Kind en jeugd polikliniek

Afspraken voor zowel Volendam als Purmerend kunt u maken via (0299) 457 145. De polikliniek is gevestigd in vleugel D0 (begane grond) in het Waterlandziekenhuis, poli 13. Er staan spelcomputers, dan gaat de tijd wat sneller als je even moet wachten.  In het Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam kunt u op maandagochtend en donderdag op poli noord (eerste etage) terecht.

Wie werken er op de polikliniek?

Kinderartsen, co-assistenten en huisartsen in opleiding
Zij geven medische zorg aan de kinderen. Alle kinderartsen hebben daarnaast een specialistisch aandachtsgebied. De kinderartsen komen dagelijks op de kinderafdeling om ‘visite te lopen’, waarbij ze alle kinderen zien. Op de poliklinieken houden zij wekelijks spreekuren. De co-assistenten zijn werkzaam op zowel de polikliniek als de verpleegafdeling. De kinderartsen begeleiden hen.

Polikliniekmedewerkers
Zij zorgen dat de benodigde gegevens bij de dokter op de polikliniek zijn en maken afspraken voor onderzoeken en een vervolgafspraak op de polikliniek. Tevens assisteren zij de artsen.

Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerkers kunnen u en uw kind voorlichten over en ondersteunen tijdens een behandeling op de polikliniek. Hiervoor worden zij door de kinderverpleegkundige of kinderarts in consult gevraagd.

Kinderdagverpleegkundigen
Zij werken op de polikliniek en ondersteunen de artsen bij verrichtingen en voeren behandelingen uit.

Medisch secretaresses
Zij werken op het secretariaat voor alle kinderartsen.

Vragen over de fusie?

Sinds 1 april 2017 is het Waterlandziekenhuis gefuseerd met het Westfriesgasthuis. Zo nu en dan leven er vragen over de gevolgen voor patiënten, o.a. van de afdeling kindergeneeskunde. Hier vindt u antwoorden op enkele vragen.

Speciale spreekuren

Pedagogisch spreekuur
Pedagogisch spreekuur wordt zo spoedig mogelijk opgezet. Hier kunt u terecht voor adviezen omtrent de opvoeding van uw kind met en zonder een medisch probleem.

Spreekuur long/eczeem
Het kinderlongteam bestaat uit: de kinderartsen mevr. A. Bouwman (aandachtsgebied astma) en mevr. C.G. Massar (aandachtsgebied: primaire ciliaire dyskinesie) en  de kinderlongverpleegkundigen mevr. I. Groot en mevr. F. van der Wiel.

Luchtwegproblemen zijn een veel voorkomend probleem bij kinderen. Bij de behandeling hiervan zijn alle kinderartsen en verpleegkundigen van de polikliniek en kinderafdeling betrokken. Als kinderlongteam zijn wij naast de dagelijkse behandeling bezig met protocol ontwikkeling en verschillende overlegvormen. Het behandeldoel is dat elk kind  zo goed mogelijk kan functioneren in het dagelijks leven en daarbij  zo min mogelijk last ondervindt van de luchtwegproblemen.

Vaak is er (onderhouds)medicatie gestart; een belangrijk onderdeel van de behandeling is de voorlichting over het gebruik van de medicatie. Wij stimuleren het zelfmanagement van het kind zodra dit mogelijk is. Verder wordt geëvalueerd, waar eventuele knelpunten zitten, indien een kind niet optimaal functioneert.

We werken samen en verwijzen zo nodig door naar andere disciplines en instanties zoals Academische Ziekenhuizen, Heideheuvel, Astma Centrum in Davos, longverpleegkundige thuiszorg, fysiotherapie en volwassen longzorg.

We hebben regelmatig regionaal en landelijk overleg en scholing, zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de actuele longzorg.

Binnen het team hebben we structureel overleg en delen we onze kennis met onze collega artsen en verpleegkundigen om zo een eenduidig beleid uit te voeren.

De kinderartsen werken op de poli en in de kliniek, mevr. Ingrid Groot werkt voornamelijk op de polikliniek en mevr. Femke van der Wiel werkt voornamelijk in de kliniek.

Als u meer wilt weten over de verschillende inhalatievormen zie: patiënteninfo.

Diabetes
De kinderdiabetesverpleegkundige/verpleegkundig specialist, J. de Waal is op maandag, woensdag en donderdag aanwezig op de polikliniek. Op deze dagen houdt zij speciale D.M. spreekuren.

Daarnaast wordt twee keer per jaar de diabetescarrousel georganiseerd. Je kunt samen met je ouders in één afspraak terecht bij de kinderdiabetesverpleegkundige, de kinderarts, maatschappelijk werker en de diëtiste. Deze afspraak duurt ongeveer dertig minuten.

Kindercardiologiespreekuur
Eén keer in de zes weken houdt dokter Hruda, kindercardioloog uit het VU ziekenhuis, spreekuur in het Waterlandziekenhuis.

Pipo-spreekuur
De kinderverpleegkundige, A. Zijdenwind houdt twee dagen pipo-spreekuren waarin zij kinderen begeleidt met poep- en plasklachten.

PCD
Elke maand houdt de kinderarts PCD-spreekuur in het Behandelcentrum Waterlnd Oost in Volendam.

Klinisch Genetica
Eens in de drie maanden houden we een spreekuur samen met de kinderarts en klinisch geneticus.

Overige spreekuren
Nazorgpoli neonatologieafdeling
Dagbehandeling Osteogenesis Imperfecta

Voor algemene informatie over jouw afspraak kun je kijken op de pagina ‘je gaat de poli bezoeken‘.

Patiënteninformatie

Patiënteninformatie: radiologie, DMSA-scan

Inhaleren met Aerochamber met masker voor volwassenen

Aerochamber plus met mondstuk voor kinderen

Diabetes informatie kind

Diabetescarrousel voor kinderen

Inhaleren met de Diskus, poederinhalator voor kinderen vanaf plm 7 jaar en volwassenen

Inhaleren met de Autohaler (ademgestuurd) voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen

Groeihormoon stimulatietest

Salbutamol: Afbouwen van salbutamol

Volumatic dosisaërosol mbv voorzetkamer voor kinderen van 4-7 jaar

Glucose tolerantie test - kinderen

Salbutamol: Afbouwen van salbutamol

Patiënteninformatie: Vernevelen in de thuissituatie

Spirometrie bij kinderen

Transitietraject voor adolescenten met diabetes mellitus

Pedagogisch spreekuur

Welkom op de Pipo poli

Zie ook:

Je gaat de poli bezoeken