Dagbehandeling

Op deze pagina vindt u informatie over de afdeling Dagbehandeling.

U kunt de afdeling Dagbehandeling bereiken van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer (0299) 457 993. De afdeling bevindt zich op D2.

Algemeen

U wordt binnenkort opgenomen voor een dagopname op de afdeling Dagbehandeling. Deze afdeling bevindt zich op verpleegafdeling D2.

De afdeling Dagbehandeling is een gewone verpleegafdeling, met het verschil dat u op deze afdeling niet overnacht. Op Dagbehandeling liggen diverse patiënten voor verschillende ingrepen. U kunt dan denken aan arthroscopie van de knie, liesbreukoperaties maar ook staaroperaties. Voor sommige operatieve ingrepen hoeft u maar een paar uur opgenomen te worden.  Als u goed hersteld na uw ingreep gaat u in principe in de loop van de dag weer naar huis.

Uw opname

Uw dagopname
U meldt zich ’s morgens samen met uw contactpersoon (bijvoorbeeld uw partner of een familielid) op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Dagbehandeling.

Opnamegesprek
U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige vertelt u (en uw contactpersoon)  uitgebreid wat u deze dag te wachten staat.  Het is de bedoeling dat uw contactpersoon na dit opnamegesprek weer vertrekt.

Voorbereidingen
Afhankelijk van de behandeling vinden er voorbereidingen plaats.

Na de behandeling
Na de ingreep komt u eerst terecht op de uitslaapkamer (ook als u bijvoorbeeld een ruggenprik heeft gehad). Daar verblijft u, afhankelijk van de ingreep, gemiddeld een half uur tot een uur. Hierna komt u terug op de afdeling Dagbehandeling. De verpleegkundige controleert uw pols, bloeddruk en wond. Wij laten de contactpersoon weten dat uw ingreep klaar is. Als u goed wakker bent en zich niet misselijk voelt, krijgt u iets te drinken en een broodmaaltijd aangeboden.

Bezoekregels
Op de afdeling Dagbehandeling kunt u geen bezoek ontvangen van uw familie of bekenden. Dit in verband met het kortdurende verblijf.  Uitzonderingen hierop zijn ouders van kinderen jonger dan 16 jaar, dit in overleg met de verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling.

Langer medische en verpleegkundige hulp nodig?
Mocht blijken dat u langer medische en verpleegkundige hulp nodig heeft, dan wordt u overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling van het Waterlandziekenhuis. U kunt dan meestal in de loop van de avond of de volgende dag weer naar huis toe.

Algemene informatie over uw opname vindt u op de pagina ‘uw opname‘.

Uw ontslag

Naar huis
Voor u naar huis gaat, krijgt u van de verpleegkundige een ontslagpakket. Hierin vindt u een afspraak voor controle op de polikliniek en een formulier met instructies voor thuis.

Vervoer
Zodra uw gezondheidstoestand het toelaat, belt uw verpleegkundige uw contactpersoon om te regelen dat u opgehaald wordt. Wij raden u af alleen naar huis te gaan.

Complicaties

Het is mogelijk dat er na uw ontslag uit het ziekenhuis, thuis complicaties optreden. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Zorg ervoor dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en dat u de eerste nacht niet alleen bent;
  • Patiënten die geopereerd zijn door een chirurg of orthopeed nemen bij complicaties thuis contact op met de poli Chirurgie (0299) 457 640 of poli Orthopedie (0299) 457 650. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp via (0299) 457 368. Dit geldt tot een maand na uw operatie. Hierna kunt u bij uw huisarts terecht;
  • Overige patiënten nemen bij complicaties binnen de eerste 24 uur contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp (0299) 457 368. Na deze 24 uur kunt u contact opnemen met uw huisarts;

Huisarts informeren
De specialist informeert uw huisarts zo snel mogelijk over uw ingreep, zodat hij u verder kan begeleiden.

Belronde

Meestal wordt u de eerste werkdag na uw opname gebeld door een verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling. Zij vraagt hoe het met u gaat en u kunt haar vragen stellen.

Patiënteninformatie

Dagbehandeling

Aderlating

Angiografie: Adviezen nazorg Angio-Seal

Adviezen nazorg angiografie

Instructies na ingreep
Orale Glucose Tolerantie Test