Interne geneeskunde

Het specialisme Interne geneeskunde richt zich op onderzoek en behandeling van ziekten van de inwendige organen.

Afspraken voor zowel Volendam als Purmerend kunt u maken via (0299) 457 148. De polikliniek bevindt zich in het Waterlandziekenhuis op poli 21. Ook in het Behandelcentrum Waterland Oost is er een polikliniek Interne Geneeskunde op woensdag en donderdagmiddag en vrijdagochtend, eerste etage, poli Noord.

Algemeen

Het specialisme Interne geneeskunde richt zich op onderzoek en behandeling van ziekten van de inwendige organen. Zoals maag/darmziekten, klachten van lever en galwegen. Daarnaast hoort ook onderzoek en behandeling van hoge bloeddruk en stofwisselingziekten zoals diabetes mellitus en schildklieraandoeningen tot het aandachtsgebied. De internisten beoefenen het vakgebied in de volle breedte uit, maar daarnaast heeft iedere internist een specifiek vakgebied.

Op de polikliniek Interne Geneeskunde kunt u ook te maken krijgen met medewerkers in opleiding, zoals co-assistenten of artsen in opleiding. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken medewerkers in opleiding mee of voeren ook zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder supervisie. Indien u niet wil dat een co-assistent of een arts in opleiding u onderzoekt dan wel bij de behandeling betrokken is, kunt u dat aangeven.

Behandelingen

Diabeteszorg
De internisten werken in teamverband met drie diabetesverpleegkundigen en er is een diabetescarrousel waar de diëtist en podotherapeut de diabetespatiënt mee behandelen.

Onze diabetesverpleegkundigen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de EADV en werken volgens de nieuwste landelijke richtlijnen.

Oncologie
In het Waterlandziekenhuis kunnen vrijwel alle oncologische patiënten optimaal conform de moderne richtlijnen behandeld worden. Nagenoeg alle patiënten worden in multidisciplinair verband begeleid of besproken. Daarnaast vindt in het oncologisch team nauwe samenwerking plaats tussen de internist en de oncologieverpleegkundige. Vanuit het oncologieteam vindt er een intensieve samenwerking in IKA (Intergraal Kankercentrum Amsterdam) verband plaats met het oncologieteam van het VU Medisch Centrum. Iedere patiënt met een oncologische aandoening wordt in dit team besproken zodat behandeling volgens de nieuwste en beste inzichten kan plaatsvinden.

Patiënteninformatie

Osteopenie
Behandeling van osteoporose (botontkalking)
Afdeling Interne geneeskunde
Metyrapontest
Diabetescarrousel

Patiënteninformatie Diabetes
Patiënteninformatie met betrekking tot Diabetes kunt u vinden op de pagina ‘Diabetes‘.

Links

hepatitis.nl
mlds.nl
crohn-colitis.nl
stomavereniging.nl

Specialisten

 • mw. T.M. van Maanen - Lamme

  mw. T.M. van Maanen - Lamme

  Jaar en plaats van afstuderen: 1987, Leiden.

  Afstudeerspecialisatie: 1996, Utrecht.

  Specifiek medisch interessegebied: hematologie/oncologie.

   

  Sluiten
   
 • mw. L.A. Noom-Wertenbroek

  mw. L.A. Noom-Wertenbroek

  Sinds januari 2015 werkt Liselot Noom-Wertenbroek bij ons als internist-oncoloog. Ze is opgeleid aan het VU medisch centrum in Amsterdam. Ze werkte na het afronden van haar opleiding nog een klein jaar als chef de clinique voordat ze in juli 2014 met zwangerschapsverlof ging. Tot nu toe heeft ze het vak oncologie in de volle breedte beoefend.

  Liselot vertelt: “Er is geen vak vergelijkbaar met dat van arts, ik wist al snel dat ik arts wilde worden: mensen helpen en begeleiden in hun ziekteproces. Toen ik 21 was is mijn moeder overleden aan de ziekte van Kahler, ik heb oncologie toen van de ‘andere kant’ meegemaakt. Ik denk dat dat mij nu ook helpt in mijn werk als oncoloog.”

  Balans
  Liselot koos ervoor om te werken bij het Westfriesgasthuis, omdat dat ziekenhuis goed bekend staat en niet te groot en niet te klein is. “Mijn eerste indruk is dat er een prettige sfeer heerst, met een nuchtere Noord-Hollandse mentaliteit.” Bovendien vindt ze hier een mooie balans tussen oncologie en algemene interne geneeskunde.

  Betrouwbaar
  Ze omschrijft zichzelf als zorgvuldig, sociaal en verantwoordelijk. Ik denk dat ik mensen snel op hun gemak kan stellen, onder andere door goed te luisteren.”

  En verder
  Liselot is opgegroeid in Bergen NH, maar woont met haar man en twee kinderen in Amsterdam. “Mijn hobby’s zijn skiën, zeilen, koken en reizen. En mijn gezin natuurlijk!”

