Chirurgie

Op deze pagina vindt u informatie over Chirurgie

Voor de polikliniek Chirurgie belt u (0299) 457 134.
De polikliniek Chirurgie bevindt zich op de 1e verdieping, poli 22. De Mammapoli bevindt zich in het Multidisciplinair Spreekuurcentrum op bouwdeel C2.
De afdeling Chirurgie bevindt zich op B2 en is bereikbaar op (0299) 457 420. De chirurgische verpleegafdeling bevindt zich op vleugel D2.

Algemeen

Op de polikliniek Chirurgie kunt u ook te maken krijgen met medewerkers in opleiding, zoals co-assistenten of artsen in opleiding. Afhankelijk van hun ervaring en bekwaamheid kijken medewerkers in opleiding mee of voeren ook zelfstandig behandelingen uit. Zij werken altijd onder supervisie. Indien u niet wil dat een co-assistent of een arts in opleiding u onderzoekt dan wel bij de behandeling betrokken is, kunt u dat aangeven.

Behandelingen

De meest voorkomende ingrepen zijn:

Minimaal-invasieve chirurgie (laparoscopische chirurgie)
Lever- en galwegchirurgie
Chirurgie van kanker (oncologische chirurgie), zoals mamma chirurgie
Chirurgie van dikke darm en endeldarm (Eras)
Buikwandbreuken
Vaatchirurgie (chirurgie aan de bloedvaten)
Chirurgie bij ontstekingen in de buik (abdominale infecties)
Chirurgie van hormoonvormende organen (schildklier, bijschildklier)
Traumatologie (ongevallen)

Uw afspraak op de poli

Op de polikliniek zijn zes chirurgen, acht assistentes, vijf vaatlaborantes waaronder drie gespecialiseerde vaatlaborantes die zelfstandig spreekuur draaien met ondersteuning van de vaatspecialist, stoma-/ wondverpleegkundige, één nurse practioner mammacare en één gespecialiseerde verpleegkundige mammacare werkzaam.

Uw eerste bezoek
Algemene informatie over uw (eerste) polikliniekbezoek vindt u op de pagina ’uw afspraak op de poli‘.

Het is mogelijk, als uw huisarts dit adviseert, om rechtstreeks een afspraak op het verrichtingen spreekuur te krijgen. Dit gaat om kleine chirurgische ingrepen zoals; moedervlekken, atheroomcysten, ganglion, vetbulten en andere kleine bultjes.

Vervolgbezoek
Na uw eerste bezoek aan de chirurg wordt zo nodig een vervolgafspraak gepland voor (vervolg)onderzoek of behandeling.

 • Vindt een operatie in dagbehandeling plaats, dan kunt u direct naar het inloopspreekuur polikliniek anesthesiologie;
 • Wordt u opgenomen voor een operatie van meer dan één dag dan maakt de polikliniekassistente een afspraak voor de polikliniek anesthesiologie en wordt u op de wachtlijst geplaatst. De opnameplanner neemt contact met u op zodra de opnamedatum bekend is.

Uw opname

De afdeling chirurgie bestaat uit twee units. Het team bestaat uit een afdelingshoofd, seniorverpleegkundigen, verpleegkundigen, mammacare- verpleegkundigen, stomaverpleegkundigen, wondverpleegkundigen, leerlingen en stagiaires. Bij binnenkomst op de afdeling wordt u ontvangen door onze afdelingssecretaresses. Een team van helpenden (Focusmedewerkers) verzorgt het eten en drinken en zorgt voor een schone (werk)omgeving.
Op de afdeling chirurgie wordt nauw samengewerkt met de chirurgen, coassistenten en een arts assistent. Dagelijks komen zij bij de patiënten langs.

Onder andere gastvrijheid en patiëntenveiligheid zijn op de afdeling chirurgie een belangrijk onderdeel.

Algemene informatie vindt u op de pagina ‘uw opname‘.

