Fysiotherapie

Fysiotherapie behandelt patiënten met uiteenlopende stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Fysiotherapie is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur via (0299) 457 630 en is gevestigd op vleugel C0, poli 15/16.

Wij begeleiden patiënten in hun dagelijkse activiteiten en zelfredzaamheid. Dit gebeurt klinisch, poliklinisch en in revalidatiedagbehandeling.

Er kan sprake zijn van individuele therapie of van groepsbehandeling. Veelal wordt er multidisciplinair gewerkt wat zorgt voor een bundeling van kennis waardoor de behandeling goed wordt afgestemd en doeltreffend wordt uitgevoerd.

U heeft een verwijsbrief van de revalidatiearts of specialist nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut in het Waterlandziekenhuis, hier geldt geen directe toegankelijkheid Fysiotherapie.

Algemene informatie over uw afpraak op de poli vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Patiënteninformatie

COPD Tresholdtraining
Thoraxoperatie

Hartfalen (voorlichting) - borgschaal

Vestibulaire gewenningsoefeningen

Kinderfysiotherapie – ontwikkelingsgerichte zorg

Zie ook:

Revalidatie & Therapie
Revalidatiegeneeskunde
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Bekkenfysiotherapie
Maatschappelijk werk
Hartrevalidatie
Longziekten