Diabetes bij kinderen

Diabetes, in de volksmond suikerziekte genoemd, is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie verstoord is. Er bestaan twee hoofdvarianten van de aandoening: diabetes type 1 en type 2.

Diabetes type 1

Een auto-immuunziekte waarbij de bètacellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas grotendeels zijn vernietigd. Daardoor ontstaat een tekort van het hormoon insuline. Type 1 diabetes wordt vaak op jonge leeftijd vastgesteld: vooral voor het 30ste levensjaar. De grootste groep ontstaat op de kinderleeftijd. Kinderen met diabetes type 1 worden altijd behandeld in het ziekenhuis. De behandeling vindt altijd plaats door multidisciplinaire diabetesteams. De hoofdbehandelaar is een kinderarts.

Diabetes type 2

Diabetes type 2 komt bij kinderen weinig voor. Bij kinderen en volwassenen is dit type diabetes gerelateerd aan het steeds vaker voorkomen van obesitas. Er is geen absoluut tekort aan insuline maar er is sprake van insuline resistentie (ongevoeligheid). Kinderen met diabetes type 2 worden altijd behandeld in het ziekenhuis. De hoofdbehandelaar is een kinderarts.

Therapie

Voor type 1 diabetes is insulinetherapie noodzakelijk. Insuline kan door middel van subcutane injecties gegeven worden in een multiple daags schema. Het meest gebruikelijke schema daarin is: driemaal daags rondom de maaltijd injecteren met snelwerkende insuline en een eenmaal daagse injectie met langwerkende insuline. De laatste jaren heeft pomptherapie bij kinderen echter een steeds groter aandeel in de behandeling gekregen.

Het doel van de behandeling van diabetes is het voorkomen van acute en chronische complicaties even als de vroege opsporing van complicatie en comorbiditeit.

Poliklinieksessies/multidisciplinair

Bij het reguliere polikliniek bezoek (4 maal per jaar) behoort lengte, gewicht en puberteitsontwikkeling vastgelegd te worden in een groeicurve. Spuitplaatsen onderzoek, bloeddruk en gericht aanvullend onderzoek dient opgenomen te zin in de reguliere controles. Verder vindt educatie plaats op het gebied van voeding, glucoseregulatie en bewegen. Ook is er aandacht voor psychosociale problematiek en kwaliteit van leven. Alle leden van het team zijn hierbij betrokken. De kinderdiabetesverpleegkundige is de centrale persoon zowel voor afstemming en planning van de zorg als voor de educatie. De kinderarts is medisch eindverantwoordelijk. Tussen de policontroles door is er de mogelijkheid tot telefonisch/mail of live contact me de diabetesverpleegkundige, de diëtist of de kinderarts.

Transitietraject van kinderpolikliniek naar volwassenpolikliniek voor adolescenten met diabetes mellitus.

Reguliere en laboratoriumcontroles

Gedurende het jaar worden minstens vier HbA1c metingen gedaan. Daarnaast worden 2 x per jaar en zonodig vaker de eiwituitscheiding in de urine bepaald in verband met het vroegtijdig onderkennen van chronische complicaties. Diabetes gerelateerde aandoeningen zoals schildklieraandoeningen en coeliakie dienen bij elk kind met diabetes vastgelegd te zijn en gevolgd te worden volgens de bestaande richtlijnen. Oogheelkundige controle vindt plaats afhankelijk van de leeftijd en de duur van de diabetes volgens de richtlijnen.

HbA1c

Dat is ‘versuikerde’ hemoglobine. Hoe meer suiker er in je bloed zit hoe meer suiker er aan hemoglobine vastplakt en hoe hoger je HbA1c-percentage. De HbA1c bepaling is als het ware de gemiddelde bloedsuiker van de afgelopen 2 maanden en zegt iets over hoe je ingesteld bent. Het laboratorium kan je HbA1c bepalen uit de ‘grote prik’ die je twee keer per jaar krijgt maar ook uit een vingerprik die je laat afnemen 2 weken voor de policontrole. Een HbA1c bepaling is in principe niet vaker nodig dan 1 x per 2-3 maanden. Belangrijk is dat je circa 2 weken voor de afspraak je laat prikken zodat de uitslag bekend is als je de arts of verpleegkundige spreekt.

Wat te doen bij braken en/of ziekte?

Neem contact op met verpleegkundige of arts in het Waterlandziekenhuis.

Ziek zijn betekent meestal dat je te maken krijgt met hoge bloedsuikers.

Het is dan handig om met arts of verpleegkundige te overleggen. Houd bloedglucoseuitslagen bij de hand.

Braken kan een gevolg van ‘verzuring’ bij een insulinetekort en dus de aanwezigheid van ketonen. Neem direct contact op met het diabetesteam of de kinderafdeling.

Dus: BRAKEN =BELLEN!

Beste kinderdiabeteszorg dichtbij huis

“ik wil voor mijn verjaardag…

een leven zonder prikken, spuiten, pompjes, tellen, rekenen.” 

Diabetes heeft een grote impact op het leven van een kind en de ouders. Het kinderdiabetesteam van het Waterlandziekenhuis biedt gespecialiseerde zorg  op maat aan voor kinderen en adolescenten tot en met 18 jaar met zowel diabetestype 1 als 2. Door school, sport en andere hobby’s hierbij te betrekken, streven we ernaar om het kind, ondanks zijn diabetes, een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden.

