Geriatrie

Klinische Geriatrie richt zich op oudere mensen met complexe ziekteproblemen.

De polikliniek Geriatrie is gevestigd in het Waterlandziekenhuis op poli 12. De poli is bereikbaar via (0299) 457 738.

Klinische Geriatrie richt zich op oudere mensen met complexe ziekteproblemen. Vaak is er sprake van verschillende ziekten tegelijk die op een ingewikkelde manier op elkaar ingrijpen.

Een belangrijk kenmerk is dat de patiënt daardoor zijn of haar zelfstandigheid verliest en (meer) hulp nodig heeft. Het specialisme klinische Geriatrie richt zich niet op één bepaald probleem maar op heel de mens.

Voor een goede kwaliteit van gezondheidszorg voor oudere patiënten is een geriatrisch netwerk binnen en buiten het ziekenhuis van groot belang. Een netwerk bevordert ook de continuïteit van de zorg. De polikliniek Geriatrie is onderdeel van het geriatrisch netwerk en bevordert actief de verdere ontwikkeling van de geriatrische zorg in de regio.

Uw afspraak op de poli

Doel is om de lichamelijke, geestelijke en sociale toestand en functies in hun onderlinge samenhang te bekijken, te beoordelen en te behandelen. Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Belangrijk is dat u zich zo zelfstandig mogelijk kunt redden en vooral dat u tevreden bent over de kwaliteit van uw leven.

Een afspraak voor de polikliniek geriatrie kunt u ook maken via (0299) 457 738. Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk.

Een afspraak voor het verpleegkundig spreekuur maakt u via (0299) 457 486. Een verwijsbrief van uw huisarts is noodzakelijk.

Hoe verloopt een eerste polikliniekbezoek?

U heeft een afspraak  van 1 ½ uur met de geriater. Zij bespreekt met u:

 • uw ziektegeschiedenis;
 • de huidige klachten;
 • het gebruik van medicijnen;
 • verricht een lichamelijk onderzoek.

Zij onderzoekt welke ziektebeelden er zijn en beoordeelt welke ziekten kunnen en moeten worden behandeld.

Verder onderzoek

Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld door de psycholoog of neuroloog of moeten er extra röntgenfoto’s worden gemaakt. Als er veel onderzoek moet gebeuren, kan dit in dagbehandeling.

Meer informatie over deze dagopname vindt u in de brief analyse geriatrie, die u ontvangt bij het maken van een afspraak voor de dagbehandeling.

Alle gegevens en behandeladviezen worden bij een volgend polibezoek met u besproken. Ook de huisarts krijgt hierover bericht en zal daarna de behandeling voortzetten.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak’.

Uw opname

Als een ziekenhuisopname vereist is, kan dat in dit ziekenhuis of in overleg met u en/of behandelend specialist in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam plaatsvinden.

Als een patiënt voor een ander specialisme is opgenomen, kan de geriater desgewenst in consult gevraagd worden.

Algemene informatie over uw opname vindt u op de pagina ‘uw opname’.

Specialisten

 • Mevrouw P. Genet

  Mevrouw P. Genet

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Woensdag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialisten

 • Mevrouw M. Flipse

  Mevrouw M. Flipse

  Verpleegkundig specialist geriatrie

   

  Werkzaamheden
  In 2005 gestart met de opleiding NP met het voornemen in de patiëntenzorg werkzaam te blijven, gaandeweg de opleiding bleek echter dat de behoefte aan een teamleider groter was dan de mogelijkheid tot het opzetten van een NP domein voor een specifieke patiëntencategorie op de SEH. Omdat de opleiding tot NP voorheen door het WLZ verplicht gesteld was voor teamleiders, was deze keuze geen belemmering voor het afstuderen.

  Aan het eind van de opleiding bleek de functie teamleider SEH echter niet te combineren met de intensieve en/ of exclusieve zorg voor een NP patiëntencategorie. De opleiding heeft wel een zekere  meerwaarde bij de uitvoering van teamleiderstaken. De rollen van ‘innovator’ t.b.v. innovatie en implementatie, van ‘professional leader’ in het kader van samenwerking in een multidisciplinaire organisatie en van ‘consultant’ m.b.t. het werken aan kwaliteit sluiten naadloos aan bij de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden van een teamleider.

  De rollen ‘clinical expert’ en ‘clinical researcher’ zijn per definitie patiëntgebonden en daarmee niet meer behorend tot het huidige takenpakket. Hiermee is zij een vreemde “patiëntloze” eend in de bijt tussen de andere NP-ers in het Waterlandziekenhuis. De toekomst zal leren of er bestaansrecht is voor patiëntloze NP-ers, laten we hoopvol blijven: in de VS bestaan de NP managers al, meestal volgt Europa een decennium later!

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Acute verwardheid (delier) in het ziekenhuis
Maatregelen om een delier te voorkomen
Bevestiging afspraak poli Geriatrie

Info voor de patiënten boven de 70 jaar. Voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers

Orthostatische hypotensie

Vallen voorkomen

Vrijheidsbeperkende interventies (VBI) (afwijkend corps) 

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Geriatrisch onderzoek

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Maar het Waterlandziekenhuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

alsikouderword.nu

ouderenzorg.pagina.nl

alzheimer-ned.nl

seniorweb.nl

kenniscentrumwonenzorg.nl

anbo.nl