  Sluiten
   
 • mw. S.M. van den Heiligenberg

  mw. S.M. van den Heiligenberg

  Jaar en plaats van afstuderen: 1998, VUMC.

  Afstudeerspecialisatie: 2006

   

  Sluiten
   
 • dhr. W. Meijer

  dhr. W. Meijer

  Jaar en plaats van afstuderen: 1998, UMCG.

  Afstudeerspecialisatie: oncologie

   

  Sluiten
   
 • Mw. dr. R. Blümer

  Mw. dr. R. Blümer

  Vanaf 15 maart 2018 werkt dr. Regje Blümer binnen de vakgroep Interne Geneeskunde.

  Regje is in het AMC opgeleid tot internist-endocrinoloog in het AMC en gepromoveerd op de rol van adiponectine in het glucosemetabolisme.

  Erik-Jan Verburg is aangesteld tot medisch manager van de vakgroep Interne Geneeskunde van het fusieziekenhuis. Regje neemt een deel van zijn poliklinische werkzaamheden over. Bovendien opent Regje ook op de locatie Hoorn een endocrinologiespreekuur.

  Sluiten
   
 • Dhr. J. Truijen

  Dhr. J. Truijen

  Jasper Truijen is in 2007 in Amsterdam afgestudeerd in de geneeskunde. In 2018 heeft hij zijn opleiding tot vasculair internist, gevolgd in het AMC, afgerond. Hij werkt op de locaties Purmerend en Volendam, en richt zich vooral op hoge bloeddruk, cholesterol en trombose.

  Verhoogd risico
  Jasper vertelt: “Vasculaire geneeskunde is voornamelijk het vak van de preventie van hart- en vaatziekten, een van de meest voorkomende oorzaken van ziekte en sterfte. Ik haal veel voldoening uit het reguleren van risicofactoren bij patiënten die een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten hebben. Daarnaast is het vak erg divers, aangezien bloedvaten door het hele lichaam lopen. Naast de vasculaire geneeskunde bedrijf ik, als internist, ook de algemene interne geneeskunde wat het werk nog meer divers en uitdagend maakt.”

  Gemoedelijk
  “Wat ik fijn vind is dat de lijnen in het ziekenhuis kort zijn. Dat komt de samenwerking met andere specialismen ten goede. Ook zorgt dat voor een gemoedelijke sfeer, waarbij collega’s laagdrempelig te benaderen zijn. Dit is in het bijzonder van belang binnen mijn vakgebied. Voor mijn komst was er nog geen specialist in de vasculaire geneeskunde. Dat maakt mijn werk extra uitdagend. Ik hoop daarmee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de vasculaire zorg in de regio.”

  Dankbaar
  “Als patiënten dankbaar zijn en je het gevoel hebt een verschil te maken, dan is mijn dag goed,” zegt Jasper.

  En verder
  Jasper woont in Amsterdam met zijn vriendin Lieke, die huisarts is, en hun dochter. “Ik speel ook trompet in een bigband. En ik houd van koken, maar vooral van lekker eten,” lacht hij.

  Sluiten
   
 • Mw. H. Wessel

  Mw. H. Wessel

  Sinds november 2016 werkt Mw. H. Wessel met veel plezier in het Waterlandziekenhuis.

  “Als internist-nefroloog heb ik me, naast de algemeen interne geneeskunde, gespecialiseerd in de behandeling van nierziekten en dialyse.

  Het is mijn doel om samen met de patiënten de beste keuze te maken voor de behandeling. Dat vraagt om goede medische kennis, maar vooral ook een persoonlijke aanpak en goede communicatie. Daarnaast zorg ik ervoor dat ik op de hoogte blijf van de meest recente ontwikkelingen in mijn vakgebied.”

  Sluiten
   
 • Mevrouw E. Kolsteren

  Mevrouw E. Kolsteren

  Aandachtsgebied: Hematologie en oncologie

  Mevrouw Kolsteren is opgeleid in het AMC en het VUmc, alwaar zij respectievelijk haar registraties in de hematologie en de medische oncologie behaalde. Zij heeft in het bijzonder veel expertise opgebouwd op het gebied van palliatieve zorg.

  Poli: maandag, woensdagochtend en donderdag.

   

  Sluiten
   
 • Mevrouw M. de Fost

  Mevrouw M. de Fost

  Sinds april 2015 werkt Mw. Dr. M. de Fost in het Waterlandziekenhuis als internist-endocrinoloog. Ze houdt zich vooral bezig met problemen in de hormoonhuishouding.

  De meest voorkomende hormonale aandoeningen zijn suikerziekte, botontkalking en hypofyse-, bijnier- en schildklierziekten. Aandoeningen die daarmee in verband staan vallen ook onder haar zorg. Bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol.

  Poli: Maandagmorgen, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag.

   

  Sluiten
   
 • De heer J. Vermeulen

  De heer J. Vermeulen

  Chef de Clinique dhr. J.N. Vermeulen houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van infecties en andere ontstekingsziekten. Zijn speciale aandacht heeft het gebruikt van antibiotica, vooral het beperken van het onnodig gebruik ervan.

