Bekkenfysiotherapie

Een bekkenfysiotherapeut behandelt mannen, vrouwen en kinderen met problemen in het gebied van het bekken, lage rug, buik en bekkenbodem.

Bekkenfysiotherapie is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 16.45 uur op telefoonnummer (0299) 457 630.
De afdeling is gevestigd op vleugel C0, poli 15/16.

Mensen hebben vaak moeite om met deze klachten bij een zorgverlener aan te kloppen. Schaamte speelt hierbij een belangrijke rol. Terwijl er in veel gevallen wat aan te doen is.

Het bekken bestaat uit een ring van botstukken die bescherming geeft aan de organen in de buik. Aan de onderzijde van het bekken bevindt zich de bekkenbodem die uit spierweefsel bestaat en de organen steunt en draagt. In de bekkenbodem bevinden zich de openingen voor de plasbuis, vagina en anus. De bekkenbodemspieren zorgen ervoor dat urine, winden of ontlasting opgehouden of losgelaten kunnen worden. Ook spelen de spieren een belangrijke rol bij seksualiteit. Functioneren de bekkenbodemspieren niet goed, dan kan dat tot problemen op deze gebieden leiden. De bekkenbodem en de organen die erop liggen hebben een nauwe relatie met elkaar. Een klacht in het bekken kan leiden tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. Klachten die door bekkenbodemproblemen worden veroorzaakt zijn bijvoorbeeld:

 • pijn in de bekkenbodem, buik of rug;
 • ongewild urine- en/of ontlastingsverlies;
 • moeite met plassen en/of de ontlasting;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • obstipatie(verstopping);
 • blaasontstekingen;
 • een verzakking;
 • veranderde urinestraal;
 • niet op kunnen houden van windjes;
 • zindelijkheidsproblemen;
 • pijn bij het vrijen;
 • bekkenpijn in de periode rond zwangerschap en/of bevalling.

De bekkenfysiotherapeut helpt u bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de bekkenbodemspieren en adviseert u als het nodig is over houding, belasting, toiletgedrag, eet- en drinkgedrag en ondersteunende hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een bekkenband.

De bekkenfysiotherapeut is opgeleid en bevoegd tot het doen van inwendig onderzoek en het geven van inwendige behandeling. Hierdoor is het mogelijk de oorzaak van het probleem beter vast te stellen en een oefenprogramma op maat te geven.

Mocht iemand hiervoor in aanmerking komen, dan wordt uiteraard eerst de patiënt gevraagd hiervoor toestemming te geven in verband met de Wet BIG ( Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

 

Informatie over uw afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Patiënteninformatie

Bekkenbodemproblemen blijf er niet mee zitten
Poep en zo poepfolder voor kinderen
Plas en zo plasfolder voor kinderen
Poepoefening

Lage rug en bekkenpijn rondom de zwangerschap

Zie ook:

Revalidatie & Therapie
Revalidatiegeneeskunde
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Maatschappelijk werk
Continentie Centrum Waterland
Seksuologisch Centrum Waterland