Specialisten

 • Mevrouw L.de Widt-Levert

  Mevrouw L.de Widt-Levert

  Aandachtsgebied: Oncologische chirurgie

  Mevrouw De Widt studeerde Geneeskunde te Leiden, en was o.a. een zeer actief wedstrijdroeier bij ‘Njord’. Ze volgde de heelkundige opleiding in Groningen en Zwolle, en na haar registratie als chirurg in 1999 fungeerde ze als fellow chirurgische oncologie in Nijmegen. Ter plaatse werd door haar o.a. een uitgebreide mamma-polikliniek opgezet, en werd de zorg voor melanoom patiënten geprotocolleerd. Diverse publicaties in gerenommeerde tijdschriften zoals het European Journal of Surgery staan op haar naam.  Zij is de eerste vrouwelijke chirurg binnen de maatschap.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli
  Donderdag: Esperanz, middag: poli
  Vrijdag: pok*, middag: poli

  * pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer G.A. Vos

  De heer G.A. Vos

  Aandachtsgebied: vaatchirurgie, traumatologie

  Studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam en legde zijn artsexamen af in 1980. Hierna vervulde hij zijn militaire dienstplicht in het militair hospitaal in Utrecht alwaar hij de chirurgische smaak te pakken kreeg. De opleiding chirurgie was het logische gevolg en deze genoot hij aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Registratie als chirurg geschiedde in 1988. Tot 1991 bekwaamde hij zich verder in de vaatchirurgie en hierna vestigde hij zich in het Waterlandziekenhuis, waar naast de vaatchirurgie ook de traumatologie zich in zijn aandacht mag verheugen.

  Aanwezig:

  Maandag: pok*, middag: flebologie
  Dinsdagochtend: pok*/laseren
  Donderdagmiddag: poli

  *pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer dr. P. Poortman

  De heer dr. P. Poortman

  Aandachtsgebied: Oncologie en laparoscopie

  De heer Poortman is opgeleid in het Elisabethziekenhuis in Tilburg en in de VUMC in Amsterdam. Hij heeft een specialisatie/differentiatie gedaan op het gebied van de oncologische chirurgie.

  Zijn promotie-onderzoek heeft als titel “Assessment of Ultrasonography and Computed Tomography in the Diagnostic Strategy of Suspected Appendicitis”.

  Naast de oncologische chirurgie zal zijn aandachtsgebied liggen op de laparoscopische colonchirurgie.

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli, middag: pok
  Woensdag: poli, middag: OK/poli
  Vrijdag: poli/pok*, middag: OK/poli*

  * : om de week
  pok: poliklinische OK

  Sluiten
   
 • De heer P. Heres

  De heer P. Heres

  Aandachtsgebied: Laparoscopische chirurgie, traumatologie, gastro-enterologische chirurgie

  Studeerde geneeskunde aan de gemeente universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de chirurgie in het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit(VU) van Amsterdam. Was hierna werkzaam in het academisch ziekenhuis van Leiden, het Lucasziekenhuis in Amsterdam, het ziekenhuis Amstelveen, weer het academisch ziekenhuis van de VU en daarna tien jaar in het Van Weel Bethesda ziekenhuis te Dirksland op Goeree Overflakkee.

  Vanaf eind december 2000 opgenomen in de maatschap chirurgie van het Waterlandziekenhuis met als aandachtsgebieden de laparoscopische chirurgie, de traumatologie en de gastro-enterologische chirurgie. Vanaf oktober 2001 lid van de commissie voorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

  Aanwezig:

  Maandag: poli/OK*, middag: pok
  Dinsdagmiddag: poli/pok
  Woensdagochtend: poli

  pok = poliklinische OK
  * = om de week

  Sluiten
   
 • De heer M.I. Amir

  De heer M.I. Amir

  Aandachtsgebied: Oncologische en gastro-entrologische chirurgie, longchirurgie

  Geboren in Paramaribo (Suriname) is hij begin jaren 70 naar Nederland gekomen.
  Na het gymnasium in Zwolle volgde in 1985 de studie geneeskunde aan de rijksuniversiteit van Groningen. Co-schappen werden met veel plezier doorlopen in de Deventer ziekenhuizen en deels in het Sophia ziekenhuis in Zwolle.

  Vervolgens werd van juni 92 tot juni 95 als Agnio interne/cardiologie, radiotherapie en chirurgie gewerkt in achtereenvolgens Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Een kortdurend intermezzo bestond uit een functie als keuringsarts op de Bloedbank in Deventer. Hierna volgde de opleiding tot algemeen chirurg in het Academisch Ziekenhuis Groningen en het Medisch Spectrum Twente.

