseerd longverpleegkundige richt zich op de zorg voor mensen met een chronische longaandoening, zoals COPD, waarbij zij:

 • patiënten (en hun naasten) ondersteunt bij het omgaan met hun aandoening, leefregels, beperkingen en hun medicijngebruik;
 • informatie verstrekt zoals folders en ander informatiemateriaal;
 • onder supervisie van de longarts een bijdrage levert aan de behandeling.

Een afspraak kan alleen na verwijzing door de longarts. Heeft u interesse en geen verwijzing ontvangen, vraag hier om bij uw longarts. Afspraken kunnen gemaakt worden via (0299) 457 147.

Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek Longziekten.

Uw opname

Informatie over afdeling C2 unit longziekten
Algemene informatie vindt u op de pagina ‘uw opname’.

Specialisten

Klik op de foto voor meer informatie.

 • De heer G. Rootmensen

  De heer G. Rootmensen

  De heer Rootmensen is per 10 oktober 2010 werkzaam in het Waterlandziekenhuis. Hij is opgeleid in het AMC en heeft zijn opleiding in augustus 2010 afgerond.

  Hij is tevens bezig met de laatste fase van zijn promotieonderzoek met als onderwerp”Effectiviteit en doelmatigheid van de longverpleegkundige in de tweede lijn”

  Aanwezig:

  Maandagochtend: chemo inspanning longfunctie
  Woensdag: functiekamer, middag: poli
  Donderdagochtend: poli
  Vrijdagochtend: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw K. Maassen van den Brink

  Mevrouw K. Maassen van den Brink

  Mevrouw Maassen van den Brink is sind 1 mei 2003 werkzaam als longarts in het Waterlandziekenhuis. Zij behaalde haar artsendiploma aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar longartsenspecialisatie  in 2003 aan de Universiteit van Maastricht. Ze werkt met prof dr M. Drent, hoogleraar interstitiële longziekten in ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede, samen voor patienten met sarcoïdose.

  Aanwezig:

  Dinsdag: inspanning longfunctie, middag: poli*, avond: poli**
  Donderdagmiddag: poli
  Vrijdag: functiekamer v.a. 10.00 uur, middag: poli

  * oneven weken
  ** even weken

  Sluiten
   
 • Mevrouw V. Diepen, van

  Mevrouw V. Diepen, van

  Sinds 1 september 2008 werkt mevrouw van Diepen als longarts bij ons. Zij heeft haar artsopleiding afgerond aan de UvA. Haar longspecialisatie heeft ze eind 2006 in het  Antoniusziekenhuis in Nieuwegein behaald. Aansluitend heeft ze waargenomen in Amstelveen en later gewerkt als chef de clinique in Medisch centrum Alkmaar.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: np chemo
  Dinsdagmiddag: poli (even weken), avond: poli (oneven weken)
  Donderdagmiddag: poli
  Vrijdagochtend: functiekamer tot 10.00 uur, middag: pol

  Sluiten
   
 • De heer B. Alberts

  De heer B. Alberts

  De heer Alberts is opgeleid in het Hagaziekenhuis in Den Haag en is zijn loopbaan als longarts begonnen in het Vlietlandziekenhuis te Schiedam.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: chemo tot 10.15 uur, functiekamer v.a 10.15 uur
  Dinsdagochtend: poli
  Woensdag: functiekamer v.a. 10.00 uur, middag: poli
  Donderdag: poli, middag: inspanning longfunctie

  Sluiten
   

 

Gespecialiseerd longverpleegkundigen Astma/COPD

Klik op de foto voor meer informatie.

 • I. Hendriks en N. ten Have

  I. Hendriks en N. ten Have

  Nelleke (rechts) draait sinds 2008 zelfstandige spreekuren binnen de polikliniek longziekten en is in het bezit van de POST HBO-opleiding longverpleegkundige met voorschrijfbevoegdheid.

  Aanwezig: dinsdag en donderdag van 8.30-18.00 uur

  Contact: NHave@wlz.nl 0299-457427

   

  Sinds 2013 draait Irma zelfstandige spreekuren binnen de polikliniek longziekten en is ook in het bezit van de POST HBO-opleiding longverpleegkundige met voorschrijfbevoegdheid.

  Aanwezig: Woensdag en donderdag van 8.30-17 uur en vrijdag 8.30-12 uur

  Contact: IHendriks@wlz.nl 0299-457477

  Sluiten
   

Patiënteninformatie


Histamine Provocatie Test
Longfunctie zorgpad hoesten
Mantoux test
Arteriepunctie
Bio Impedantie Meting
Hyperventilatie provocatieonderzoek
Inspanningsprovocatie
Toediening van het medicijn Xolair
Spirometrie bij kinderen
Longfunctie

Aspergillus allergietest
Arteriepunctie
Bio Impedantie Meting
Complianceonderzoek
Longrevalidatie – revalidatieprogramma voor longpatienten
Ergometrie
FECO-meting
Gespecialiseerd longverpleegkundigen
Handleiding handihaler
Histamine Provocatie Test
Hyperventilatie Nijmeegse vragenlijst
Hyperventilatie provocatie onderzoek
Informatie over afdeling C2 unit longziekten
Inhaleren met Aerochamber met masker voor volwassenen
Inhaleren Aerochamber met mondstuk voor volwassenen
Inhaleren via de Aerolizer-cyclohaler poederinhalator
Inhaleren met de Autohaler (ademgestuurd) voor kinderen en volwassenen
Inhaleren met de Breezhaler
Inhaleren met de Diskus, poederinhalator voor kinderen en volwassenen
Inhaleren van de dosisaerosol via de Volumetic, voorzetkamer voor volwassenen
Inhaleren via de Easyhaler poederinhalator voor kinderen en volwassenen
Inhaleren met de Elpenhaler
Inhaleren via de Handihaler
Inhaleren met de Nexthaler
Inhaleren met een Novolizer, voor volwassenen en kinderen
Inhaleren met een Podhaler, voor volwassenen en kinderen
Inhaleren met de Redihaler voor volwassenen en kinderen vanaf 7 jr
Inhaleren via de Respimat
Inhaleren met een Turbuhaler
Inhaleren via de Genuair poederinhalator
Inspanningsprovocatie
Longfunctie
Longfunctie met arteriepunctie
Mantoux test
Mediastinoscopie
MIP-MEP meting
NO-meting
Pneumothorax (klaplong)
Pleura punctie
Shuntbepaling
Spirometrie bij kinderen
TBC
Toediening van het medicijn Xolair
Thoraxdrainage
Transthoracale punctie
Vernevelen in de thuissituatie
Extra zuurstof

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

longziekten.nl
astmafonds.nl
longfibrose.nl
sarcoidose.nl
asbestslachtoffers.nl
Cystic fibrosisstichting
hyperventilatie.org
nvsap.nl
kankerpatient.nl/longkanker
nvalt.nl
betrouwbare bron

Zie ook:

Longfunctie