Hartrevalidatie

De polikliniek Hartrevalidatie heeft als doel om u, als hartpatiënt, te begeleiden na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Hartrevalidatie is bereikbaar op werkdagen van 8.30-9.00 uur, 12.00-13.00 uur en 15.00-16.00 uur. Er wordt telefonische spreekuur gehouden van 8.30 – 9.30 uur via (0299) 457 181. U kunt ook een e-mail sturen naar: hartrevalidatie@wlz.nl

Algemeen

Na opname in het Waterlandziekenhuis voor een (dreigend) hartinfarct, een dotterprocedure of een hartoperatie, kan uw behandeld cardioloog u doorverwijzen naar polikliniek Hartrevalidatie. Hartrevalidatie is bedoeld om u te ondersteunen bij het herstel van en/of omgaan met uw hartaandoening en u informatie te geven over het ziektebeeld. Ook wordt u geïnformeerd over de mogelijke invloed van uw leefstijl op uw hartaandoening. Zo nodig bespreken we met u hoe u uw leefstijl kunt verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die deelnemen aan een hartrevalidatieprogramma minder kans hebben op heropnames als gevolg van het hartprobleem en minder kans op sterfte als gevolg van het hartprobleem.

Voor wie

Het hartrevalidatieprogramma is er voor patiënten die een hartoperatie, een hartinfarct of een dotterbehandeling hebben gehad. Ook patiënten die een interne defibrillator dragen, hartritmestoornissen hebben of aanhoudende angina pectorisklachten hebben kunnen in aanmerking komen voor deelname aan een hartrevalidatieprogramma. De cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor hartrevalidatie. Voor deelname aan het programma is minimaal één afspraak  bij een cardioloog van het Waterlandziekenhuis noodzakelijk.

Waarom poliklinische revalidatie

Een hartaandoening kan lichamelijke, sociale en psychische gevolgen hebben, die grote invloed kunnen hebben op uw dagelijks leven.

 • Mogelijk weet u niet meer wat u nog kan doen en waar uw lichamelijke grenzen liggen. U vraagt zich af, waarom overkomt mij dit en hoe voorkom ik herhaling?;
 • Misschien voelt u zich angstiger, onzekerder en emotioneler dan normaal;
 • Het vanzelfsprekende vertrouwen in uw eigen lichaam kan minder zijn;
 • Uw partner en belangrijke naasten kunnen eveneens de gevolgen van uw hartprobleem ervaren.

Bij bovengenoemde factoren kan hartrevalidatie ondersteuning bieden.

Het programma

Het programma van de hartrevalidatie van het Waterlandziekenhuis kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek met een verpleegkundige van de hartrevalidatie;
 • Een inspanningstest;
 • Training zelfmanagement/gezond leven;
 • Een informatiebijeenkomst over hartaandoeningen en risicofactoren;
 • Bewegingsprogramma;
 • Een eindgesprek met de verpleegkundige van de hartrevalidatie.

Het hartrevalidatieteam

Het hartrevalidatieteam bestaat uit:

 • verpleegkundig coördinator
 • cardioloog
 • fysiotherapeut
 • maatschappelijk werker
 • diëtist
 • psycholoog

Patiënteninformatie

Poliklinische hartrevalidatie
Brief nazorgprogramma hartrevalidatie

www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/hartrevalidatie
www.hartenvaatgroep.nl
www.STIN.nl
www.Voedingscentrum.nl
www.ikstopnu.nl
www.apotheek.nl

Zie ook:

Cardiologie
CCU
Hartfalenpoli
Rapid Access Poli
Hartziekten
Cardiologie Centrum Waterland