Dermatologie

Het specialisme dermatologie onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met een huidaandoening.

Afspraken voor zowel Volendam als Purmerend kunt u maken via (0299) 457 141. De polikliniek bevindt zich in het Waterlandziekenhuis op de begane grond in vleugel A0. In het Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam kunt u op maandag terecht op poli Noord, eerste etage.

Algemeen

Het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten gebeurt voornamelijk poliklinisch. Is poliklinische behandeling niet mogelijk, dan wordt u opgenomen op de gecombineerde afdeling. Hier worden patiënten voor meerdere specialismen opgenomen.

Partners

MediDerma
Wij hebben een samenwerking met de huidtherapeuten van MediDerma in Purmerend. Hierdoor kunnen wij u meer service bieden en u sneller helpen.

Evean
Voornamelijk bij de behandeling van zogenaamde open benen (ulcus cruris) krijgt u de eerste verbandwisseling(en) op de polikliniek dermatologie, uitgevoerd door de polikliniekassistenten en onder toezicht van de dermatoloog. Mocht de dermatoloog het nodig vinden dan wordt u voor het verdere verloop van de verbandwisselingen doorverwezen naar de verbandpolikliniek van Evean Thuiszorg. De verbandwisselingen worden verricht door de gespecialiseerde verpleegkundigen wondbehandeling van de thuiszorg.

Behandelingen

Lichttherapie
Voor de behandeling van verschillende huidaandoeningen kunt u behandeld worden met lichttherapie. U wordt gedurende een aantal weken op vaste momenten en gedurende een aantal minuten behandeld. Deze behandeling vindt alleen plaats op voorschrijven van de dermatoloog.

 • Huidkankerbehandeling met behulp van Photo Dynamische Therapie
 • Inspuiten van spataderen (scleroseren)
 • Poliklinische Dermatologische operatieve ingrepen
 • Behandeling van wratten
 • Allergietesten

Uw afspraak op de poli

Voor uw afspraak bij dermatologie heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De assistent van dermatologie belt u binnen 3 werkdagen om een afspraak te maken. U kunt ook zelf bellen via 0299 457 141.

Spreekuur ‘verdacht plekje’
De dermatologen van het Waterlandziekenhuis houden het spreekuur ‘verdacht plekje’. Als u een onrustige moedervlek of een ander verdacht plekje heeft, kan uw huisarts u naar dat spreekuur doorverwijzen. De dermatoloog beoordeelt het plekje en verwijdert die zo mogelijk meteen. De dermatoloog kan in samenspraak met u een ander behandelplan voorstellen.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Onderzoek en behandeling melanomen
Als bij u een vermoeden van huidkanker (melanoom) bestaat, verwijst uw huisarts u door naar de dermatoloog, de algemeen chirurg of de plastisch chirurg. U doorloopt een traject van onderzoek en behandeling, wat wij het ‘zorgpad melanoom’ noemen. We hebben de stappen in het traject zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen of onnodig veel wachttijd heeft tussen de afspraken. Tijdens het traject kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelend arts.

Na de verwijzing
Na verwijzing door de huisarts belt u het secretariaat van de polikliniek voor een afspraak. U heeft op korte termijn (binnen 5 werkdagen) een afspraak . Dit kan soms al dezelfde dag zijn.

Diagnose
Tijdens uw eerste afspraak bekijkt de medisch specialist de afwijking op uw huid. Op basis van uiterlijke kenmerken kan met redelijke zekerheid vastgesteld worden of het om een melanoom gaat. Bij een verdenking op een melanoom moet de afwijking in principe in zijn geheel worden verwijderd voor microscopisch onderzoek. Aan de hand van dat onderzoek wordt de diagnose met grote zekerheid gesteld.

Eerste operatie
Soms verwijdert de medisch specialist meteen tijdens de eerste afspraak de huidafwijking. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving op de poliklinische behandelunit. U krijgt dan een vervolgafspraak bij de dermatoloog voor de uitslag van het onderzoek, het verwijderen van de hechtingen en de vervolgstappen. ?Is verwijdering van de afwijking niet meteen mogelijk, dan maakt de secretaresse met u aparte afspraken voor het verwijderen van de afwijking, het bespreken van de uitslag en de vervolgstappen.

Uitslag eerste onderzoek
U komt terug op de polikliniek voor de uitslag van het microscopisch onderzoek en het verwijderen van de hechtingen. ?Op basis van de kenmerken van het melanoom kan bij u vervolgonderzoek nodig zijn naar eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren. Voor dit onderzoek wordt de schildwachtklier verwijderd. Deze ingreep gebeurt dan tegelijk met het verwijderen van een stuk huid rondom het litteken waar het melanoom heeft gezeten. Binnen 4 weken na het laatste gesprek met uw arts wordt u geopereerd. De datum en de chirurg die u opereert, worden in overleg met u bepaald.

