Fertiliteit Centrum Waterland

Ongewild kinderloos; wat kunt u eraan doen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u direct contact opnemen met de fertiliteitsverpleegkundige. Zij is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.15 uur via (0299) 457 669 of fertiliteitsverpleegkundige@wlz.nl.

Algemeen

U heeft een kinderwens
U heeft een kinderwens en het lukt niet om zwanger te worden? Bespreek dit met uw huisarts en overleg met uw huisarts om een vruchtbaarheidsonderzoek in het Fertiliteit Centrum Waterland uit te laten voeren.

Fertiliteit betekent letterlijk ‘vruchtbaarheid’. Uit onderzoek blijkt dat een kinderwens niet altijd ‘vanzelf’ overgaat in een zwangerschap. Enkele cijfers:

  • Bij een op de zes paren gaat een kinderwens niet ‘vanzelf’ over in een zwangerschap;
  • Twee tot tien procent van de paren wordt niet spontaan zwanger;
  • Tien tot 25 procent krijgt niet zondermeer een tweede of volgend kind.

Wat is het Fertiliteit Centrum Waterland

In het Fertiliteit Centrum Waterland in het Waterlandziekenhuis werken gynaecologen, echoscopisten en fertiliteitverpleegkundigen nauw samen. Doel is om met u op zoek te gaan naar de oorzaak en een passende oplossing. De polikliniek is speciaal voor paren met vruchtbaarheidsstoornissen.


Het fertiliteitscentrum van het Waterlandziekenhuis is door patiëntenvereniging Freya onderscheiden met een Pluim.
Dit betekent dat voldaan wordt aan minimaal dertien van de vijftien kwaliteitscriteria die Freya heeft opgesteld voor de fertiliteitszorg. Deze criteria hebben o.a. betrekking op het behandelteam, het onderzoek, de behandeling en de patiënttevredenheid en/of -ervaringen.

Behandelingen

In het Fertiliteit Centrum Waterland vinden onder meer vruchtbaarheidsbehandelingen plaats zoals:

  • ovulatie-inductie (OI) met FSH (een soort hormoon) injecties;
  • geassisteerde voortplanting zoals Intra Uterine Inseminatie (IUI).

Uw afspraak op de poli

Het Fertiliteit Centrum Waterland houdt op dinsdagavond (in de oneven weken) spreekuur in het Waterlandziekenhuis, poli 10 (gynaecologie).

De eerste drie afspraken zien er als volgt uit:

  • Kennismakingsgesprek met beide partners. Tijdens dit gesprek brengen we de persoonlijke situatie in kaart;
  • Oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek (OFO): we controleren de eisprong en onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat de eileiders niet optimaal functioneren. Ook de kwaliteit van het sperma wordt nagekeken;
  • Vervolgafspraak. Op basis van de uitslagen van het OFO-onderzoek bespreken we welke mogelijkheden er voor u bestaan. In enkele gevallen is er helaas geen oorzaak te vinden voor de verminderde vruchtbaarheid.

Bovengenoemde traject neemt ongeveer vier tot zes weken in beslag.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde. Deze is tijdens kantooruren van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar via (0299) 457 138.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Patiënteninformatie

Brochure Fertiliteitspoli

Links
Patiëntenvereniging Freya

Zie ook:

Gynaecologie