Diabetes

De afdeling is bereikbaar op werkdagen via (0299) 457 126 en bevindt zich op H1 van het Waterlandziekenhuis en op maandag- en dinsdagmiddag in Behandelcentrum Waterland Oost op de eerste etage, poli Noord.

Algemeen

U heeft de diagnose diabetes mellitus of diabetes gravidarum (zwangerschapsdiabetes) gekregen van de internist, of u bent al bekend met diabetes mellitus en u werd doorverwezen naar de internist. In dat geval zal u na uw bezoek aan de internist bij de diabetesverpleegkundige terecht komen.

Als diabetesteam vinden wij het belangrijk dat u goede zorg krijgt en dat u in staat gesteld wordt om zelfstandig om te kunnen gaan met uw diabetes mellitus.

De diabetesverpleegkundige geeft informatie over diabetes mellitus en verzorgt de  instructie en begeleiding .

Wist u dat wij per 2014 een Achmea PLUS-certificaat Diabetes Mellitus hebben ontvangen vanwege onze kwalitatief goede zorg?

Uw afspraak op de poli

De diabetesverpleegkundige werkt op afspraak. Een afspraak maakt u telefonisch van maandag t/m vrijdag via (0299) 457 126.

De diabetesverpleegkundige houdt spreekuur op afdeling H1 van het Waterlandziekenhuis. Er wordt ook spreekuur gehouden in het Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam.

De diabetesverpleegkundige heeft regelmatig overleg met apotheek, diabetesvereniging, collega’s van Zaans Medisch Centrum en Evean.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Diabetescarrousel

Eén van de controles door de diabetesverpleegkundige zal gecombineerd worden met een bezoek aan de diëtist en de podotherapeut. Het consult bij elk van de drie disciplines duurt 15 minuten. Houdt u er rekening mee dat het totale bezoek aan de drie disciplines ongeveer een uur duurt. Als u komt voor een bezoek aan de Diabetescarrousel, wilt u zich dan melden bij de poliassistente (poli 21). Indien u alleen een afspraak heeft bij de diabetesverpleegkundige, duurt dit consult ongeveer 30 minuten. Voor dit bezoek kunt u direct plaatsnemen in de wachtruimte van poli 21.

Podotherapeut

De podotherapeut voert de jaarlijkse preventieve voetcontrole uit. De podotherapeut houdt zich in de carrousel alleen bezig met diabetesgerelateerde voetproblematiek, zoals controle van het de bloedvaten, de zenuwen en de stand van de voeten.

Tevens geeft hij voorlichting en advies over preventie en behandeling van de zogenaamde “diabetische voetproblematiek”. Ook andere voetklachten kunnen worden behandeld door de podotherapeut. Deze worden dan, indien nodig, in een andere afspraak behandeld.

Diëtist

Bij de behandeling van diabetes mellitus is een goede, gezonde en aan de diabetes mellitus aangepaste voeding belangrijk. Het voedingsadvies dat de diëtist geeft, heeft als doel om het glucosegehalte in het bloed binnen de normale grenzen te houden of grote schommelingen van de bloedglucose te voorkomen.

Wilt u voor het bezoek aan de diëtist op papier bijhouden wat u eet? Dit graag gedurende twee dagen (indien van toepassing: zowel de werkdag als een vrije dag).

Natuurlijk kunt u ook met vragen bij de diëtiste terecht ten aanzien van onderwerpen die niet genoemd zijn. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Welke controles zijn er dus gedurende het jaar?

U komt bij de internist.

De volgende controle 3 maanden later is bij de diabetesverpleegkundige.

De controle 3 maanden daarna is weer bij de internist.

De controle daarna is de diabetescarrousel, waarin u de diabetesverpleegkundige, de podotherapeut en de diëtist op 1 dag treft.

Natuurlijk kan in individuele gevallen van dit schema worden afgeweken.

Tot slot

In ons ziekenhuis werken momenteel drie diabetesverpleegkundigen. Het kan gebeuren dat u tijdens het bezoek aan de carrousel niet de u bekende diabetesverpleegkundige of diëtiste treft. De consulten buiten de diabetescarrousel vinden in principe wel bij de eigen diabetesverpleegkundige of diëtiste plaats.

Patiënteninformatie

Wat een diabetesverpleegkundige voor u kan betekenen

Accu-chek Mobile en Accu-chek Fastclix

Accu-chek Performa met fastclick

Accu-chek Performa met softclix

Apidra

Ascensia Microlet en Contour
Brief 3 maandelijkse controle diabetes

Contour TS

Controle van bloedglucosemeters

Diabetescarrousel

Wat een diabetesverpleegkundige voor u kan betekenen

Diabetes Mellitus en vakantie

Flextouch instructie

Freestyle Insulinx

Humalog

Humalog mix25

Humuline 30-70

Hyperglycemie en Hypoglycemie

Clikstar: instructie

Inbrengen continue glucosesensor i-pro

Instructie flexpen

Novopen 4: instructie insuline spuiten

Solostar: instructie en gebruik

Insulatard

Insuline Tolerantie Test (ITT)

Insuman Comb 25 (15 of 50)

Kwikpen instructie

Lantus

Levemir

Novomix 30

Novorapid

One touch select plus

Savvio insulinepen instructie

Transitietraject voor adolescenten met diabetes mellitus

Uitleg over i-pro voor patiënten


Links
Diabetesvereniging Nederland

Zie ook:

Interne geneeskunde