  Na registratie als chirurg in juni 2001 werd in het Medisch Spectrum Twente de extra specialisatie longchirurgie (in combinatie met de oncologische en gastro-enterologische chirurgie) gedaan; registratie als longchirurg geschiedde in januari 2003.

  Hierna was hij tot juni 2003 werkzaam als chef de clinique in het Medisch Spectrum Twente.

  Aanwezig:

  Maandagochtend: poli/OK*
  Dinsdag: laser/pok, middag: poli
  Donderdag: poli, middag: pok
  Vrijdagochtend: poli/OK*

  pok = poliklinische OK
  *: ene week poli, andere week (poliklinische) OK

   

  Sluiten
   

Verpleegkundig specialisten

 • Mevrouw C. Steur

  Mevrouw C. Steur

  Verpleegkundig specialist colorectaalcarcinoom en bariatrie

  Polikliniek chirurgie, 22

  Spreekuren:
  Maandag en dinsdag van 9.00 – 15.30 uur
  Woensdag van 9.00 – 12.00 uur

  Contact
  Email: csteur@wlz.nl

  Achtergrond
  Verpleegkundige algemene chirurgie
  Stomaverpleegkundige
  Verpleegkundig specialist intensieve zorg

  Sluiten
   
 • Mevrouw T. Smit

  Mevrouw T. Smit

  Verpleegkundig specialist mammacare

  Spreekuren:
  maandag, woensdag en donderdag van 8.45 - 17.00 uur
  dinsdag van 13.00 -17.00 u (poli 22)

  Telefonisch spreekuur:
  maandag: 8.15-8.45 uur en 12.00-12.30 uur
  donderdag: 8.15-8.45 uur en 12.00-12.30 uur

  Contact
  E-mail: mammacare@wlz.nl

  Achtergrond
  Verpleegkundige vanaf 1978; mammacareverpleegkundige van 2000 tot 2003

  Werkzaamheden
  Werkt als nurse practitioner mammacare op polikliniek chirurgie, J1 en poli 22. Het onderzoek naar en de behandeling van borstkanker is veelomvattend en complex. Er zijn verschillende disciplines bij betrokken. Dit vraagt om goede organisatie en coördinatie en kan het beste plaatsvinden in een multidisciplinaire mammapolikliniek. Binnen de polikliniek chirurgie is de nurse practitioner mammacare de centrale persoon.

  De werkzaamheden bestaan uit:

  Het verzorgen van het eerste consult in de mammapolikliniek
  Het houden van een telefonisch spreekuur
  Het geven van voorlichting met betrekking tot de diverse behandelingen
  Wondzorg
  Seroompuncties
  Het verzorgen van een deel van de nacontroles na behandeling
  Het doorverwijzen naar andere hulpverleners
  Het coördineren van de zorg
  Het doen van consulten
  Het bevorderen van deskundigheid
  Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

  Sluiten
   

Patiënteninformatie

Informatie over afdeling D2

Achillespeesruptuur
Amputatie van been of arm
Appendicitis (blindedarmontsteking)
Het arteriële duplex en-of doppleronderzoek
Ingegroeide teennagel (unguis incarnatus)
Peri-anale fistel (fistel bij de anus)
Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie)
Sinus pilonidalis (haarnestcyste)
Nazorg hemorroïden
Fecale incontinentie / ongewild verlies van ontlasting
Fissura ani (kloofje in de anus)
Mastopathie
Operatie van een liesbreuk (hernia inguinalis)
Liesbreuk en waterbreuk bij kinderen
Nazorg chirurgische ingreep
Nazorg poliklinische ingrepen
Oksel- en liesklieroperatie bij een melanoom
Poliklinische ingrepen
Proctoscopie
Strumectomie, operaties aan de schildklier
Informatie over de schildwachtklier
Behandeling van spataderen
Nazorg spatader
Tenniselleboog (epicondylitis lateralis)
Uitleen elleboogkrukken
ERAS programma: versneld hersteld na darmchirurgie
Zweetklieroperatie
Nazorg algemene chirurgie
Perifere bypass
Nazorg na opname voor snijdende specialismen
Met wonddrain naar huis

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Het Waterlandziekenhuis heeft echter geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

www.heelmeester.nl
Nederlandse vereniging voor Heelkunde

Zie ook:

Dagbehandeling
Stomapoli
Mammapoli