Geestelijke verzorging

De Dienst Geestelijke Verzorging richt zich speciaal op de geestelijke bagage van de mens omdat het om heelheid gaat.

De Dienst Geestelijke Verzorging is bereikbaar via (0299) 457 457 en per e-mail: dienstgeestelijkeverzorging@wlz.nl

Algemeen

Een ziekenhuisopname brengt de mens soms op een kruispunt in het bestaan en kan onzekerheid of angst met zich meebrengen. Naast de andere disciplines in het ziekenhuis richt de Dienst Geestelijke Verzorging zich speciaal op de geestelijke bagage van de mens omdat het om heelheid gaat: een mens is meer dan zijn ziekte!

Er kunnen vragen opkomen als:

  • Hoe het leven verder zin en vorm te geven?
  • Hoe om te gaan met een naderend levenseinde?
  • Waarom overkomt mij zoveel verdriet en onrecht?

Patiënten en/of familie kunnen dan behoefte hebben aan een gesprek van mens tot mens. Het vertellen en praten over de situatie kan al verlichtend zijn en helpen om de juiste keuzes te kunnen maken of weer verder te kunnen.

Voor deze vorm van ondersteuning kunt u een beroep doen op de Dienst Geestelijke Verzorging. Alles wat met de geestelijk verzorgers besproken wordt, blijft tussen u en hen.

Voor en door wie?

Voor:

  • Alle patienten en omstanders, ongeacht iemands geloofs- of levensovertuiging
  • Medewerkers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek

Door:

Geestelijk verzorgers:

Riekje van Osnabrugge (Protestants) en Jetske Miedema (Rooms-Katholiek)

Zondagviering

Naast de ondersteuning die geboden wordt, organiseert de Dienst Geestelijke Verzorging maandelijks een zondagviering.
Een overzicht van de data, tijden en locatie kunt u vinden in de agenda.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Dienst Geestelijke Verzorging vindt u in de brochure ‘Geestelijke verzorging in het Waterlandziekenhuis‘ of via de verpleging op de afdeling.