Kindergeneeskunde (algemene informatie)

Kindergeneeskunde is de medische zorg voor het kind: vanaf geboorte tot voltooiing van groei en ontwikkeling.

Afspraken voor zowel Volendam als Purmerend kunt u maken via (0299) 457 145. De polikliniek is gevestigd in vleugel D0 in het Waterlandziekenhuis, poli 13. In het Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam kunt u op maandagochtend en donderdag op poli noord (eerste etage) terecht.

De Kinderafdeling is gevestigd in vleugel B3 van het Waterlandziekenhuis. Telefoon: (0299) 457 480.

Algemeen

Kinderartsen
Alle kinderartsen beoefenen de Kindergeneeskunde in de brede zin van het woord. Daarnaast heeft iedere kinderarts zijn subspecialistische aandachtsgebied.

Om alle kinderen zorg op maat te geven vinden er intensieve, deels geformaliseerde, overleggen met de academische kindercentra in Amsterdam (AMC en VU) plaats. Het doel is het profiteren van de korte lijnen van een vaste kinderarts dichtbij huis, naast de noodzakelijke academische zorg. Daarnaast is er ook een intensieve samenwerking met de regionale huisartsen en thuiszorgorganisatie Evean.

De kinderartsen leiden ook basisartsen en huisartsen op. Zij zijn werkzaam op de (poli)kliniek als co-assistenten en huisartsen in opleiding. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken deze medewerkers in opleiding mee of voeren ook zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder supervisie. Indien u niet wil dat een co-assistent of een arts in opleiding u onderzoekt dan wel bij de behandeling betrokken is, kunt u dat aangeven.

Pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkster of kortweg “PM-er”, is een deskundige op het gebied van pedagogische zorg. De pedagogisch medewerkers zijn er voor de begeleiding en ondersteuning tijdens de opname. Zij observeren het gedrag en de ontwikkeling van het kind, zodat zij hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens de ziekenhuisopname.

Zij geven voorlichting over operaties, ingrepen en onderzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker troost en afleiding tijdens de ingrepen, onderzoeken en tijdens het verblijf in het ziekenhuis.

Zij zorgen voor de nodige afleiding, door o.a. het aanbieden van speelgoed.

De pedagogisch medewerker biedt het kind een (specifiek) dagprogramma aan met o.a. een gezamenlijke lunch en activiteit. De pedagogisch medewerker waarborgt de veiligheid van het kind en draagt zorg voor de verwerking van de ziekenhuisopname.

De begeleiding van de pedagogisch medewerker  is er op gericht rust, ritme en regelmaat aan te brengen in de dagstructuur (en het gezin).

Vragen over de fusie?

Sinds 1 april 2017 is het Waterlandziekenhuis gefuseerd met het Westfriesgasthuis. Zo nu en dan leven er vragen over de gevolgen voor patiënten, o.a. van de afdeling kindergeneeskunde. Hier vindt u antwoorden op enkele vragen.

Specialisten

 • Dhr. I. Knobbe

  Dhr. I. Knobbe

  Ingmar Knobbe is kindercardioloog.

  Sluiten
   
 • De heer S. Mir

  De heer S. Mir

  Aandachtsgebied: erfelijke en aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.

  De heer Mir heeft geneeskunde gestudeerd aan de VUmc in Amsterdam en alhier ook zijn opleiding tot kinderarts gedaan. Een verdiepingsstage op het gebied van erfelijke en aangeboren afwijkingen heeft hij gevolgd in het Sophia kinderziekenhuis. Binnenkort rond hij zijn promotieonderzoek af naar kinderhersentumoren.

  Sluiten
   
 • Mevrouw L. Ay Demir

  Mevrouw L. Ay Demir

  Aandachtsgebied: kinderendocrinologie (hormoonleer), kinderdiabetes, opleiding studenten geneeskunde

  Mevrouw Ay Demir heeft Geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Haar opleiding Kindergeneeskunde deed zij in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zij heeft tijdens haar opleiding ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. In 2011 is zij op dit onderzoek gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In het Waterlandziekenhuis is zij 1 van de 2 kinderartsen van het kinderdiabetesteam. Het kinderdiabetesteam is onderdeel van het Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland. Naast de klinische werkzaamheden is zij de opleider voor co-assistenten en semiartsen voor het specialisme kindergeneeskunde.

