Chirurgie

Op deze pagina vindt u informatie over Chirurgie

Voor de polikliniek Chirurgie belt u (0299) 457 134.
De polikliniek Chirurgie bevindt zich op de 1e verdieping, poli 22. De Mammapoli bevindt zich in het Multidisciplinair Spreekuurcentrum op bouwdeel C2.
De afdeling Chirurgie bevindt zich op B2 en is bereikbaar op (0299) 457 420. De chirurgische verpleegafdeling bevindt zich op vleugel D2.

Algemeen

Op de polikliniek Chirurgie kunt u ook te maken krijgen met medewerkers in opleiding, zoals co-assistenten of artsen in opleiding. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken medewerkers in opleiding mee of voeren ook zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder supervisie. Indien u niet wil dat een co-assistent of een arts in opleiding u onderzoekt dan wel bij de behandeling betrokken is, kunt u dat aangeven.

Behandelingen

De meest voorkomende ingrepen zijn:

Minimaal-invasieve chirurgie (laparoscopische chirurgie)
Lever- en galwegchirurgie
Chirurgie van kanker (oncologische chirurgie), zoals mamma chirurgie
Chirurgie van dikke darm en endeldarm (Eras)
Buikwandbreuken
Vaatchirurgie (chirurgie aan de bloedvaten)
Chirurgie bij ontstekingen in de buik (abdominale infecties)
Chirurgie van hormoonvormende organen (schildklier, bijschildklier)
Traumatologie (ongevallen)

Er bestaan diverse mogelijkheden om een liesbreuk of galstenen te behandelen. Een digitale keuzehulp kan u na de diagnose helpen om de behandeling te kiezen die het beste past bij uw situatie. In de keuzehulp leest u meer over uw aandoening, de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. U bespreekt met uw zorgverlener welke behandeling het beste bij u past. Via uw zorgverlener ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de keuzehulp, voordat u het eerste consult bij de chirurg heeft. Meer algemene informatie leest u op keuzehulp.info. U kunt daar voorbeelden van keuzehulpen bekijken. Let op: de uitnodiging voor uw persoonlijke keuzehulp ontvangt u altijd van uw zorgverlener.

Uw afspraak op de poli

Op de polikliniek zijn zes chirurgen, acht assistentes, vijf vaatlaborantes waaronder drie gespecialiseerde vaatlaborantes die zelfstandig spreekuur draaien met ondersteuning van de vaatspecialist, stoma-/ wondverpleegkundige, één nurse practioner mammacare en één gespecialiseerde verpleegkundige mammacare werkzaam.

Uw eerste bezoek
Algemene informatie over uw (eerste) polikliniekbezoek vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Het is mogelijk, als uw huisarts dit adviseert, om rechtstreeks een afspraak op het verrichtingen spreekuur te krijgen. Dit gaat om kleine chirurgische ingrepen zoals; moedervlekken, atheroomcysten, ganglion, vetbulten en andere kleine bultjes.

Vervolgbezoek
Na uw eerste bezoek aan de chirurg wordt zo nodig een vervolgafspraak gepland voor (vervolg)onderzoek of behandeling.

 • Vindt een operatie in dagbehandeling plaats, dan kunt u direct naar het inloopspreekuur polikliniek anesthesiologie;
 • Wordt u opgenomen voor een operatie van meer dan één dag dan maakt de polikliniekassistente een afspraak voor de polikliniek anesthesiologie en wordt u op de wachtlijst geplaatst. De opnameplanner neemt contact met u op zodra de opnamedatum bekend is.

Uw opname

De afdeling chirurgie bestaat uit twee units. Het team bestaat uit een afdelingshoofd, seniorverpleegkundigen, verpleegkundigen, mammacare- verpleegkundigen, stomaverpleegkundigen, wondverpleegkundigen, leerlingen en stagiaires. Bij binnenkomst op de afdeling wordt u ontvangen door onze afdelingssecretaresses. Een team van helpenden (Focusmedewerkers) verzorgt het eten en drinken en zorgt voor een schone (werk)omgeving.
Op de afdeling chirurgie wordt nauw samengewerkt met de chirurgen, coassistenten en een arts assistent. Dagelijks komen zij bij de patiënten langs.

