Continentie Centrum Waterland

Het Continentiecentrum Waterland (CCW) is een polikliniek gespecialiseerd in de behandeling van incontinentie-klachten.

Algemeen

Ongewild urineverlies?

 • De één verliest wat druppels, de ander kan haar plas niet meer ophouden;
 • Zowel jongere als oudere vrouwen ondervinden hier hinder van;
 • Vrouwen vinden het vaak lastig om erover te praten;
 • 70% van de klachten kan verholpen worden.

Er is wat aan te doen!
Het Continentiecentrum Waterland (CCW) is een polikliniek gespecialiseerd in de behandeling van incontinentieklachten. Door de unieke combinatie van verschillende professionals, krijgt u precies de behandeling die het beste bij u past.

Het team bestaat uit:

 • uroloog
 • gynaecoloog
 • continentieverpleegkundige
 • bekkenfysiotherapeut
 • psycholoog

Ongewenst urineverlies komt bij 1,2 miljoen vrouwen van boven de 35 jaar voor. Helaas is dit nog vaak een taboe-onderwerp en durven velen hier niet over te praten of naar de arts te gaan. Er is wat aan te doen! Het is een probleem dat serieus aandacht verdient.

Oorzaken en gevolgen

Mogelijke oorzaken van urineverlies kunnen komen door problemen met :

 • de blaasspier;
 • de sluitspier;
 • de bekkenbodemspieren;
 • de plasbuis;
 • de vulling van de blaas;
 • gestoorde werking van zenuwstelsel.

Mogelijke gevolgen van ongewild urineverlies:

 • angst voor urinelucht;
 • proberen te verbergen van het probleem;
 • vermijden van reizen, openbaar vervoer, sport en lichamelijke inspanning;
 • geïsoleerd raken door niet deel te nemen aan sociale activiteiten;
 • afweren van  intimiteit en seks.

Wat kunt u er zelf aan doen?

 • op regelmatige tijden gaan plassen;
 • in juiste houding op de wc zitten;
 • vermijd prikkelende voeding;
 • vermijd kou;
 • oefen de bekkenbodemspieren alleen als u zeker weet welke spieren het zijn;
 • bespreek uw klachten met uw arts, er is een oplossing voor uw probleem.

Soorten incontinentie

De meest voorkomende vormen van urine-incontinentie zijn:

 • Inspannings- of stress-incontinentie: ongewild urineverlies bij plotselinge inspanning;
 • Urge of aandrangincontinentie: plotselinge, hevige aandrang om te plassen, gevolgd door urineverlies;
 • Gemengde incontinentie: een combinatie van verschijnselen van stress- en aandrangincontinentie;
 • Overloopincontinentie: vindt plaats wanneer de blaas niet volledig wordt geleegd.

Stress-incontinentie
Oorzaak: uw urinebuis blijft niet gesloten tot het tijd is om te plassen. Door elke beweging die druk uitoefent op de blaas (zoals niezen, lachen, iets optillen) verzwakt de afsluiting van de urinebuis, waardoor urine ontsnapt. De voornaamste oorzaak is een verzwakte bekkenbodem, hierdoor zakt de blaas wat uit en sluit de urinebuis niet goed af. Een andere oorzaak kan zijn dat de sluitspier van de urinebuis niet goed werkt. Stress-incontinentie is de meest voorkomende vorm bij vrouwen: het is een specifieke ‘vrouwenkwaal’ en kan uw dagelijkse leven aardig beperken.

Behandelmethoden: bekkenbodemoefeningen, medicatie, operatie. De resultaten zijn zeer goed. 70% van behandelde patiënten in het CCW is geheel droog.

Urge-incontinentie
Behandelmethoden: plastraining door bekkenfysiotherapeut of continentieverpleegkundige, bekkenbodemoefeningen anders dan bij stressincontinentie, medicatie, zelfcatheterisatie, operatie, neurostimulatie.

Behandelingen

Afhankelijk van uw diagnose stelt de specialist samen met u een behandelplan op. De volgende behandelmethoden, of combinatie ervan, zijn mogelijk:

 • bekkenfysiotherapie;
  specifieke bekkenbodemoefeningen ter spierversterking of ontspanning
  diagnostisch bekkenbodemonderzoek
 • hulpmiddelen;
  tampons en ringen
 • medicijnen;
 • operatie.

TVT-O-operatie
Veel vragen en onduidelijkheden zijn er over de TVT-O-operatie: een eenvoudige operatie met goede resultaten. Een TVT-O-operatie is het plaatsen van een spanningsvrij bandje om de plasbuis heen. Dit bandje neemt de functie van uw bekkenbodemspier over door uw urinebuis te ondersteunen. Door deze ondersteuning wordt uw plasbuis afgesloten en voorkomt het ongewild urineverlies. Lees uitgebreid de informatie in de folder TVT-O-operatie.

Grote voordelen van deze operatie zijn:

 • dagbehandeling: u gaat dezelfde dag weer naar huis;
 • operatie duurt maximaal 30 minuten;
 • complicaties zijn gering;
 • lokale of regionale verdoving;
 • door het spanningsvrije bandje heeft u weinig problemen met plassen na de operatie;
 • binnen twee dagen kunt u uw normale dagelijkse activiteiten hervatten;
 • zeven jaar na operatie is nog steeds 85% droog en tevreden.

TVT in het Waterlandziekenhuis
In het Waterlandziekenhuis in Purmerend worden jaarlijks ruim 200 TVT-operaties succesvol uitgevoerd. Achtergrondinformatie kunt u lezen via de links naar websites onder het kopje ‘Patiënteninformatie’.

Uw afspraak op de poli

U wordt gebeld door de afsprakenplanner voor het maken van een afspraak. Na het maken van de afspraak ontvangt u van ons vragenlijsten en een invulboekje.

U kunt ook direct contact opnemen met onze continentieverpleegkundige door op woensdag  tussen 10.00 – 11.30 uur te bellen met (0299) 457 576 of een e-mail te sturen naar ccw@wlz.nl.

Iedere woensdag van 13.30 tot 17.00 uur houden wij spreekuur in het Behandelcentrum Waterland Oost in Volendam.

Algemene informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli’.

Patiënteninformatie

Ongewild verlies van urine en/of ontlasting? Er is wat aan te doen!
Mictiedagboek CCW

TVT-O-operatie

Thuisadviezen en leefregels na een TVT-O operatie

Links
Informatie over TVT-operatie, waaronder een duidelijk filmpje
Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie, voorlichtingsmateriaal
Nederlandse vereniging voor urologie, voorlichtingsmateriaal
Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP)
Informatiesite over Incontinentie
NVFB: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenbodemproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg
Incontinentie opzijnbest: startpagina voor incontinentie

Zie ook:

Gynaecologie
Bekkenfysiotherapie
Urologie