Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het dagelijks functioneren.

Ergotherapie is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur via (0299) 457630 en is gevestigd op vleugel C0, poli 15/16.

Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het zo optimaal mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door een aandoening of trauma een lichamelijke of psychische beperking hebben.

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse “ergos” wat handeling, werk of daad betekent.

Ervaart u (tijdelijke) problemen in het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, huishoudelijke taken, hobby’s, sociale contacten en werk dan kan ergotherapie u weer op weg helpen. Hoe ingewikkeld dagelijkse activiteiten zijn, realiseert u zich pas als het functioneren tijdelijk of blijvend beperkt is.

Ergotherapie is er ook voor kinderen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten of schoolse vaardigheden.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Wat doet de ergotherapeut?

Uw hulpvraag en de problemen die u ervaart bij uw dagelijkse activiteiten vormen het uitgangspunt van de therapie. De eerste – diagnostische – fase van de behandeling richt zich op het in kaart brengen van uw lichamelijk, sociaal en maatschappelijk functioneren en het bepalen van de doelen voor de therapie. De diagnostiek bestaat uit intake-gesprekken, observatie van activiteiten en afname van testen.

Behandelingen

De behandeling richt zich op het vergroten van uw zelfstandigheid en uw welbevinden in het dagelijks leven. De behandeling kan bestaan uit:

  • Training (training van lichaamfuncties, training van vaardigheden);
  • Advies gericht op het anders leren handelen (bijvoorbeeld energie verdelen, uitvoeren van dagelijkse activiteiten);
  • Voorlichting/advies aan mantelzorgers/ scholen of andere derden;
  • Voorlichting/advies gericht op hulpmiddelen en woningaanpassingen;
  • Aanmeten van orthesen voor de hand/arm, zoals spalken.

Patiënteninformatie

Assesment of Motor and Process Skills (AMPS)

Tips om nee te helpen zeggen

Zie ook:

Revalidatie en Therapie
Fysiotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Bekkenfysiotherapie
Maatschappelijk werk