Als je wordt opgenomen

Ontvangst op de afdeling

Op het afgesproken tijdstip meld je je bij de balie van de betreffende verpleegafdeling. Op de plattegrond verpleegafdelingen kun je zien waar de Kinderafdeling zich bevindt. Je wordt ontvangen door de verpleegkundige. Zij leidt je rond over de afdeling en je kamer.

Opnamegesprek

De verpleegkundige vertelt uitgebreid verteld wat je tijdens je opname te wachten staat.

Polsbandje

Het polsbandje ontvang je bij opname en draagt je tijdens je verblijf in het Waterlandziekenhuis. Het is een van de veiligheidsmaatregelen van het ziekenhuis. Hiermee willen wij vergissingen door persoonsverwisselingen voorkomen.

Algemeen dagprogramma

 • 7.30
  Ontbijten
 • 8.00
  Wassen en aankleden
 • 8.30 – 12.00
  Vrij spelen in de speelkamer
 • 10.00
  Fruit eten
 • 12.00
  Gezamenlijk eten met de pedagogisch medewerker in de speelkamer (zonder ouders)
 • 13.00- 14.00
  Rustuur. Tijdens het rustuur ben je op je kamer. Je kunt even rusten, een boekje lezen of een rustige activiteit op bed.
 • 14.00 – 14.45
  Activiteit met pedagogisch medewerker (zonder ouders)
 • 15.00 – 15.30
  Vrij spelen
 • 15.30
  De speelkamer gaat dicht
 • 15.30 – 17.00
  Bezoekuur
 • 17.00 – 18.00
  Warm eten aan tafel
 • 18.00 – 19.00
  Bezoekuur (voor tieners tot 20.00 uur)
 • 19.45
  Slapen gaan (afhankelijk van de leeftijd)

Lunch en activiteit

Wij vinden het een goede gewoonte dat de kinderen de lunch gezamenlijk nuttigen in de speelkamer in aanwezigheid van de pedagogisch medewerker. Dagelijks organiseren de pedagogisch medewerkers een activiteit in de speelkamer voor patiënten vanaf 3 jaar. Wij vragen de ouders hierbij niet aanwezig te zijn.

Het is goed voor uw kind om deel te nemen aan de lunch en activiteit omdat:

 • het structuur aanbrengt in de dag van uw kind.
 • het stimulerend kan werken om samen te eten, immers “zien eten, doet eten”.
 • de activiteiten die worden aangeboden goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind.
 • er gericht activiteiten aangeboden worden die uw kind kunnen helpen de opname goed te verwerken.
 • uw kind zo contact heeft met de andere kinderen en met de pedagogisch medewerker, zodat hij/zij hier later steun aan kan ondervinden als u eventueel enige tijd weg bent.
 • het uw kind gewoon gezelligheid en afleiding biedt.
 • en het u de mogelijkheid biedt om even iets voor uzelf te doen of zaken te regelen.

Rustuur

Tussen 13.00 en 14.00 uur is het rustuur op de kinderafdeling. Uw kind kan dan even slapen of iets voor zichzelf gaan doen. Wij vragen u deze rust te respecteren, kinderen hebben dit vaak nodig om even bij te tanken.

Het BeterBoek

Kinderen zijn vaak angstig als ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Om ze spelenderwijs wegwijs te maken in het ziekenhuis, ontvangen zij het Beterboek van Bureau Méteau. Het boekje vertelt in beeld en woord over de kinderafdeling, de mensen die er werken en onze faciliteiten. Ook staan er kleurplaten en spelletjes in het BeterBoek. Het BeterBoek wordt ontwikkeld door het Waterlandziekenhuis in samenwerking met Bureau Méteau (kinderzorgcommunicatie), en mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren.

 Klik hier voor een indruk van het BeterBoek.

Opname met operatie

Je hebt met je specialist afgesproken dat je wordt opgenomen en geopereerd in het Waterlandziekenhuis. Je ontvangt bij de polikliniekbalie een opnamedatum en een afspraak voor de poli Anesthesiologie (pre-op-poli), poli 25, in bouwdeel A1. Hier worden alle vooronderzoeken en gesprekken in één afspraak gehouden.

De vooronderzoeken/gesprekken

 • Eventueel bloedafname
 • Een gesprek met de anesthesioloog. De anesthesioloog is de specialist die zorgt voor de verdoving tijdens uw operatie.
 • – Een gesprek met de verpleegkundige voor de anamnese

Openingstijden

De polikliniek anesthesiologie kunt u bezoeken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.00 uur. Voor dagbehandelingspatiënten bestaat de mogelijkheid vrij in te lopen.

Gegevens van de preoperatieve screening zijn maximaal zes maanden geldig als er in de tussentijd geen belangrijke veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn opgetreden.

Een bezoek aan de preop-poli duurt gemiddeld één uur.

Door de combinatie van geplande afspraken en inloop kan de wachttijd op de polikliniek soms aanzienlijk oplopen. De assistente kan u informeren over de wachttijd en zonodig een afspraak maken.

