Longteam voor kinderen

Het Kinderlongteam

Het kinderlongteam bestaat uit: de kinderartsen mevr. A. Bouwman (aandachtsgebied astma) en mevr. C.G. Massar (aandachtsgebied: primaire ciliaire dyskinesie) en  de kinderlongverpleegkundigen mevr. I. Groot en mevr. F. van der Wiel.

Luchtwegproblemen zijn een veel voorkomend probleem bij kinderen. Bij de behandeling hiervan zijn alle kinderartsen en verpleegkundigen van de polikliniek en kinderafdeling betrokken. Als kinderlongteam zijn wij naast de dagelijkse behandeling bezig met protocol ontwikkeling en verschillende overlegvormen. Het behandeldoel is dat elk kind  zo goed mogelijk kan functioneren in het dagelijks leven en daarbij  zo min mogelijk last ondervindt van de luchtwegproblemen.

Vaak is er (onderhouds)medicatie gestart; een belangrijk onderdeel van de behandeling is de voorlichting over het gebruik van de medicatie. Wij stimuleren het zelfmanagement van het kind zodra dit mogelijk is. Verder wordt geëvalueerd, waar eventuele knelpunten zitten, indien een kind niet optimaal functioneert.

We werken samen en verwijzen zo nodig door naar andere disciplines en instanties zoals Academische Ziekenhuizen, Heideheuvel, Astma Centrum in Davos, longverpleegkundige thuiszorg, fysiotherapie en volwassen longzorg.

We hebben regelmatig regionaal en landelijk overleg en scholing, zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de actuele longzorg.

Binnen het team hebben we structureel overleg en delen we onze kennis met onze collega artsen en verpleegkundigen om zo een eenduidig beleid uit te voeren.

De kinderartsen werken op de poli en in de kliniek, mevr. Ingrid Groot werkt voornamelijk op de polikliniek en mevr. Femke van der Wiel werkt voornamelijk in de kliniek.