Klinisch Chemisch Laboratorium

Bloedafname en onderzoek

Bloedafname Behandelcentrum Waterland Oost (Volendam) is gevestigd op de begane grond in het BWO. U kunt hier op werkdagen terecht van 07.45 - 12.15 uur.

Bloedafname in het Waterlandziekenhuis is gevestigd in poli 5 in bouwdeel B0. U kunt hier op werkdagen terecht van 08.00 - 17.00 uur en op dinsdag tot 19.00 uur.

Algemeen

Het Klinisch Chemisch Laboratorium is een modern en geavanceerd ziekenhuislaboratorium. Voor medisch specialisten, huisartsen en verloskundigen voeren we hoogwaardige diagnostiek en therapiebewaking uit in diverse lichaamsmaterialen.

In het laboratorium zijn onderstaande sectoren ondergebracht:

  • chemie
  • hematologie
  • immunochemie
  • hemostase
  • transfusie

Voor een groot aantal aanvragen uit deze sectoren wordt een 24-uurs service verleend. Binnen het laboratorium vinden een aantal gespecialiseerde activiteiten plaats zoals eiwitchemie en fertiliteitonderzoek( IUI).

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Waterlandziekenhuis voert een pro-actief beleid op het gebied van ontwikkeling en scholing. Binnen de eenheid zijn 38 (28.15 fte) medewerkers werkzaam.

De contactpersoon van het Klinisch Chemisch Laboratorium is dr. Y.Y. van der Hoek, klinisch chemicus en medisch manager van het laboratorium. Bereikbaar via (0299) 457 322 of e-mail yvdhoek@wlz.nl.

Bloedafname en inleveren andere materialen

Voor bloedafname en inleveren van andere materialen (urine, faeces etc.) kunt u terecht in het Waterlandziekenhuis in Purmerend en in het Behandelcentrum Waterland Oost (BWO) in Volendam bij het afnamelaboratorium.

Openingstijden

Bloedafname in het Waterlandziekenhuis is gevestigd in poli 5 in bouwdeel B0. U kunt hier op werkdagen terecht van 08.00 – 17.00 uur en op dinsdag van 08.00 – 19.00 uur.

Bloedafname Behandelcentrum Waterland Oost (Volendam) is gevestigd op de begane grond van het BWO. U kunt hier op werkdagen terecht van 07.45 – 12.15 uur.

Kwaliteit

Kwaliteit en kwaliteitsborging zijn begrippen die binnen de Klinisch Chemisch Laboratoria altijd ruime aandacht hebben gekregen. Zowel de kwaliteit van het gehele proces van aanvrager tot en met het gerapporteerde resultaat als die van de beroepsbeoefenaar moet aan strenge eisen voldoen. Uiteraard dienen deze kwaliteiten voortdurend bijgesteld en getoetst te worden. Dit komt tot uitdrukking in het organiseren van en deelnemen aan externe kwaliteitsprogramma’s en in de eisen die gesteld zijn aan de opleiding, registratie, her- en bijscholing van de beroepsbeoefenaars in het Klinisch Chemisch Laboratorium.

Kwaliteitskeurmerk
In november 2015 heeft het Klinisch Chemisch laboratorium van het Waterlandziekenhuis de ISO 15189:2012 accreditatie behaald. Dit keurmerk is een kwaliteitscertificaat dat aangeeft dat alle fasen van laboratoriumonderzoek – vanaf de aanvraag tot en met de gerapporteerde uitslag – met hoge betrouwbaarheid en kwaliteit verlopen.

Patiënteninformatie

5-HIAA dieet
Verzamelen 24-uurs urine
Bloedtransfusie
Oxalaat in urine
Spermaonderzoek na vasectomie en vasovasostomie
Spermaopvang voor IUI
Informatieformulier Spermaonderzoek

Specialisten