Voorbereidingsmiddag

Om u en uw kind goed voor te bereiden op de dagopname organiseren wij in het Waterlandziekenhuis een maal per week een bijeenkomst. Daar worden u en uw kind voorbereid op de dag van opname. Er is voor gekozen om u en uw kind samen voor te bereiden, zodat u goed op de hoogte bent van wat er precies aan uw kind is verteld. De pedagogisch medewerker stemt de voorbereiding af op de leeftijd en begrip van uw kind. De bijeenkomst vindt dan ook op twee verschillende tijdstippen plaats:

Woensdagmiddag

 • groep 1 van 14.00 – 14.45 uur      kinderen van 8 tot en met 12 jaar
 • groep 2 van 15.00 – 15.45 uur      kinderen van 4 tot en 7 jaar en ouders van kinderen van 0 tot en met 3 jaar

Voor kinderen jonger dan vier jaar is deze voorbereidingmiddag niet toegankelijk omdat zij het beste zeer kort van tevoren kunnen worden voorbereid. U als ouder bent van harte welkom in de tweede groep om u voor te laten lichten zodat u de voorlichting aan uw kind, thuis en kort voor de opname, zelf kunt doen. Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele broertjes en zusjes thuis te laten zodat u en uw kind zich volledig kunnen richten op de voorlichting. Aan het einde van de bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voor de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar is er geen voorlichtingsmiddag. Deze kinderen kunnen van te voren contact opnemen via nummer (0299) 457 876 om een individuele afspraak te maken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de polikliniek anesthesiologie (pre-op poli) op telefoonnummer 0299 457 534.

Kinderdagbehandeling

Adviezen
Wij adviseren u normaal te eten op de dag dat u met uw kind naar ons ziekenhuis komt voor de ingreep. Dit in tegenstelling tot uw kind, dat absoluut nuchter moet zijn:

 • Wordt uw kind ’s morgens geopereerd, dan mag hij na twee uur ’s nachts geen vast voedsel of niet heldere dranken meer gebruiken. Tot 6 uur mogen nog wel heldere dranken (thee, water, appelsap) gedronken worden;
 • Wordt uw  kind ’s middags geopereerd, dan  mag tot 7:30 uur nog vast voedsel en niet heldere vloeistoffen genuttigd worden. Tot 11 uur mogen er nog heldere dranken ( thee, water, appelsap) gedronken worden;
 • Baby’s mogen tot 4 uur voor de behandeling borst- of flesvoeding drinken. Tot twee uur voor de operatie mogen ze nog wat water of andere heldere vloeistof drinken.

Op de dag van de opname neemt u thuis de temperatuur op van uw kind. Als de temperatuur boven de 38C is dan dient u contact op te nemen met de kinderafdeling waar uw kind wordt verwacht. Ook dient u thuis uw kind te wegen.

Wat gaat er gebeuren?

Je komt met je ouders op de kinderafdeling, broertjes en zusjes moeten thuisblijven. Je moet je melden bij de balie.

Je bent thuis gewogen en getemperatuurd.

Je krijgt een drankje om een droge mond te krijgen, dit is belangrijk voor de operatie. Je krijgt een zetpil, alvast tegen de pijn na de operatie. Ook krijg je een operatiejasje aan.

 

Een van je ouders mag erbij zijn als je onder narcose gaat, tenzij  je moeder in verwachting is.

Na je operatie moet je goed eten en drinken. Als je aan je amandelen bent geopereerd is een ijsje lekker.

Meenemen voor een meerdaagse opname

Voor ieder kind is speelgoed aanwezig. Wanneer u speelgoed van uw kind van thuis meeneemt, raden wij u aan dit te merken met zijn naam, om zoekraken te voorkomen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van uw spullen.

 • Eventueel eigen fopspeen, eigen fles of beker
 • Een aantal voor  uw kind vertrouwde spullen, dit kan een knuffel, een boek, foto’s of speelgoed zijn
 • Medicijnen die uw kind gebruikt, in de originele verpakking
 • Wanneer u bij uw kind blijft slapen voor u zelf nachtkleding en toiletartikelen
 • Wanneer uw jonge kind dieetvoeding gebruikt, wilt u dit dan meenemen

Handdoeken, washandjes, luiers en luierdoekjes zijn in het ziekenhuis aanwezig.

Ben je in een buitenlands ziekenhuis behandeld?

Ben je onlangs behandeld in een ziekenhuis buiten Nederland? Dit moeten wij weten omdat er dan een kans is dat je zonder dat je het weet een ziekenhuisbacterie MRSA bij u draagt.

Naar huis

Wanneer uw kind naar huis kan, hoort u dit zo snel mogelijk van ons. Naar huis gaan betekent niet altijd dat uw kind volledig genezen is, vaak moet hij nog verder herstellen. de arts vertelt u dit en bespreekt met u of u nog een vervolgafspraak krijgt op de polikliniek. Bij het ontslaggesprek met de verpleegkundige krijgt u adviezen mee voor eventueel medicijngebruik en waar u en uw kind rekening mee moeten houden voor verder herstel. De ouder-kindzorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt door de verpleegkundige op de hoogte gebracht, dit gebeurt bij kinderen tot en met 4 jaar: dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming geeft. Hiervoor ontvangt u van ons een toestemmingsformulier.

Vervoer

Is het om medische redenen noodzakelijk dat je per ambulance of taxi naar huis wordt vervoerd? Dan worden de kosten hiervan door de vervoerder bij je ouders of de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Je ouders moeten wel een vervoersbewijs aanvragen bij je arts, want de verzekering heeft dit nodig.

Weer thuis

Wanneer uw kind in het ziekenhuis opgenomen is geweest, pakt hij niet altijd direct zijn oude gewoonten op. Hij kan meer aandacht gaan vragen en wil steeds bij u in de buurt zijn. Soms vertoond hij gedrag die hij net achter zich had gelaten (niet meer zindelijk zijn). Hij kan ook angstdromen krijgen, teruggetrokken zijn of juist agressief worden. Hoe jonger uw kind is, hoe sterker deze reactie over het algemeen zijn. Voor u en uw kind kan deze periode erg moeilijk zijn. Voorlezen en praten over hetgeen wat hij heeft meegemaakt, kan heel veel helpen. Op de afdeling kunt u advies vragen aan de pedagogisch medewerker hoe u met deze periode om kunt gaan.

Zie ook:

Kinderafdeling