   

   

  Sluiten
   
 • Mevrouw N.M. Weggelaar

  Mevrouw N.M. Weggelaar

  Aandachtsgebied: oncologie/hematologie/immunologie en infectieziekten

  Nielske Weggelaar kreeg haar opleiding in het Emma Kinderziekenhuis AMC en heeft als algemeen kinderarts een brede belangstelling. Zij presenteerde haar onderzoek naar de lange termijn effecten van de behandeling van kinderen met een B-cel-Non Hodgkin Lymfoom in New York en Caïro. Ze schreef met Jamiu Busari, die ook in het Waterlandziekenhuis werkte, een review over kinderen met spraak-taal achterstand en zij deed belangrijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan specialisten in opleiding. Dit jaar wil mevrouw Weggelaar zich naast haar algemeen klinische werkzaamheden in het Waterlandziekenhuis vooral richten op het opstarten van het Obesitas-programma Zaanstreek/ Waterland voor kinderen van 3 tot 17 jaar.

  Sluiten
   
 • Mevrouw L. Wafelman

  Mevrouw L. Wafelman

  Aandachtsgebied: neonatologie, sociale pediatrie inclusief kindermishandeling.

  Sluiten
   
 • Mevrouw C.G. Massar

  Mevrouw C.G. Massar

  Aandachtsgebied: kindermaag-darm-leverziekten, kinderendocrinologie (hormoonleer)

  Mevrouw Massar heeft geneeskunde gestudeerd in Amsterdam.(cum laude) Zij bracht anderhalf jaar door in het Birmingham Childrens Hospital in Engeland. Haar opleiding kindergeneeskunde deed zij in het AMC en het Jeroen Boschziekenhuis in Den Bosch. Zij publiceerde onder andere in Cancer en European Journal of Gastroenterology and Nutrition. Ze is werkzaam in het Waterlandziekenhuis sinds december 2000.

  Sluiten
   
 • Mevrouw C. Lim

  Mevrouw C. Lim

  Aandachtsgebieden: kinderdiabetes en maag-, darm- en leverziekten, huisartsenopleider

  Mevrouw Lim heeft Geneeskunde en Kindergeneeskunde in Gent (België) gestudeerd. Daar is ze met grote onderscheiding (cum laude) afgestudeerd.

  Werkzaam als algemeen kinderarts in het Waterlandziekenhuis sinds 1999.

  Maakt deel uit van het kinderdiabetesteam dat onderdeel is van het Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland.

  Huisartsenopleider op het gebied van Kindergeneeskunde.

  Sluiten
   
 • Mevrouw A. Bouwman

  Mevrouw A. Bouwman

  Aandachtsgebied: Kinderlongziekten

  Mevrouw A. Bouwman heeft haar opleiding voltooid in de VU. Zij is vanaf 1 februari 2011 werkzaam in het Waterlandziekenhuis.

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialist

 • Mevrouw J. de Waal

  Mevrouw J. de Waal

  Verpleegkundig specialist kindergeneeskunde

  Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een erkende, specifieke master-opleiding die individueel en zelfstandig patiënten behandelt. Zij richten zich binnen het eigen deskundigheidsgebied op het bevorderen en herstellen van de gezondheid, het voorkomen van ziekten en het verlichten van lijden.

  Sluiten
   

Het kinderdiabetesteam

Het kinderdiabetesteam bestaat uit de kinderartsen mevr. L. Ay Demir en mevr. C.Lim, kinderdiabetesverpleegkundigen mevr. E. Straathof en mevr. Y. Broersen, verpleegkundig Specialist kinderdiabeteszorg mevr. J. de Waal, medisch maatschappelijk werkster mevr. S. Jessurun en diëtiste mevr. A. Mijzen.

U kunt 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch advies krijgen via 0299 457457. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van e-mail om te communiceren buiten de reguliere poli- en carrouselbezoeken om.

Wij richten ons op het aanleren van diabeteszelfzorg en de begeleiding hiervan.

Het gebruik van technische hulpmiddelen en ICT is in deze tijd onontbeerlijk. Meer dan de helft van onze patiënten gebruikt een insulinepomp.

Het team moedigt onderlinge patiënten- en oudercontacten aan en bemiddelt op verzoek bij het zoeken naar een geschikte match (het maatjesproject).

