Geriatrie

Klinische Geriatrie richt zich op oudere mensen met complexe ziekteproblemen.

De polikliniek Geriatrie is gevestigd in het Waterlandziekenhuis op poli 12. De poli is bereikbaar via (0299) 457 738.

Klinische Geriatrie richt zich op oudere mensen met complexe ziekteproblemen. Vaak is er sprake van verschillende ziekten tegelijk die op een ingewikkelde manier op elkaar ingrijpen.

Een belangrijk kenmerk is dat de patiënt daardoor zijn of haar zelfstandigheid verliest en (meer) hulp nodig heeft. Het specialisme klinische Geriatrie richt zich niet op één bepaald probleem maar op heel de mens.

Voor een goede kwaliteit van gezondheidszorg voor oudere patiënten is een geriatrisch netwerk binnen en buiten het ziekenhuis van groot belang. Een netwerk bevordert ook de continuïteit van de zorg. De polikliniek Geriatrie is onderdeel van het geriatrisch netwerk en bevordert actief de verdere ontwikkeling van de geriatrische zorg in de regio.

Uw afspraak op de poli

Doel is om de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand en functies in hun onderlinge samenhang te bekijken, te beoordelen en te behandelen. Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Belangrijk is dat u zich zo zelfstandig mogelijk kunt redden en vooral dat u tevreden bent over de kwaliteit van uw leven.

Een afspraak voor de polikliniek geriatrie kunt u ook maken via (0299) 457 738. Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk.

Een afspraak voor het verpleegkundig spreekuur maakt u via (0299) 457 486. Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk.

Hoe verloopt een eerste polikliniekbezoek?

U heeft een afspraak  van tenminste 1 ½ uur met de geriater en de geriatrie verpleegkundige. De geriater bespreekt met u:

  • uw ziektegeschiedenis;
  • de huidige klachten;
  • het gebruik van medicijnen;
  • verricht een lichamelijk onderzoek.

Zij onderzoekt welke ziektebeelden er zijn en beoordeelt welke ziekten kunnen en moeten worden behandeld.

Verder onderzoek

Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld door de psycholoog of neuroloog of moeten er extra röntgenfoto’s worden gemaakt.

Alle gegevens en behandeladviezen worden bij een volgend polibezoek met u besproken. Ook de huisarts krijgt hierover bericht en zal daarna de behandeling voortzetten.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak’.

Uw opname

Als een ziekenhuisopname vereist is, wordt u opgenomen in het Westfriesgasthuis in Hoorn.

Als een patiënt voor een ander specialisme is opgenomen, kan de geriater desgewenst in consult gevraagd worden.

Algemene informatie over uw opname vindt u op de pagina ‘uw opname’.

Specialisten

De geriaters van het Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis zijn werkzaam op beide locaties. Hun profiel vindt u hier.

Patiënteninformatie

Delier: Verhoogde kans op een delier?

Info voor de patiënten boven de 70 jaar. Voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers

Orthostatische hypotensie

Patiënteninformatie: Vallen voorkomen

Patiënteninformatie: Vrijheidsbeperkende interventies (VBI)

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

alsikouderword.nu

ouderenzorg.pagina.nl

alzheimer-ned.nl

seniorweb.nl

kenniscentrumwonenzorg.nl

anbo.nl