Klinische pathologie

Pathologie is de leer van ziekten, dit specialisme houdt zich bezig met afwijkingen in de structuur en de functie van organen en orgaansystemen waardoor ziekten worden gekenmerkt.

Meer informatie vindt u op de pagina: www.symbiant.nl

Wat doet een patholoog?

De patholoog doet onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten. De klinisch patholoog is een medisch specialist die met behulp van de microscoop (delen van) organen en weefsels van patiënten diagnosen stelt.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

  • Uitstrijkjes van de baarmoedermond
  • Puncties van bijvoorbeeld klieren
  • Vochtmonsters, bijvoorbeeld speeksel en urine
  • Biopten (kleine stukjes weefsel) van bijvoorbeeld de huid, darmen, borst
  • Operatiemateriaal, bijvoorbeeld verwijderde tumoren

Als het gaat om het onderzoek van weefsels wordt dat histologie genoemd, als het gaat om onderzoek van cellen, heet dit cytologie.
De patholoog ondersteunt daarmee in feite het werk van andere medisch specialisten, zodat zij zeker weten dat ze de juiste diagnose hebben en dus ook de juiste medische behandeling kunnen geven.

Obducties
Een ander deel van het werk van de patholoog bestaat uit het doen van obducties, dat wil zeggen dat bij overleden patiënten wordt onderzocht wat hen precies mankeerde en waaraan ze zijn overleden. Vanuit het oogpunt van controle op de medische behandeling en het precies vastleggen van de doodsoorzaak van de patiënt is het soms wenselijk dat een obductie wordt verricht. De nabestaanden van de patiënten wordt daarbij altijd om toestemming gevraagd.

Specialisten

I.C. Ambrose
dr J. v.d. Berg
dr M.J. Flens
dr N.M. Jiwa
N.W. de Kraker
M.M.S. Mulder
M. Visser