  Daarbij staat de patiënt centraal. Het doel daarbij is dat de patiënt zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij/zij wil, zo min mogelijk gehinderd door klachten, de aandoening of eventuele behandeling.

  Bij infecties gaat het vaak om acute ziektebeelden die op de spoedeisende hulp worden gezien of waarbij patiënten worden opgenomen.

  Voorbeelden van klachten of ziektebeelden die Vermeulen op de poli ziet zijn:
  – aanhoudende of terugkerende koorts
  – terugkerende infecties waarbij gedacht wordt aan een gestoorde afweer
  – ziekte van Lyme
  – tuberculose
  – HIV (behandeling vindt niet plaats in ons ziekenhuis)
  – hepatitis B en C
  – vasculitis
  – systeemziektes als SLE aan Sjögren
  – eradicatie van MRSA of normaal gevoelige S. aureus

  Sluiten
   
 • Mevrouw dr. M. Vleugel

  Mevrouw dr. M. Vleugel

  Sinds maart 2013 werkt Mw. Dr. M. Vleugel met heel veel plezier in het Waterlandziekenhuis. Haar opleiding vond deels plaats in Haarlem en Amsterdam (VU medisch centrum).

  “Tijdens mijn opleiding kreeg ik al snel interesse voor oncologische aandoeningen. Dat heeft geleid tot mijn promotieonderzoek naar borstkanker, dat ik in 2006 afrondde. Daarna besloot ik oncoloog te worden.”

  Sluiten
   
 • Mevrouw R.E. Broers

  Mevrouw R.E. Broers

  Sinds 2011 werkt Mw. R. Broers in het Waterlandziekenhuis als hematoloog.

  “Als hematoloog houd ik mij met veel interesse en plezier bezig met vooral kwaadaardige bloedziekten als leukemie, lymfklierkanker en multiple myeloom (eerder de ziekte van Kahler genoemd). Daarnaast zie ik ook patiënten met goedaardige bloedziekten zoals immuuntrombopenie (ITP), thalassemie en ijzerstapelingsziekte (hemochromatose).

  Ik hoop voor al mijn patiënten een betrokken, praktisch en goed uitgelegde plan van diagnostiek te kunnen maken en behandelvoorstel te kunnen doen, zoveel mogelijk ondersteund door de meest actuele en complete wetenschappelijke inzichten. De hematologie is een zich erg snel ontwikkelende richting, met steeds veranderende ziektebeelden en behandelingen en veel nieuwe medicijnen.

  Gelukkig hoef ik dat niet in mijn eentje te doen. Binnen ons ziekenhuis hebben we een team van meerdere hematologen en zeer betrokken gespecialiseerd verpleegkundigen en dagbehandelingsverpleegkundigen dat heel veel hematologische behandelingen mogelijk maakt. We bieden ook zorg die niet direct gerelateerd is aan de therapie, maar meer in de vorm van begeleiding. Daarnaast is er een palliatief team.

  We hebben zeer goede banden met de hematologieafdelingen van VUmc en AMC, waarmee we ook heel regelmatig overleg hebben.”

  Aanwezig:

  Poli: dagelijks behalve woensdag.

  Sluiten
   
 • Mevrouw J. Kaijer

  Mevrouw J. Kaijer

  Verpleegkundig specialist oncologie

  Locatie: poli 21

  Spreekuren: alle werkdagen

  Contact
  Telefoon: (0299) 457 476

  Sluiten
   
 • De heer F.A.J. Verburg

  De heer F.A.J. Verburg

  Dhr. F.A.J. Verburg werkt sinds 2011 in het Waterlandziekenhuis als internist-endocrinoloog. Daarvoor deed hij ervaring op in het Universitair Medisch Centrum in Groningen.
  “Mijn werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit de zorg voor mensen met diabetes mellitus en schildklierziekten. Maar ik zet me ook graag in voor mensen met een andere hormoon- of stofwisselingsziekte.

  Het contact met mensen met een chronische ziekte inspireert me om samen tot de best mogelijke behandeling en begeleiding volgens de modernste wetenschappelijke inzichten te komen.”

  Aanwezig:

  Maandagmiddag: poli
  Dinsdag: poli, middag:  poli na 14.30 uur
  Woensdagmiddag: poli
  Donderdagmiddag: poli
  Vrijdagmiddag: poli tot 16.30 uur

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialisten

Op poli interne werken ook verpleegkundig specialisten (in opleiding). Wat zij precies doen, vindt u hier.

 • Mevrouw J. Kaijer

  Mevrouw J. Kaijer

  Verpleegkundig specialist oncologie

  Locatie: poli 21

  Spreekuren: alle werkdagen

  Contact
  Telefoon: (0299) 457 476

  Sluiten
   

Annemarie Schuitemaker-Bakker, verpleegkundig specialist

Zie ook:

Diabetes
Dialyse
Endoscopie
MDL