Onder andere gastvrijheid en patiëntenveiligheid zijn op de afdeling chirurgie een belangrijk onderdeel.

Algemene informatie vindt u op de pagina ‘uw opname‘.

Specialisten

 • dhr. M.D.M. Bolmers

  dhr. M.D.M. Bolmers

  Hij is in 2009 afgestudeerd als basisarts aan het AMC, Amsterdam. Sinds 2016 is hij chirurg, en daarna heeft hij zich verder verdiept in de longchirurgie en maag-darmchirurgie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.

  Probleemgericht
  “Ik heb voor dit vak gekozen omdat je als chirurg een mooie afwisseling hebt tussen denken en doen. Bovendien zie je de patiënt in zijn of haar geheel en is het een heel probleemgericht vak. Mijn specifieke vaardigheden zijn thoraxchirurgie, en chirurgie van buikwand, (bij)schildklier, darm en anus.” Hij houdt ervan probleemgericht te werken en is een betrokken dokter.

  Direct
  “Ik heb destijds juist gekozen voor dit ziekenhuis omdat het een groot perifeer ziekenhuis met opleiding is. De patiënten zijn open, vriendelijke mensen, die ook heel direct kunnen zijn. Met de fusie tussen de twee ziekenhuizen kunnen we garanderen dat we straks alle patiënten in onze regio kwalitatief goede zorg dicht bij huis kunnen bieden, dit is een enorme kans en uitdaging!”

  Matthijs werkt in zowel Purmerend als Hoorn.

  Sluiten
   
 • dhr. dr. V. Jongkind

  dhr. dr. V. Jongkind

  Vincent Jongkind is in 2007 afgestudeerd als basisarts aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2016 is hij chirurg, met als aandachtsgebied vaatchirurgie.

  Hoe meer uitdaging, hoe liever
  Over zijn specifieke vaardigheden vertelt Vincent: “Ik vind het leuk om een moeilijke uitdaging aan te gaan, vooral ook als anderen het niet direct zien zitten. Dan probeer ik verder te kijken en durf van de gebaande paden af te wijken. Liefst samen met anderen. Ik ben een echte teamspeler die graag met anderen optrekt om iets te bereiken. Als het dan lukt geeft me dat veel voldoening.  Tijdens mijn fellowship in het VU medisch centrum heb ik me kunnen verdiepen in de complexe aortachirurgie. Zowel minimaal invasief met behulp van stents met zijtakken via de liesslagader, als via grote open operaties. Het is een uitdaging om te kijken of we meer van deze complexe operaties in het Westfriesgasthuis kunnen gaan aanbieden, zodat patiënten niet meer naar andere ziekenhuizen hoeven te reizen.”

  Maatwerk
  Op de vraag waarom hij voor dit vak heeft gekozen, zegt hij: “In de (vaat)chirurgie heb je de mogelijkheid om mensen te helpen bij een van de belangrijkste dingen in het leven: gezondheid. In de chirurgie kijk je daarbij naar de hele patiënt en niet alleen naar een klein onderdeel. Het vak geeft mij de mogelijkheid om mijn talenten (sociaal, communicatief, denken, creativiteit, techniek, handvaardigheid) in te zetten voor het allerbeste resultaat. Iedere patiënt is anders, niet alleen door een andere ziekte, maar ook door een andere achtergrond en omdat het een ander persoon is. Iedere dag is daardoor weer een uitdaging. Het is prachtig om het vertrouwen te krijgen van patiënten om zulke ingrijpende en belangrijke dingen te doen in hun lichaam. Dat ervaar ik als een voorrecht.”

  Recht door zee
  Vincent heeft ook drie jaar van zijn opleiding gevolgd in het Westfriesgasthuis. Over zijn terugkomst zegt hij: “Ik ken het ziekenhuis en de mensen in West-Friesland al een beetje. De oprechte en no-nonsense mentaliteit waardeer ik. Ook de saamhorigheid en de grote sociale interactie, niemand is hier een nummer. Mensen werken met veel plezier en stralen dat ook uit.”

