Logopedie

De logopediste houdt zich bezig met problemen op het gebied van communicatie en voeding. Dit wil zeggen stem, spraak, taal, gehoor en de mondfuncties zoals zuigen, kauwen en slikken.

Logopedie is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur via (0299) 457 630 of via logopedie@wlz.nl. De afdeling is gevestigd op vleugel C0, poli 15/16.

Algemeen

De afdeling Logopedie van het Waterlandziekenhuis bestaat uit twee logopedistes:

 • Fleur van Heijningen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig;
 • Renée van Meenen-Claassen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

Voor logopedisch onderzoek en behandeling is een verwijzing nodig van een specialist.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Wie worden er behandeld?

Klinische patiënten
Patiënten die opgenomen zijn op de afdeling Neurologie en andere afdelingen met slik-, spraak- of taalstoornissen. Bijvoorbeeld na een herseninfarct of hersenbloeding. Ook voor baby’s en jonge kinderen met voedingsproblemen wordt de logopedist ingeschakeld. Er wordt nauw samengewerkt met de behandelend arts, verpleegkundigen en andere disciplines (Fysiotherapie, Ergotherapie, Diëtiek).

Revalidatiepatiënten
Kinderen en volwassenen die voor revalidatie dagbehandeling komen. Deze patiënten komen minimaal twee maal per week naar het ziekenhuis voor verschillende therapieën (Logopedie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Maatschappelijk werk, psychosociale zorg). Op verwijzing van de revalidatiearts wordt de patiënt een bepaalde periode behandeld. In die periode vindt regelmatig overleg plaats tussen de behandelaars.

Poliklinische patiënten
Kinderen en volwassenen die verwezen worden door een specialist (meestal een neuroloog, kinderarts, KNO-arts of revalidatiearts) in het ziekenhuis.

Specialisaties

 • Sinds 2005 hebben wij een afasiegroep: elke vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur komen ongeveer 10 afasiepatiënten bij elkaar om onder begeleiding van ons samen te oefenen;
 • Fleur is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast is zij mime-therapeut en afasietherapeut;
 • Renée is gespecialiseerd in de behandeling van jonge kinderen met voedingsproblematiek en kinderen met stoornissen in de Sensorische Intergratie. Daarnaast is zij afasietherapeut.

Behandelingen

Het logopedisch onderzoeken en de logopedische behandeling richt zich op:

Bij kinderen

 • voedingsproblemen;
 • een zwakke mondmotoriek en -coördinatie;
 • articulatiestoornissen;
 • stotteren, broddelen;
 • een achterstand in de taal;
 • kinderheesheid.

Bij volwassenen

 • slikstoornissen (dysfagie);
 • verminderd gevoel in het gezicht of in de mond als gevolg van een hersenbeschadiging;
 • onvoldoende mondmotorische vaardigheden;
 • articulatieproblemen als gevolg van een hersenbeschadiging (dysartrie);
 • taalproblemen als gevolg van een hersenbeschadiging (afasie);
 • stemstoornissen.

Patiënteninformatie

Logopedische adviezen bij hoesten, kuchen en keelschrapen
Mimetherapie bij een aangezichtsverlamming
Slikstoornissen, voor patiënten en hun familieleden
Spreken voor groepen in grote ruimten
Stemhygiëne
Adviezen voor het bevorderen van de taalontwikkeling
Voorlezen
Spelletjes voor je mond
Spelletjes voor je mond voor jonge kinderen
Stembandknobbeltjes
Stembandpoliepen

Links
afasie.nl
sensomotorische-integratie.nl
prelogopedie.nl
parkinsonnet.nl

Boek Woorden te kort
Fleur van Heijningen en Renée van Meenen hebben in juni 2011 het boek “Woorden te kort” uitgebracht. Dit is een werkboek voor afasie- en andere taalgroepen (ISBN: 9789044127461).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de logopedistes via logopedie@wlz.nl

Zie ook:

Revalidatie & Therapie
Revalidatiegeneeskunde
Fysiotherapie
Ergotherapie
Diëtetiek
Bekkenfysiotherapie
Maatschappelijk werk