Het kinderdiabetesteam maakt deel uit van het Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland. Hierin participeren naast het Waterlandziekenhuis, het MCA (Alkmaar), WFG (Hoorn), ZMC (Zaandam), Rode Kruisziekenhuis Beverwijk, Kennemer Gasthuis Haarlem, Spaarne ziekenhuis Hoofddorp en Gemini Ziekenhuis Den Helder. Door het gezamenlijk ontwikkelen van protocollen wordt gestreefd naar uniforme en optimale diabeteszorg voor kinderen en jongvolwassenen.

Tevens worden in regionaal verband voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve evenementen georganiseerd. De Bas van der Goor Foundation organiseert sportkampen in binnen- en buitenland voor kinderen met diabetes. Ons kinderdiabetesteam ondersteunt deze sportactiviteiten en zijn het eens met hun missie en visie.

In samenwerking met de Interne geneeskunde is een transitiepad ontwikkeld, zodat jongvolwassenen met diabetes geleidelijk aan kunnen wennen aan de kindergeneeskundige zorg en begeleiding naar volwassen zorg op de afdeling Interne Geneeskunde.

Het kinderlongteam

Het kinderlongteam bestaat uit: de kinderartsen mevr. A. Bouwman (aandachtsgebied astma) en mevr. C.G. Massar (aandachtsgebied: primaire ciliaire dyskinesie) en  de kinderlongverpleegkundigen mevr. I. Groot en mevr. F. van der Wiel.

Luchtwegproblemen zijn een veel voorkomend probleem bij kinderen. Bij de behandeling hiervan zijn alle kinderartsen en verpleegkundigen van de polikliniek en kinderafdeling betrokken. Als kinderlongteam zijn wij naast de dagelijkse behandeling bezig met protocol ontwikkeling en verschillende overlegvormen. Het behandeldoel is dat elk kind  zo goed mogelijk kan functioneren in het dagelijks leven en daarbij  zo min mogelijk last ondervindt van de luchtwegproblemen.

Vaak is er (onderhouds)medicatie gestart; een belangrijk onderdeel van de behandeling is de voorlichting over het gebruik van de medicatie. Wij stimuleren het zelfmanagement van het kind zodra dit mogelijk is. Verder wordt geëvalueerd, waar eventuele knelpunten zitten, indien een kind niet optimaal functioneert.

We werken samen en verwijzen zo nodig door naar andere disciplines en instanties zoals Academische Ziekenhuizen, Heideheuvel, Astma Centrum in Davos, longverpleegkundige thuiszorg, fysiotherapie en volwassen longzorg.

We hebben regelmatig regionaal en landelijk overleg en scholing, zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de actuele longzorg.

Binnen het team hebben we structureel overleg en delen we onze kennis met onze collega artsen en verpleegkundigen om zo een eenduidig beleid uit te voeren.

De kinderartsen werken op de poli en in de kliniek, mevr. Ingrid Groot werkt voornamelijk op de polikliniek en mevr. Femke van der Wiel werkt voornamelijk in de kliniek.

Longinformatie

Afbouwen van Salbutamol
Aerochamber plus met mondstuk voor kinderen
Aerochamber met masker voor kinderen
Autohaler (ademgestuurd) voor kinderen en volwassenen
Inhaleren met een Babyhaler
Inhaleren met de Diskus, poederinhalator voor kinderen
Inhaleren voor kinderen Volumatic, dosisaerosol voor kinderen
Vernevelen in de thuissituatie
Spirometrie bij kinderen

Patiënteninformatie

Kind en ziekenhuis
Website betrouwbare bron

Specifieke patiënteninformatie over aandoeningen vindt u hier.

Zie ook:

Neonatologie
Kind en jeugd polikliniek (hier vindt u tevens informatie over alle specifieke spreekuren)
Kinderafdeling
Kinderdiabetes

Het Waterlandziekenhuis heeft twee smiley’s toegekend gekregen voor de (verpleeg)afdeling Kindergeneeskunde. De smiley is het keurmerk voor de kind- en gezinsgerichtheid van deze afdeling. Daarnaast voldoet het geboortecentrum van ons ziekenhuis aan de eisen van WHO/Unicef op het gebied van begeleiding bij het geven van borstvoeding.