Tweede operatie
Na het verwijderen van het melanoom volgt altijd een tweede operatie, bij voorkeur binnen 6 weken na uw eerste afspraak op de poli. Rondom het litteken waar het melanoom in eerste instantie is verwijderd, wordt voor de zekerheid nogmaals een stuk huid weggehaald met een marge van 1 of 2 cm. De marge is afhankelijk van de vastgestelde dikte (Breslow-dikte) van het melanoom. Als deze kleiner of gelijk is aan 2 mm, is een marge van 1 cm voldoende, anders wordt 2 cm aanbevolen.?Bij deze operatie kan een vrij grote wond ontstaan, die niet altijd direct kan worden gehecht. In dat geval is een huidtransplantatie nodig om de wond te sluiten. Dit gebeurt soms poliklinisch, maar meestal onder narcose. Deze operatie wordt uitgevoerd door de chirurg. Ook dit operatieweefsel wordt weer microscopisch onderzocht.

Na uw tweede operatie
Na uw tweede operatie heeft u een afspraak met uw dermatoloog of chirurg. De hechtingen worden verwijderd en u krijgt de uitslag van het tweede microscopisch onderzoek. Ook worden uw andere moedervlekken onderzocht. Nacontrole vindt plaats volgens de landelijke richtlijn. ?Bij de gecombineerde operatie waarbij ook de schildwachtklier is verwijderd, heeft u altijd een vervolgafspraak met de chirurg. Deze controleert de wond en bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Ook hoort u van de chirurg wanneer u voor controle terug moet komen.
Folder: Melanoom Folder: Verwijdering Schildwachtklier bij melanoom

Controles
Na behandeling van een melanoom is het belangrijk de huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe pigmentafwijkingen ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, is het verstandig de huisarts of dermatoloog te raadplegen. Het aantal controlebezoeken bij de dermatoloog of chirurg is afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Soms hoeft u maar één keer terug te komen voor een (eenmalig) controlebezoek. Het kan ook zijn dat u vaker terug moet komen voor controle in het ziekenhuis, gedurende een aantal jaren na het optreden van een melanoom.
U spreekt met uw behandelend medisch specialist af hoe vaak u wordt gecontroleerd. Na behandeling van een melanoom is het belangrijk de huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe pigmentafwijkingen ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, is het verstandig de huisarts of dermatoloog te raadplegen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten van iemand die een melanoom heeft gehad, hangen sterk af van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen. Dit laatste is weer afhankelijk van de kenmerken van het melanoom zoals die bij microscopisch onderzoek zijn vastgesteld. Hoe dunner het melanoom, des te groter de kans op volledige genezing. Momenteel is de overlevingskans van alle mensen met een melanoom in Nederland ongeveer 80%. Bij een uitzaaiing in een lymfeklier is de kans op genezing minder groot.


Bron: Stichting melanoom

Uw opname

De meeste behandelingen door de dermatologen vinden poliklinisch plaats of op de afdeling Dagbehandeling. Is het toch noodzakelijk dat u voor langere tijd wordt opgenomen, dan vindt dit plaats op een gecombineerde afdeling, van verschillende specialismen.

Algemene informatie vindt u op de pagina ‘uw opname‘.

Specialisten

 • Mw. M.D. Sprockel

  Mw. M.D. Sprockel

   
 • De heer P.M.J.H. Kemperman

  De heer P.M.J.H. Kemperman

  Aandachtsgebieden: kinderdermatologie en inflammatoire dermatologie

  De heer Kemperman heeft zijn specialisatie Dermatologie doorlopen in het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn aandachtsgebieden zijn kinderdermatologie en inflammatoire dermatologie. Daarnaast heeft Kemperman veel ervaring met dermato-oncologie, dermachirurgie en psychodermatologie. Kemperman blijft op de dinsdagen verbonden aan het Erasmus MC in verband met zijn promotieonderzoek naar de relatie eczeem en verstoorde huid barrière.

  Aanwezig:

  Woensdag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdag: flebologie, middag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw R.E. Brandsen

  Mevrouw R.E. Brandsen

  Aanwezig:

  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: poli
  Donderdag: flebologie, middag: poli

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Aldara® crème

Efudix® crème

Allergologisch onderzoek

Fotodynamische therapie bij actinische keratosen

Fotodynamische therapie bij actinische keratosen met gebruik van Metvix crème

Fotodynamische therapie bij basaalcelcarcinoom

Fotodynamische therapie bij basaalcelcarcinoom met gebruik van Metvix crème

Fotodynamische therapie bij Morbus Bowen

Fotodynamische therapie bij Morbus Bowen met gebruik van Metvix crème

Lichttherapie

Operatieve ingreep Dermatologie

Nazorg operatieve ingreep

Verrichtingenspreekuur Dermatologie
Nazorg fotodynamische therapie

Nazorg sclerocompressietherapie

 

Links
huidarts.com
huidarts.info
Website betrouwbare bron

Zie ook:

Flebologisch Centrum Waterland
Dagbehandeling