Endoscopie

Op de afdeling Endoscopie vinden diagnostische en therapeutische onderzoeken plaats.

Tijdens werkdagen is de afdeling Endoscopie te bereiken via (0299) 457 525. De afdeling  is onderdeel van het poliklinisch behandelcentrum en is gevestigd in bouwdeel J0, poli 19.

Algemeen

De arts/endoscopist kijkt met een flexibele scoop in de maag, darm of longen. Verder vinden op de afdeling endoscopie beenmergpuncties, botbiopten en leverpuncties plaats. Dit om een diagnose te bepalen.

Sedatie
Wanneer u in het Waterlandziekenhuis een uitgebreid onderzoek en/of behandeling ondergaat, kan het zijn dat dit onderzoek/deze behandeling plaatsvindt onder sedatie. Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. Sedatie zorgt er in het algemeen voor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling als acceptabel ervaart. Er zijn verschillende vormen van sedatie. Bij het maken van uw afspraak ontvangt u hierover nadere informatie.

Uw afspraak op de poli

Afspraken vinden plaats via de internist of longarts en soms via de huisarts.

Er wordt naar gestreefd iedereen op de afgesproken tijd te helpen. Het kan gebeuren dat een onderzoek uitloopt waardoor de afgesproken tijd, die de patiënt daarop volgend heeft, gepasseerd wordt. Zo ontstaat wachttijd.

Algemene informatie over uw afspraak op de poli vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Uw opname

Een opname op onze dagbehandeling is nodig als een onderzoek onder sedatie wordt gedaan. Na afloop van het onderzoek zal de patiënt nog 1,5 tot 2 uur op onze afdeling blijven.

Algemene informatie over uw opname vindt u op de pagina ‘uw opname‘.’

Specialisten

 • De heer X. Vos

  De heer X. Vos

  MDL-arts (maag, lever darm)

  Sluiten
   
 • Mevrouw M. Sikkens

  Mevrouw M. Sikkens

  MDL-arts (maag, lever darm)

  Sluiten
   
 • De heer F. te Braake

  De heer F. te Braake

  MDL-arts (maag, lever darm)

  Sluiten
   
 • De heer A. Karimbeg

  De heer A. Karimbeg

  Naam: Azem Karimbeg
  Specialisme: MDL
  Functie: Internist
  Aandachtsgebieden: Maagdarmleverziekten
  Opleiding: In het VUMC
  Verbonden aan het WLZ sinds: Sinds nov 2016
   Eerdere werkgevers: Sinds 2010 in het WFG werkzaam
  Promotieonderzoek:  
  Persoonlijke introductie:  
  Poli op:  
  Sluiten
   
 • De heer S. Balkema

  De heer S. Balkema

  MDL-arts (maag, lever darm)

   

  Naam:  S. (Sebastiaan) Balkema
  Specialisme:  MDL-arts
  Functie:  MDL-arts
  Aandachtsgebieden:  Maag, darm en lever
  Opleiding: Geneeskunde in het AMC in Amsterdam. 2006 basisarts en in 2013 klaar als MDL-arts
  Verbonden aan het WLZ sinds:  oktober 2016
  Eerdere werkgevers: Vanaf 2013 tot december 2015 werkzaam in het Teergooi ziekenhuis in Hilversum
  Promotieonderzoek:
  Persoonlijke introductie:  Ik ben in januari 2016 begonnen als MDL-arts in het Westfriesgasthuis en werk nog steeds. Sinds oktober ben ik daarnaast een dag in de week werkzaam als MDL-arts in het Waterlandziekenhuis
  Poli op:  woensdag
  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Uitgebreide patiënteninformatie over:

Onderzoeken op het gebied van de Interne geneeskunde / MDL (maag-darm-lever)
Beenmergpunctie-botpunctie
Gastroscopie
Rustkamer
Tijdschema voor het laxeren met Moviprep
Sigmoidoscopie
Coloscopie

Onderzoeken op het gebied van de Longziekten
Bronchoscopie: inwendig onderzoek van de luchtwegen
Empyeemspoeling
Pleura punctie
Rustkamer
Thoraxdrainage

Zie ook:

Interne geneeskunde
Longziekten
Bevolkingsonderzoek darmkanker