Het kinderdiabetesteam

Het kinderdiabetesteam is voor dringende zaken 24 uur bereikbaar via 0299-457457. Fax: 0299-457700.
U krijgt de centrale aan de telefoon, als u daar vraagt om het kinderdiabetesteam verbinden zij u door met degene die dienst heeft.
Mailen kan ook: kinddiab@wlz.nl

Het kinderdiabetesteam bestaat uit de kinderartsen mevr. L. Ay Demir en mevr. C.Lim, kinderdiabetesverpleegkundigen mevr. E. Straathof en mevr. Y. Broersen, verpleegkundig Specialist kinderdiabeteszorg mevr. J. de Waal, medisch maatschappelijk werkster mevr. S.Jessurun en diëtiste mevr. A. Mijzen. Het kinderdiabetesteam is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.  Bij spoed krijgt u dus altijd iemand aan de lijn die bekend is met uw situatie. Er zijn korte lijnen binnen het team, waardoor informatie over patiënten snel gedeeld kan worden. De ouders en jongeren weten ons zo gemakkelijk te vinden.

Zelfzorg is het belangrijkste onderdeel van de therapie, waarbij wij ondersteuning bieden. Met de hulp van de modernste technieken kan inzicht worden verkregen in de mate waarin de diabetes geregeld is. Ouders kunnen ons op elk gewenst moment online gegevens doorgeven, waarna wij telefonisch, per mail of tijdens een polibezoek kunnen adviseren. Door betere diabetesregulatie wordt een betere kwaliteit van leven verkregen

Altijd zorg in de buurt

Voor inwoners van de regio Waterland biedt de korte afstand naar het Waterlandziekenhuis de mogelijkheid om voor of na school langs te komen. Ook onze 24/7 uurs bereikbaarheidsdienst  wordt door onze jonge patiënten en hun ouders zeer gewaardeerd. Door de korte lijnen in het team kan altijd snel hulp worden geboden. Ook bij andere gezondheidsproblemen waarvoor naar het Waterlandziekenhuis wordt verwezen, worden wij nauw betrokken bij het beleid. Het kinderdiabetesteam heeft goede contacten met school, kinderdagverblijf en thuiszorg.

Samen werken aan de beste zorg

Het team werkt volgens de meest recente richtlijnen van de Diabetesvereniging en met de nieuwste behandeltechnieken. Mede door scholingen en literatuur houden wij de ontwikkelingen bij.

Als onderdeel van het Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-HollandRegionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland Regionaal Kinderdiabetes Netwerk Noord-Holland nemen wij deel aan het ontwikkelen van regionale protocollen en wetenschappelijk onderzoek.

Tevens worden zowel lokaal als in regionaal verband voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve evenementen georganiseerd. De Bas van der Goor Foundation organiseert sportkampen in binnen- en buitenland voor kinderen met diabetes. Onze kinderdiabetesverpleegkundigen nemen actief deel aan de begeleiding van deze kampen.

Het team moedigt onderlinge patiënten- en oudercontacten aan en bemiddelt op verzoek bij het zoeken naar een geschikte match (het maatjesproject).

Informatie delen

Om iedereen op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen, organiseren wij regelmatig thema- en informatieavonden voor ouders en kinderen.  Dit doen wij ook, soms in samenwerking met andere specialisten,  voor de huisartsen in de regio.

In nauwe samenwerking met het diabetesteam volwassenen is er goed nagedacht over de overgang van de afdeling kindergeneeskunde naar de volwassenpoli bij het bereiken van de leeftijd van circa 18 jr. Er is een zorgvuldige procedure waardoor die overgang geleidelijk en de overdracht ‘warm’ is.

Polikliniek

Kinderen met diabetes worden behandeld op de kinderpolikliniek.

Dit is poli 13 Kind en Jeugd (begane grond).

Polikliniek is iedere maandag, woensdag en donderdag via 0299-457540 te bereiken en verder via e-mail: kinddiab@wlz.nl

Diëtiste: Anne Mijzen tijdens het telefonisch spreekuur op ma, wo en vr van 15.45 tot 16.15 uur op tel: 0299-457559. E-mail: amijzen@wlz.nl

Maatschappelijk werk: via de kinderarts of diabetesverpleegkundige

Kinderartsen: via de kinderpolikliniek 0299-457540

Verwijzingen gaan altijd via de huisarts.

Patiënteninformatie

Levemir
Novorapid
Tresiba

Nieuwsbrieven kinderdiabetesteam

Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief juni 2018
Nieuwsbrief april 2018
Nieuwsbrief maart 2018
Nieuwsbrief december 2017
Nieuwsbrief nr. 3 – 22 mei 2017 (incl. foto’s)
Nieuwsbrief nr. 2 – mei 2017
Nieuwsbrief nr. 1 – april 2017
Uitnodiging thema avond kinderdiabetesteam 23 november 2017
Koolhydratenoverzicht  Sinterklaas traktatielijst

Bericht Medtronic over reizen met isulinepomp

Blogs van Annemarie van der Wal

Annemarie van der Wal is de moeder van een diabetespatiënt van het Waterlandziekenhuis
Op vakantie met een gast
Superbroer
We hebben een brugpieper
Suikerspanning voor de musical
Pieken en dalen, part of the deal
Als een dag een datum wordt
8 december 2015