  Kansen
  Over de fusie vertelt Vincent: “De samenwerking met het Waterlandziekenhuis biedt een unieke mogelijkheid om de zorg voor West-Friesland en Waterland nog beter te maken en zal op termijn een enorme kwaliteitsimpuls geven. Op de korte termijn is het een grote uitdaging om de fusie goed te organiseren.”

  En verder?
  “Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. Het is belangrijk voor me om tijd voor mijn gezin te maken. Als ontspanning squash ik graag en schaak ik in competitieverband bij twee verenigingen. Verder zijn we op zoek naar een fijne woning hier in Hoorn, zodat ik op de fiets naar het werk kan.”

  Sluiten
   
 • Mevrouw L.de Widt-Levert

  Mevrouw L.de Widt-Levert

  Aandachtsgebied: Oncologische chirurgie

  Mevrouw De Widt studeerde Geneeskunde te Leiden, en was o.a. een zeer actief wedstrijdroeier bij ‘Njord’. Ze volgde de heelkundige opleiding in Groningen en Zwolle, en na haar registratie als chirurg in 1999 fungeerde ze als fellow chirurgische oncologie in Nijmegen. Ter plaatse werd door haar o.a. een uitgebreide mamma-polikliniek opgezet, en werd de zorg voor melanoom patiënten geprotocolleerd. Diverse publicaties in gerenommeerde tijdschriften zoals het European Journal of Surgery staan op haar naam.  Zij is de eerste vrouwelijke chirurg binnen de maatschap.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli
  Donderdag: Esperanz, middag: poli
  Vrijdag: pok*, middag: poli

  * pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer G.A. Vos

  De heer G.A. Vos

  Aandachtsgebied: vaatchirurgie, traumatologie

  Studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam en legde zijn artsexamen af in 1980. Hierna vervulde hij zijn militaire dienstplicht in het militair hospitaal in Utrecht alwaar hij de chirurgische smaak te pakken kreeg. De opleiding chirurgie was het logische gevolg en deze genoot hij aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Registratie als chirurg geschiedde in 1988. Tot 1991 bekwaamde hij zich verder in de vaatchirurgie en hierna vestigde hij zich in het Waterlandziekenhuis, waar naast de vaatchirurgie ook de traumatologie zich in zijn aandacht mag verheugen.

  Aanwezig:

  Maandag: pok*, middag: flebologie
  Dinsdagochtend: pok*/laseren
  Donderdagmiddag: poli

  *pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer dr. P. Poortman

  De heer dr. P. Poortman

  Aandachtsgebied: Oncologie en laparoscopie

  De heer Poortman is opgeleid in het Elisabethziekenhuis in Tilburg en in de VUMC in Amsterdam. Hij heeft een specialisatie/differentiatie gedaan op het gebied van de oncologische chirurgie.

  Zijn promotie-onderzoek heeft als titel “Assessment of Ultrasonography and Computed Tomography in the Diagnostic Strategy of Suspected Appendicitis”.

  Naast de oncologische chirurgie zal zijn aandachtsgebied liggen op de laparoscopische colonchirurgie.

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli, middag: pok
  Woensdag: poli, middag: OK/poli
  Vrijdag: poli/pok*, middag: OK/poli*

  * : om de week
  pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer P. Heres

  De heer P. Heres

  Aandachtsgebied: Laparoscopische chirurgie, traumatologie, gastro-enterologische chirurgie

  Studeerde geneeskunde aan de gemeente universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de chirurgie in het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit(VU) van Amsterdam. Was hierna werkzaam in het academisch ziekenhuis van Leiden, het Lucasziekenhuis in Amsterdam, het ziekenhuis Amstelveen, weer het academisch ziekenhuis van de VU en daarna tien jaar in het Van Weel Bethesda ziekenhuis te Dirksland op Goeree Overflakkee.

  Vanaf eind december 2000 opgenomen in de maatschap chirurgie van het Waterlandziekenhuis met als aandachtsgebieden de laparoscopische chirurgie, de traumatologie en de gastro-enterologische chirurgie. Vanaf oktober 2001 lid van de commissie voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

  Aanwezig:

  Maandag: poli/OK*, middag: pok
  Dinsdagmiddag: poli/pok
  Woensdagochtend: poli

  pok = poliklinische OK
  * = om de week

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialisten

 • Mevrouw C. Steur

  Mevrouw C. Steur

  Verpleegkundig specialist colorectaalcarcinoom en bariatrie

  Polikliniek chirurgie, 22

  Spreekuren:
  Maandag en dinsdag van 9.00 – 15.30 uur
  Woensdag van 9.00 – 12.00 uur

  Contact
  Email: csteur@wlz.nl

  Achtergrond
  Verpleegkundige algemene chirurgie
  Stomaverpleegkundige
  Verpleegkundig specialist intensieve zorg

  Sluiten
   
 • Mevrouw T. Smit

  Mevrouw T. Smit

  Verpleegkundig specialist mammacare

  Spreekuren:
  maandag, woensdag en donderdag van 8.45 – 17.00 uur
  dinsdag van 13.00 -17.00 u (poli 22)

  Telefonisch spreekuur:
  maandag: 8.15-8.45 uur en 12.00-12.30 uur
  donderdag: 8.15-8.45 uur en 12.00-12.30 uur

  Contact
  E-mail: mammacare@wlz.nl

  Achtergrond
  Verpleegkundige vanaf 1978; mammacareverpleegkundige van 2000 tot 2003

  Werkzaamheden
  Werkt als nurse practitioner mammacare op polikliniek chirurgie, J1 en poli 22. Het onderzoek naar en de behandeling van borstkanker is veelomvattend en complex. Er zijn verschillende disciplines bij betrokken. Dit vraagt om goede organisatie en coördinatie en kan het beste plaatsvinden in een multidisciplinaire mammapolikliniek. Binnen de polikliniek chirurgie is de nurse practitioner mammacare de centrale persoon.

  De werkzaamheden bestaan uit:

  Het verzorgen van het eerste consult in de mammapolikliniek
  Het houden van een telefonisch spreekuur
  Het geven van voorlichting met betrekking tot de diverse behandelingen
  Wondzorg
  Seroompuncties
  Het verzorgen van een deel van de nacontroles na behandeling
  Het doorverwijzen naar andere hulpverleners
  Het coördineren van de zorg
  Het doen van consulten
  Het bevorderen van deskundigheid
  Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Informatie over afdeling D2

Achillespeesruptuur

Amputatie: van been of arm

Appendicitis (blindedarmontsteking)

Artiële duplex en-of Doppleronderzoek

Teennagel: ingegroeid (unguis incarnatus)

Peri-anale fistel (fistel bij de anus)

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie)

Sinus pilonidalus (haarnestcyste)

Hemorroïden: nazorg

Fecale incontinentie / ongewild verlies van ontlasting
Fissura ani (kloofje in de anus)

Mastopathie
Liesbreuk: operatie (hernia inguinalis)

Liesbreuk en waterbreuk bij kinderen

Nazorg chirurgische ingreep
Nazorg poliklinische ingrepen

Oksel- en liesklieroperatie bij een melanoom

Poliklinische ingrepen

Proctoscopie

Strumectomie (Operaties aan de schildklier)

Informatie over de schildwachtklier

Behandeling van spataderen

Nazorg spatader

Tenniselleboog (epicondylitis lateralis)

Uitleen elleboogkrukken

Uitleen elleboogkrukken

ERAS programma: versneld hersteld na darmchirurgie
Zweetklieroperatie

Nazorg algemene chirurgie
Perifere bypass

Nazorg na opname voor snijdende specialismen

Met wonddrain naar huis

Veneuze duplex: onderzoek

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Het Waterlandziekenhuis heeft echter geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

www.heelmeester.nl
Nederlandse vereniging voor Heelkunde

Zie ook:

Dagbehandeling
Stomapoli
Mammapoli